fbpx Jeg heier på Marit Lind Hopp til hovedinnhold

Jeg heier på Marit Lind

Bildet viser Helse Nord-leder Marit Lind med et innfeltbilde av Sykepleiens redaktør Anne Hafstad

Den nye sjefen i Helse Nord har etter sterkt press påtatt seg den mest krevende jobben i Helse-Norge. Hun fortjener hver krone av lønnen hun får.

Marit Lind er en sykepleier med master i ledelse. Hun er en erfaren leder med fartstid fra både kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenesten. Lind kjenner Nord-Norge godt etter 18 år ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

I en årrekke har hun vært assisterende direktør ved landsdelens største helseforetak. I flere perioder har hun fungert som direktør. Fra 23. november 2022 har Lind vært konstituert administrerende direktør i Helse Nord RHF.

En jobb hun ikke ville ha

Nå har Lind takket ja til å fortsette som øverste sjef. En jobb hun egentlig ikke vil ha. Ingen andre vil ha den, heller, for den saks skyld. Marit Lind søkte ikke da stillingen ble lyst ut. Og hun hadde avvist diverse forsøk på å endre mening i løpet av de siste månedene.

Kvalifiserte søkere har i det store og hele glitret med sitt fravær på både offisielle og uoffisielle søkerlister. Det har ikke vært lett å rekruttere ny leder i Helse Nord RHF etter at Cecilie Daae gikk av.

2,3 millioner i lønn provoserer

Til slutt bøyde Marit Lind av. Hun tok ansvar og sa sa ja til å være øverste sjef i landets nordligste og minste regionale helseforetak. Lønn: 2,3 millioner kroner. Det er 225.000 mer enn den forrige direktøren hadde. Lønnshoppet og den høye lønnen har satt sinnene i kok.

Det er lett å forstå at det reageres på denne type lønninger i en tid hvor blant annet sykepleiermangelen er prekær, uten at det fører til særlig lønnsløft for sykepleiere flest.

Jeg forstår godt at sykepleiere ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) blir provosert over lønnen til Marit Lind. Særlig sett i lys av at hun som assisterende direktør ved sykehuset har vist til stramme budsjetter og krevende oppgaver når lønnskravene fra sykepleiere nær pasientene fremmes.

La det også være helt klart at jeg mener at sykepleiere som blir ved sin lest, fortjener bedre betalt. Selvsagt gjør de det. Lederlønningene i helseforetakene er høye og skal selvsagt diskuteres. Når jeg likevel nå tar til orde for at Marit Lind fortjener lønnen hun får, er det flere grunner til det.

Tar ansvaret ingen vil ha

Jeg er overbevist om at Marit Lind ikke har påtatt seg den store oppgaven det er å lede Helse Nord RHF på grunn av lønn. Min gjetning er at hun som den ansvarlige personen hun er, til slutt ikke hadde annet valg enn å påta seg ansvaret ingen andre ville ta.

Hennes kvalifikasjoner, erfaring og brennende engasjement for et godt og likeverdig helsetilbud til befolkningen i Nord-Norge gjør henne godt egnet for jobben. Det er det ingen tvil om. Hun leder landets minste regionale helseforetak. Det betyr ikke at jobben hennes er noe enklere enn jobben til de tre andre RHF-direktørene. Snarere tvert imot.

Minste foretak – størst utfordringer

Helse Nord RHF har det overordnede ansvaret for at befolkningen i regionen får offentlige helsetjenester av samme kvalitet som resten av landet. Alle har krav på likeverdige helsetjenester uavhengig av hvor i landet de bor.

Helse Nord RHF har ansvaret for 9 prosent av befolkningen. Men befolkningen befinner seg faktisk på 45 prosent av landarealet i Norge, hvis vi tar med Svalbard. Det sier alt om utfordringen Marit Lind og alle ansatte i helseregionen står overfor.

Det er noe helt annet å sikre gode helsetilbud i en landsdel med spredt bosetting, store avstander og uforutsigbare værforhold enn det er å sikre gode tilbud til meg, som bor sentralt i Oslo med fem sykehus innenfor en radius på under en mil.

I en tid hvor Russland har invadert Ukraina, er beredskapen i nord viktigere enn noen gang. Det krever sin kvinne i lederstolen.

Balansekunst hver dag

Som om ikke det er nok: Sterke lokalpolitiske krefter kjemper med nebb og klør for at akkurat deres sykehus skal ha alle funksjoner og tilbud. Det går ikke, for det handler ikke bare om nærhet til sykehus, men også om kvalitet og bærekraft. Som øverste leder i Helse Nord RHF må du hver eneste dag drive balansekunst på høyt nivå, prioritere beinhardt og jobbe mer enn de fleste av oss.

Jeg synes rett og slett det er tøft at Marit Lind som sykepleier og kvinne nå får skikkelig lønn for strevet. Snarere enn å kritisere lønnsnivået hennes fortjener hun en stor takk for at hun tar ansvar der ingen andre vil eller tør.  

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Karin Birkelund

Pensjonert lærer
5 måneder siden

Jeg lurer på om du fremdeles synes at Marit Lind gjør en god jobb?
Helse Nord, med henne som leder, fremstår som en gjeng uvitende narrer.
De vet ikke en gang hvor mange leger/sykepleiere som mangler hvor!
Det må jeg si er dyktig gjort.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse