• Operasjon gir motivasjon

  Nyheter
 • Stemmen fra «fikarummet»

  ... at hun går på blodfortynnende Warfarin etter at hun fikk blodpropp i vår. For å muntre det opp litt, har hun bekledd kjedet med ...

  Nyheter
 • – Lær dere mer om hiv

  ... han blodfortynnende sprøyter hver dag. Han har også fått blodpropp i venaporta – hovedvenen ut fra leveren. Forsikringen hans har ...

  Nyheter
 • Følger studentene tett ute i praksis

  ... utdanningsinstitusjoner, sier Bentzen.   Blodpropp var koldbrann På kirurgisk avdeling er trailersjåfør Søraa ... – Foten var så opphovna at de trodde jeg hadde fått blodpropp. Såret var 10 ganger 12 centimeter og gikk minst inn til ...

  Nyheter
 • 34 fikk p-piller

  ... som har skrevet ut p-pillene har kartlagt risiko for blodpropp, sier han. Follestad forstår at det er mange meninger om at så ...

  Nyheter
 • Tidsskrift for helsesøstre 1/2012

  Nyheter
 • Hjelp til røykeslutt

  ... mellom hjerte- og karsykdom og røyking. Faren for blodpropp øker fordi blodplatene aktiveres og fibrinolysen reduseres. Det kan ... for røykere, samtidig som de har større fare for ny blodpropp i kransåren. Hos yngre røykere kan trombose oppstå i en kransåre ...

  Fagutvikling
 • Fra mage til rygg på 25 år

  ... bruk av støttestrømper etter operasjon minsker faren for blodpropp. Likevel er det ikke en fast prosedyre ved alle norske avdelinger. ... smertefullt å bruke støttestrømpe. Hvis faren for blodpropp hos den aktuelle pasienten regnes som svært liten, kan sykepleier ...

  Nyheter
 • Etter hjerneslaget

  ... behandlingen har endret seg. Her var de tidlig ute med blodpropp-oppløsende behandling (trombolyse).   Ikke fasitsvar ... på alle sykehus, og at så mange som mulig får denne blodpropp-oppløsende behandlingen.   Vil finne årsak til drypp ...

  Nyheter
 • Overvekt gir fødselskomplikasjoner

  ... kjent at overvekt også er en risikofaktor for utvikling av blodpropp. Alternativt kan bruk av støttestrømper i fødsel motvirke utvikling av blodpropp.          Store barn er sårbare i et langvarig ...

  Fagutvikling