fbpx Denne kommunen er kåret til best på omsorg Hopp til hovedinnhold

Denne kommunen er kåret til best på omsorg

Bildet viser Gunn Merethe Prytz

Hovedtillitsvalgt Gunn Merethe Prytz er glad og ikke minst overrasket over at Os kommune er kåret til best på omsorg tredje året på rad.

Høyest andel ansatte med fagutdanning er en av årsakene til at Os kommune i Innlandet skårer best i pleie og omsorg for tredje år på rad i en fersk kåring.

– Kvalitet i pleie og omsorg er kjempeviktig for oss, sier kommunedirektør Marit Gilleberg i Os i en kommentar til bladet Kommunal Rapport (bak betalingsmur).

Kommunal Rapport er fagbladet som eies av KS. De lager Kommunebarometeret, en årlig rangering av kommunene basert på offentlig statistikk innen ulike kommunale ansvarsområder.

Hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Os kommune, Gunn Merethe Prytz, har ikke hørt om kåringen som ble omtalt i Kommunal Rapport 23. august, men er strålende glad for oppmerksomheten kommunen får.

Hun bekrefter at kommunen i årevis har jobbet med å sikre høy kompetanse hos de ansatte.

– Vi har en virksomhetsleder som alltid har vært opptatt av at de som jobber i kommunen, skal ha god kompetanse. Hun har hatt god nese for at sykepleiersiden er godt dekket, og hele stillinger har vært prioritert.

Kommunen er liten, og det mener hun er en fordel.

– Vi har god oversikt, og det er god kontakt mellom tjenestene. Vi samarbeider godt. 

Selv jobber hun på legekontoret, som hun kaller selve hjertet i kommunen. Sykepleierne her har spesialutdanning innen kreft, diabetes og legevaktarbeid.

Viktig i distriktene

Prytz mener det er spesielt viktig å ha sykepleiere med god kompetanse i distriktene. 

– I Os har flere og flere sykepleiere fått spesialutdanning. Vi har sykepleiere som hele tiden er nysgjerrig og vil høyne sin kompetanse.

Men dette har ikke kommet av seg selv.

– Som hovedtillitsvalgt har jeg i mange år jobbet med å få tilrettelagt muligheten til etterutdanning og kompetanseheving uten at sykepleierne tømmer sine egne sparekontoer og bruker feriedager til pålagt praksis.

– Sånn er det jo overalt, men i små kommuner er vi veldig sårbare. Vi blir færre og færre sykepleiere, og da må de som er igjen, ha høy kompetanse.

Geriatrisk sykepleier på sykehjemmet

Hun nevner som eksempel at de har en spesialsykepleier med master i geriatrisk sykepleie på sykehjemmet.

– Det får ringvirkninger. Når hun er på vakt, vet legen at alt er på stell, og legen kan senke skuldrene.

– Dette har mye å si, og det er god helse- og distriktspolitikk.

Høyt over gjennomsnittet

Her er noen av resultatene der Os topper resultatlisten i Kommunebarometeret: 

  • Andelen av ansatte med fagutdanning er 90 prosent. Landsgjennomsnittet er 79 prosent.
  • Andel plasser i skjermet enhet, målt mot beboere på sykehjem over 80 år, er 139. Landsgjennomsnittet er 50 prosent.
  • Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter per 10 000 innbyggere er 16. Landsgjennomsnittet er 127.
  • Andelen som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i arbeid og studier, er 100 prosent. Landsgjennomsnittet er 79 prosent.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse