fbpx Temasaker | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Når barn er pårørende

Barn som lever med belastninger og sykdom rundt seg, er en utsatt og sårbar gruppe. Under halvparten av sykepleierne oppgir at deres arbeidsplass har rutiner og retningslinjer for å ivareta barn som er pårørende.

diabetes

Diabetes er to sykdommer. Diabetes type 1 er en kronisk sykdom med ukjent årsak, mens diabetes type 2 kan forebygges og i stor grad behandles med livsstilsendringer. 

#Under omsorg

Vi vil helst klare oss selv, men når sykdom rammer, må vi overgi kontrollen til andre. Her finner du og filmen om INCL-syke Novalie.

#sykepleiermangel

72 prosent av sykepleierne i kommunene har vurdert å slutte eller bytte jobb.

#antibiotikaresistens

En stakket stund trodde menneskene de hadde overtaket. Nå forsvarer bakteriene seg med alt de har.

#Ytringsfrihet

Ytringsfrihet er for alle … Men 1 av 4 sykepleiere oppgir å ha fått negative reaksjoner fra leder når de har ytret seg om forhold på arbeidsplassen.

#seksualitet

Alle har en seksualitet. Er det en sykepleieoppgave å legge til rette for pasienten?

#Fall

Når eldre mennesker faller, starter problemene.

#Smertevurdering

Årsakene til pasientens smerte kan være sammensatte og vanskelige å tyde. Sykepleiere kan gjøre en avgjørende forskjell. 

#Alle skal hjem

Færre sengeplasser. Mer behandling hjemme. Er vi klar for det?

#I risikosonen

Sykepleiere kjenner på frykten for å gjøre en feil som skader pasienten, eller at det skal oppstå uheldige hendelser på deres arbeidsplass.

Forskningens ABC

Som student skal du kunne bruke forskningsbasert kunnskap for å lære og forstå sykepleie. Forskningens ABC inneholder det du trenger for å finne, forstå og bruke forskning.

Fag og forskning 2019

Fem forskjellige utgaver med fag- og forskningsartikler som er blitt publisert på sykepleien.no i 2019. Bladene er inndelt i disse fem temaene: #Akutt, kritisk og kronisk sykdom, #Etikk, metode og verktøy, #Migrasjonshelse, psykisk helse og rus, #Rehabilitering, alderdom og død, #Seksualitet, fødsel og oppvekst.

#Snakk om lønn

Sykepleierlønnen er elendig, mener mange. Men hvor dårlig er den? Og hva kan du gjøre selv for å få mer penger på bordet?

#Sår

Sår er sykepleiernes domene, men blir ofte forsømt. Her kan du lære av dem som virkelig kan det.

#Hva er egentlig sykepleie?

Seks av ti sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver de mener andre burde utføre, viser Sykepleiens ferske undersøkelse. Likevel er ikke alle sykepleier enig i at renhold og matlaging aldri er sykepleie.

#Etter kreften

De overlevde kreften. Så kom senskadene. Les hva sykepleiere bør kunne om senskader etter kreftbehandling.

#Isolert

Isolat, skjerming og lukkede avdelinger blir hyppig brukt i helsetjenesten. Seks fotografer har utforsket hva isolasjon gjør med pasientene.

#Angst- og sovemedisiner – pillenes pris

Benzodiazepiner og z-hypnotika brukes ofte feil i helsevesenet. Det kan gi alvorlige bivirkninger som avhengighet. I kategoriene under finner du artikler med råd fra ekspertene om bruk av medikamentene, om hva man på passe på og historier om pasienter. Og hvem har egentlig ansvaret for at det ofte går galt?

#Sykepleierhelse – en overlevelsesguide

Sykepleien har snakket med forskere, eksperter og sykepleiere om hva som kan gjøres for å bedre sykepleiernes helse og arbeidsmiljø. Vi vet hva som skal til. Men det må finnes en vilje til å endre, og noen må kjempe for det.

#Når er det nok?

Seks av ti sykepleiere sier at de har vært med på å gi livreddende behandling til pasienter som hadde hatt bedre av å få slippe. Hvorfor er det så vanskelig å bare la folk dø?