fbpx Sykepleiermangel: En lenge varslet krise Hopp til hovedinnhold

Sykepleiermangel: En lenge varslet krise

Sykepleier holder pasienthånd

Jeg har blitt overbevist om at vi trenger nasjonale normer. Både hva gjelder bemanning, kompetanse og ledelse, skriver Silje Naustvik.

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten står ovenfor en varslet krise. Kanskje er vi allerede der. Til tross for spennende arbeidsoppgaver og en kompleks pasientgruppe melder kommunene gjennom KS sitt årlige arbeidsgivermonitor at de ikke får tak i sykepleiere. Oppgavene på sykehjem er i kjernen av vår profesjon, allikevel kvier vi oss for å søke jobb der. Jeg kan forstå hvorfor.

Det er litt over et år siden jeg takket ja til stillingen som avdelingssykepleier ved et sykehjem i Hamar. Et år som leder på sykehjem har gitt meg flere viktige innsikter. Blant annet at det er en utrolig kompleks og sammensatt pasientgruppe som bor på sykehjem. Og virkeligheten er minst like utfordrende som den fremstilles. Det er skyhøyt sykefravær, det er knapt nok hele stillinger og det er etter min mening en bemanning som ikke er tilpasset arbeidsoppgavene. 

Stadig flere dør på sykehjem

De som jobber i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er mine helter. De tar vare på en stadig mer kompleks pasientgruppe og flere arbeidsoppgaver med de samme rammene og den bemanningen som da den typiske sykehjemspasienten kom gående inn med kofferten i hånden. Tiden da man bodde årevis på sykehjem er definitivt forbi. Dagens sykehjemspasient er blant våre aller sykeste eldre, de har i gjennomsnitt 6,5 diagnoser, over 80 prosent har kognitiv svikt og andelen av oss som dør på sykehjem har økt fra 27 til 48 prosent de siste 30 årene. På kontoret mitt ligger en liten bok med navnene på alle som har forlatt livet på akkurat min arbeidsplass. Og tallene stemmer. Flere lever sin siste tid på sykehjemmet. Samhandlingsreformen har også gjort at flere dør på sykehjem, og andelen øker.

Valgkamp og tomme ord

Denne utviklingen kommer til å fortsette, all den tid den demografiske utviklingen viser en betydelig økning av de eldste eldre. Det ser ikke ut til at politikerne er villige til verken å bygge nok sykehjemsplasser eller øke bemanning og kompetanse på allerede eksisterende sykehjem. 13 prosent av de eldre over 80 år har per i dag plass på sykehjem. Det har blitt slik at skal du få sykehjemsplass må du være nærme døden, og i nær fremtid vil det bli slik at det er enda vanskeligere å få sykehjemsplass. Dette til tross for at politikerne i den nylig avsluttede valgkampen har kappes om å love nye sykehjemsplasser. Så lenge ansvaret ligger hos kommunene, med presset økonomi, vil det fortsette å være tomme ord.

Vi trenger nasjonale normer

Jeg har blitt overbevist om at vi trenger nasjonale normer. Både hva gjelder bemanningsnorm, kompetansesammensetning og lederspenn. Det ser ut til at uten dette vil det alltid være et minimum som legges til grunn – det er «godt nok» som gjelder, ikke en ambisjon om å gi best mulig pleie og behandling.

Så lenge politikerne ikke satser på de kommunale helse- og omsorgstjenestene, vil heller ikke sykepleiere og annet helsepersonell søke seg dit. Det er provoserende når rikspolitikere under valgkampen lover alt fra sykehjemsplasser, 1 times aktivitet om dagen og kjærlighetsgaranti – når virkeligheten er at det knapt nok er søkere til utlyste stillinger.

Dette er et politisk valg

Det må skapes fagmiljøer, det må lyses ut hele stillinger, det må gis rom for fagutvikling, det må være tid til den gode samtalen og det må være turnuser som kan kombineres med familieliv. Alt dette er et politisk valg. Og bare på den måten kan vi klare å gi de sykeste eldre pleie og behandling av høy faglig kvalitet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse