fbpx Silje Naustvik Hopp til hovedinnhold

Silje Naustvik

Sykepleier

Innlegg av Silje Naustvik som avdelingssykepleier på sykehjem:

Innlegg av Silje Naustvik som sykepleier og styremedlem:

Bildet viser en strektegning av én som åpner døren for noen.
Inviter en lokalpolitiker!

Denne uka sitter det lokalpolitikere over det ganske land og snekrer sammen plattformen de skal styre fra. De ønsker å snakke med dere. Vi sykepleiere sitter på viktig kunnskap. Del den!

Innlegg av Silje Naustvik som nestleder:

Silje Naustvik, nestleder i NSF
Sjekk bakspeilet, men glem aldri å se fremover

12. mars 2020 stengte Norge. Pandemien var et faktum. Den nye forbundsledelsen i Norsk Sykepleierforbund hadde vært i vervene i knappe fire måneder. Vi hadde så vidt blitt kjent med et nytt styre, bestemt strategi og begynt å se på oppgavene som lå foran oss.

Bildet viser et utsnitt av to menn fra Forsvaret. De studerer og peker på et kart.
Hvordan svarer vi når krig og krise banker på?

I Norge har krig i flere år vært noe som rammet de andre. Når vi snakker om «krigen», er det andre verdenskrig det henvises til, og det har vært ansett som høyst usannsynlig at vi skulle havne i en ny krig på norsk jord.

– Sivilingeniører bør hoppe av masterstudiet

– Det ville være mye bedre om sivilingeniørstudentene bare tok 90 studiepoeng. Da blir de ferdig et halvt år før og kan høvelig det samme. Det vil være bedre for samfunnet det, skriver Silje Naustvik, nestleder i NSF.

Bildet viser en baby som ammer
– Ammefri er verdifullt for samfunnet

– Retten til ammefri må håndteres som et arbeidsmiljø­spørsmål på systemnivå. Det er ikke noe kvinnen skal måtte håndtere alene, skriver NSFs nestleder Silje Naustvik.

Bidet viser et kvinneansikt med oppsperrede øyne. Ansiktet ser opp i himmelen.
– Kometen kommer, «Don’t Look Up»!

– Som fagforening og profesjonsorganisasjon, må vi tørre å se opp. «Kometen» kommer, og en pin på jakkeslaget vil ikke redde oss, skriver Silje Naustvik, nestleder i NSF.

– Kan privat og offentlig helsetjeneste utfylle hverandre?

– Noen vil si at flere private aktører vil gi bedre helsetjenester i fremtiden. Andre vil hevde det motsatte. Spørsmålet er om de kan utfylle hverandre. Slik helsevesenet er organisert og finansiert nå, er svaret nei, skriver nestlederen i NSF.

Silje Naustvik
– Vi ønsker løsninger og ikke glansbilder

– Sykepleierne og helsetjenesten står overfor store utfordringer. Det ville vært en unnlatelsessynd av dimensjoner om sykepleierens egen fagforening og profesjonsorganisasjon ikke snakket om dette, skriver Silje Naustvik.

Bilde av en baby som titter på en globus
Klimakrisen er også en helsekrise

Klima- og miljøendringer er vår tids største helseutfordring. Med kunnskap om konsekvensene for mennesker og miljø, har vi som sykepleiere en etisk forpliktelse til å si ifra.

Innlegg av Silje Naustvik som fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund avdeling Oslo:

Annonse
Annonse