fbpx Mer unntak for arbeidsgiver er helt feil vei å gå Hopp til hovedinnhold

Mer unntak for arbeidsgiver er helt feil vei å gå

Bildet viser en mannlig sykepleier som triller en pasientseng i sykehus

Å bruke helsepersonellkrisa som en unnskyldning til å svekke arbeidsvilkårene er oppskriften på å presse flere ut av helseyrker.

Alle politikere er enige om at helsepersonellkrisa er en trussel mot helsesikkerheten til befolkningen. Løsningene er det er det uenighet om. Å svekke arbeidsmiljøloven er feil vei å gå.

Denne våren har helsepersonellmangelen og krisa i eldreomsorgen stått høyt på dagsordenen på Stortinget. Frp har fremmet et forslag om at arbeidsmiljøloven ikke skal «hindre fleksibilitet og individuell tilpasning». De argumenterer med at det vil legge til rette for «mindre rigide turnuser». Det er som å tisse i buksa for å holde varmen.

Vi må sikre bedre ordninger

Det er allerede for mange unntak fra arbeidsmiljøloven i helse. Hver turnus signerer de tillitsvalgte i helsevesenet for unntak fra arbeidsmiljøloven. Det skjer i form av tapt hviletid knyttet til aften/dag-skift, og det er stadige brudd på overtidsbestemmelser. Det er en grunn til at arbeidsmiljøloven angir at hviletiden mellom to vakter skal være elleve timer. Det er fordi kortere hviletid ikke gir nok tid til å hente seg inn.

Samlet sykefravær i pleie- og omsorgstjenesten har ifølge SSB ligget på rundt elleve prosent de siste 15 årene, mens gjennomsnittet for alle yrker ligger på rundt seks prosent. Helseansatte må åpenbart ha et bedre vern av arbeidsmiljøet sitt. I stedet for å åpne opp for enda tøffere vilkår må vi heller se på hvordan vi kan sikre bedre ordninger for arbeidstidsforkorting. Vi må også ha færre unntak og brudd.

Viktigere enn noen gang å skjerme helsearbeidere

I en tid der mangelen på helsepersonell øker presset på enkeltansatte, er det viktigere enn noensinne å skjerme helsearbeidere mot belastende arbeidsforhold. Å åpne for mer unntak for arbeidsgiver er helt feil vei å gå. Det er ikke sånn at helsearbeidere trenger mindre søvn og kortere hviletid og er bedre rustet for overtid enn resten av befolkningen.

Skal vi klare å beholde folka i helsetjenesten, må vi faktisk bedre arbeidsforholdene, ikke forverre dem. Når så mange jobber såkalt frivillig deltid fordi arbeidsukene er for tøffe, samtidig som helse er blant bransjene med høyest sykefravær, må vi se på mer arbeidsforholdene når vi sier at vi vil ha alle i fulle stillinger.

I helsetjenesten er det ikke vernesko, hørselvern og hjelmer som beskytter de ansatte. Det er arbeidsmiljøloven og arbeidstidsbestemmelsene som er verneutstyret helsearbeiderne våre har. Den må styrkes, ikke svekkes.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Kjetil Melvær

Sykepleier/Hovedtillitsvalgt
1 år siden

Glad for at noen politikere er opptatt av dette. Det er skuffende at flertallet i Helsepersonellkommisjonen går inn for å svekke medbestemmelsesretten til tillitsvalgte i "NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste", og det er skuffende å se at mange kommuner støtter dette i sine høringsuttalelser. Heldigvis er noen kommuner tydelige på at de støtter mindretallet i kommisjonen, som ønsker fortsatt lokal medbestemmelse i utarbeiding av turnus.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse