• Besparende innleggelse av sentralt venekateter

  ... ernæring eller væskebehandling – hjemme eller på sykehjem. I den forbindelse underviser vi primærhelsetjenesten i stell og bruk ...

  Fagutvikling
 • - Et gjennombrudd for sykepleierne

  ... med hjertesvikt, diabetes og KOLS. Ordningen omfatter også sykehjem og hjemmesykepleie. - Nå legger vi til rette for at pasienter i ...

  Nyheter
 • Helsefarlig sykepleie

  ... Programmet handlet om en kvinne som hadde bodd på et sykehjem i Harstad i over fire år. Hun hadde mange sykdommer og plager og fikk ... Jeg er redd vi har flere lignende saker i norske sykehjem. Pårørendeomsorgen er ofte uprofesjonell. Aktive, pågående ...

  Nyheter
 • – En glemt arena?

  ... av sykehusinfeksjoner er obligatorisk kun for sykehus og sykehjem, og det er opp til personalet i sykehus å følge opp utskrevne ... fra egen hud og fra pasienter (14). En undersøkelse på et sykehjem i Oslo viste at 76 prosent av personalet bruker smykker/ringer, ...

  Fagutvikling
 • Slakter MRSA-veileder

  ... – Å sette av mye personell til isolering på små sykehjem høres ut som en dyr modell? – Det blir en bedre modell, fordi ... vanskeligere for sykepleierstudenter som er i praksis på sykehjem.  – Blir de smittet, må de saneres og følges opp. Dermed vil ...

  Nyheter
 • - Flere sykepleiere!

  ... for dem, sier helseministeren.  Vil ha forsterkede sykehjem   - Ser du for deg at en løsning med flere forsterkede sykehjem, som en mellomting mellom sykehjem og sykehus?  -  Ja, jeg er ...

  Nyheter
 • Tar opp etikk rundt rekruttering

  ... Mange utenlandske sykepleiere har jobbet som assistenter på sykehjem og bodd svært kummerlig. Nå har staten pålagt helsevesenet å bruke ...

  Nyheter
 • Fengslende og kunnskapsmettet

  ... sin demensdiagnose kort tid etter at moren ble innlagt på sykehjem. De bodde tilsynelatende i samme kommune, men da Jarle fikk plass i ...

  Bokanmeldelse
 • 5 på kongressen

  ... Odd Kristian Wiik - Rypefjord sykehjem, Hammerfest kommune 1. Utveksle erfaringer, treffe nye kolleger og ...

  Nyheter
 • De mange krenkelser

  ... Jeg tenker ofte på hvorfor mange eldre ikke vil på sykehjem. Det er jo så godt å bli ivaretatt og så mye som er flott der. Hva ...

  Nyheter