fbpx Nyttig informasjon om diabetes Hopp til hovedinnhold
Nytt fra helsebiblioteket:

Nyttig informasjon om diabetes

Et blodsukkermålingsapparat holdes over en kurv med grønnskaer
Referer til artikkelen

Eggen R. Nyttig informasjon om diabetes Sykepleien Forskning

Forekomsten av diabetes type 2 har økt kraftig de siste årene sammen med vektøkning hos store deler av befolkningen. I USA er livstidsrisikoen for å pådra seg diabetes nå rundt 40 prosent, ifølge oppslagsverket BMJ Best Practice. I den norske retningslinjen for diabetes kan vi se at det i 2004 ble anslått at 240 000 personer i Norge har diabetes type 2, men at halvparten av dem ikke har fått diagnosen ennå. I Norge er sykdommen vanligere hos menn enn hos kvinner i den etnisk norske delen av befolkningen, mens det er omvendt blant ikke-vestlige innvandrere.

Forebygging

Diabetes kan være livstruende, slik at god regulering er nødvendig for å unngå dødsfall. Samtidig vet vi at ved å regulere diabetes godt, kan vi øke pasientenes livskvalitet betraktelig. Forebygging er ofte den beste behandlingen, og diabetes type 2 er en sykdom som kan forebygges. Kosthold og fysisk aktivitet er viktige stikkord her. I arbeidet med forebygging kan en enkel kalkulator som www.diabetesrisiko.no, være nyttig for å identifisere hvem som har økt risiko, og for å motivere til livsstilsendring.

Helsebiblioteket.no

Hva kan du finne på Helsebiblioteket som kan være til hjelp? Når du skal søke etter informasjon, vil det nesten alltid være nyttig å tenke ut fra kunnskapspyramiden (1,2). Øverst i pyramiden finner du sykehusets prosedyrer, retningslinjer og andre normerende dokumenter. På neste nivå finner du oppslagsverk og oppsummert forskning. På det nederste nivået finner du enkeltstudier (forskningsartikler). Dette er en grov forenkling av kunnskapspyramiden, men kan være nyttig for å huske tenkemåten. Mens kunnskap blir til og foredles nedenfra og opp, gjennom enkeltstudier, via systematiske oversikter, bør den hentes fram ovenfra, slik at man slipper å lese absolutt alt som er skrevet om et tema. Ofte holder det å sjekke hva prosedyren eller retningslinjen sier, fremfor å lese mange enkeltstudier.

Eksempel

La oss ta et praktisk eksempel: Du arbeider i hjemmesykepleien og har fått ansvaret for en 80 år gammel mann, som har fått diabetes på sine eldre dager. Han er glad i søtt og har en tendens til å spise for mye slik at blodsukkeret hans går kraftig opp hver kveld. Han er gjerne lenge oppe om kvelden og har et litt høyt alkoholforbruk. Det fører til at han blir slapp og innadvendt. Familien lurer på om han kan være deprimert eller ha en begynnende demens. Hva bør være behandlingsmål for diabetesen, og hvordan kan de nås?

Søk

På Helsebiblioteket finner du fagprosedyrer og retningslinjer. Ved å søke på diabetes i søkefeltet som ligger øverst på alle Helsebibliotekets sider, får du treff i en rekke kilder. Retningslinjene får du opp i rammen med de viktigste treffene øverst på siden. Det er spesielt «Nasjonale faglige retningslinjer: Diabetes – Forebygging, diagnostikk og behandling» som her er av interesse. Fagprosedyrer finner du i nedtrekksmenyen rett nedenfor rammen med retningslinjer og oppslagsverk.

Det finnes en alternativ vei inn, og den går via Helsebibliotekets hovedside. Her kan du klikke på http://www.helsebiblioteket.no/endokrinologi-med-diabetes i venstremenyen og komme til en emneside med lenker til blant annet retningslinjer, pasientinformasjon og nyttige nettsider.

Fagprosedyrer

For å finne fagprosedyrene gjennom navigasjon går du enten direkte til www.fagprosedyrer.no eller via «Fagprosedyrer» i toppmenyen på Helsebiblioteket.no. Deretter velger du tema «Endokrine og metabolske». De prosedyrene som er lagt ut om diabetes per i dag, gjelder for sykehjem. Vår pasient er i en alder som gjør at det kan være interessant å se på behandlingsprosedyren for diabetes i sykehjem. Her finner vi blant annet ønskede mål for behandlingen. Skrøpelige gamle mennesker tåler dårlig hypoglykemi, så i tillegg til anbefalinger om insulinbehandlingen, finner vi også forslag til regime for å unngå hypo-glykemi.

Oppslagsverk

Helsebiblioteket gir tilgang til tre oppslagsverk som kan være aktuelle. Legevakthåndboken er norsk og beskriver akutte problemstillinger. Den er tilgjengelig både på nett og som mobilapp. Du finner diabeteskapitlene enten ved å søke eller ved å klikke på «Endokrine kjertler». Det er både et generelt kapittel og spesielle kapitler om doseregulering av insulin, ketoacidose og hypoglykemi.

BMJ

BMJ Best Practice er skrevet for primærhelsetjenesten. Dette oppslagsverket er enkelt å finne fram i, og alle sykdommer er presentert som oversiktlige kapitler. Best Practice har delt opp behandlingen i første- og andrelinjebehandling, samt hvilken tilleggsbehandling som kan være aktuell. Oppslagsverket har sortert komplikasjoner i vanlige og mindre vanlige, slik at det skal være lett å se hva man først bør tenke på.

UpToDate

Jobber du på sykehus, vil antakelig UpToDate være mer aktuelt. UpToDate er et svært omfattende engelskspråklig oppslagsverk. Startbildet i dette oppslagsverket er først og fremst et søkefelt. Søket oversetter mellom synonymer, så du vil som oftest få opp svært relevante treff. Hvis du foretrekker å navigere deg inn mot stoffet istedenfor å søke, har det et menysystem øverst i venstre hjørne av skjermen. Hvis du klikker deg inn via Contents, vil du se at UpToDate har en spesialitet som heter Endocrinology and Diabetes. Der vil du finne det du trenger å vite om diabetesbehandling.

Felleskatalogen og Legemiddelhåndboken

Felleskatalogen og Legemiddelhåndboken er naturligvis også nyttige ved medikamentell behandling av diabetes. Legemiddelhåndboken har både kapitler om sykdommen og om de enkelte legemidlene som brukes for å behandle den. I tillegg har Legemiddelhåndboken generelle kapitler, og der kan kapitlene «Eldre og legemidler», samt «Legemiddelbruk ved nedsatt nyrefunksjon» være interessant ved behandling av eldre diabetespasienter. Både Felleskatalogen og Legemiddelhåndboken er tilgjengelige som mobilapper.

Cochrane

Når man skal finne oppsummert forskning, er Cochrane Library en svært relevant kilde. Cochrane Library er en stor internasjonal database med systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte forsøk. Du finner lenke til denne på Helsebibliotekets forside. I Norge står Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten for mye oppsummert forskning, og går du inn på www.kunnskapssenteret.no, og søker på diabetes og eldre, vil du blant annet finne publikasjonene «Gjennomgang av nyere legemidler til behandling av type 2-diabetes» og «Uklar mereffekt av veldig intensiv blodsukkerkontroll ved type2-diabetes».

Blogg

Helsebiblioteket har nylig startet bloggen Legemiddelaktuelt der du kan lese nyheter om legemidler. Der finner du artiklene «Forbedringsområder ved insulinbruk» og «Viktig og aktuelt om legemiddelbehandling av eldre».

App

Ved all administrering av legemidler kan Helsebibliotekets app for legemiddelutregning være til hjelp og bidra til å øke sikkerheten. Både den og alle de andre tjenestene nevnt over, er gratis å bruke. Er du den heldige eier av en smarttelefon, kan du ha flere av de viktigste oppslagsverkene med deg i lommen.

Aktuelle lenker:

www.fagprosedyrer.no

www.helsebiblioteket.no

www.lvh.no

www.diabetesrisiko.no

Referanser

1. Haynes RB. Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the «5S» evolution of information services for evidence-based healthcare decisions. Evid Based Med, 2006. 11(6): 162–4.
2. Dicenso A, Bayley L and RB. Haynes, Accessing pre-appraised evidence: fine-tuning the 5S model into a 6S model. Evid Based Nurs, 2009. 12(4): 99–101.

 

Et blodsukkermålingsapparat holdes over en kurv med grønnskaer

0 Kommentarer