fbpx Jordmødrenes sommer på Sørlandet: 1168 timer overtid Hopp til hovedinnhold

Jordmødrenes sommer på Sørlandet: 1168 timer overtid

Hanne Scharlotte Schjelderup-Eriksen
KRITISK: – Noen fødeavdelinger har helgebemanning hele uka i lange perioder. Jordmødre fortviler over å varsle tjenestevei uten at det blir tatt nødvendige grep, sier leder av Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup. Foto: , Kristin Henriksen

– Det er rystende tall, sier Jordmorforbundets leder Hanne Charlotte Schjelderup. I Arendal, Kristiansand og Flekkefjord har jordmødrene jobbet til sammen 1168 timer overtid i sommer. Arbeidsmiljøloven er brutt 106 ganger. 

Sykepleien har nå fått tallene for overtidsbruk fra føde- og barselavdelingene ved Sørlandet sykehus i sommer.

Mye tyder på at sommeren har vært ekstra tøff ved føde- og barselavdelingene i hele landet. Årsaken er mangel på jordmødre, vanskeligheter med å skaffe vikarer og det faktum at sommeren er høysesong for fødsler.

Dette er saker Sykepleien tidligere har skrevet om problemet:

Les også: Jordmormangel: – Sykehuset lekker som en sil til kommunen

Les også: – Verste sommer, «ever»

106 brudd på loven

Til sammen oppgir barsel- og fødeavdelingene i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand at de har registrert 106 brudd på Arbeidsmiljøloven, og at jordmødrene har jobbet 1168 timer overtid.

Brudd på loven og antall overtidstimer fordeler seg som følger:

Flekkefjord:

  • 32 brudd på loven
  • 290 timer overtid

Kristiansand:

  • 44 brudd på loven
  • 609 timer overtid

Arendal:

  • 31 brudd på loven
  • 269 timer overtid

Jordmorforbundets leder, Hanne Charlotte Schjelderup, er tydelig på at dette ikke er enestående for Sørlandet sykehus.

Sykepleien kontaktet alle sykehusene etter sommerferien for å høre hvordan arbeidsbelastningen har vært på landets fødeavdelinger i sommer. I skrivende stund har det bare kommet tall fra Sørlandet sykehus.

Ukentlig arbeidstid utløser flest brudd på loven

På spørsmål om hva som utløser flest brudd på Arbeidsmiljøloven ved de tre føde- og barselavdelingene på Sørlandet, er svaret ukentlige overtidstimer. Altså at de har jobbet mer enn ti timer overtid (20 timer hvis det er søkt om dispensasjon).

Ifølge tallene Sykepleien har fått, dreier 31 av bruddene seg om dette.

120 huller i sommerturnusen

Da Sørlandet sykehus gikk inn i ferien, hadde de tre føde- og barselavdelingene 120 jordmorvakter som sto tomme.

I Flekkefjord hadde de 58 ledige vakter og 44 ledige bakvakter.

Sykehuset opplyser til Sykepleien at vaktene ble fylt gjennom flere tiltak som innføring av dobbeltvakter, forskjøvne vakter, bonusvakter, ekstravakter til fastansatte og vikarer.

– Enhetsleder har vært ute i drift. På noen vakter har en klart seg med for få på jobb. Det var 18 vakter som ikke ble dekket inn. Der en kalkulerte med aktivitetsnivå. Fast ansatte som tok vakter, en pensjonist og en jordmorstudent (som barselvakt), opplyser sykehuset i en e-post.

– Det er mye

Avdelingssjef ved kirurgisk avdeling ved sykehuset i Flekkefjord, Karina Henriette Tjørve, opplyser til Sykepleien at det har vært et større problem i år med ledige vakter i sommerturnusen.

– Hovedproblemet har vært å få inn de faste vikarene fra utlandet, sier hun. 

Hun innrømmer at sykehusets brudd på arbeidsmiljøloven er høyt. Hun lover imidlertid at de vil gjøre noe for at neste sommer skal gå bedre. 

– Hva vil dere gjøre?

– Være enda tidligere ute med planleggingen. Vi må også jobbe enda mer intensivt mot rekruttering, sier Tjørve. 

Tilbakemeldingene hun har fått fra jordmødrene etter denne sommeren, er at mange har strukket seg langt og er slitne.

Bonusordninger til egne jordmødre

I Kristiansand hadde de 42 ledige jordmorvakter før ferien startet. Også her løste de hullene i turnusen med bonusvakter, dobbeltvakter gjennom vikarbyrå, 12 timers langvakter fra vikarbyrå og andre vikarer og ansatte. I tillegg var ledere ute i daglig drift gjennom hele sommeren. De jobbet også helger. Ifølge sykehuset var det i noen tilfeller vakter hvor det var for få jordmødre på jobb.

Også Hilde Løland Lunde, som er seksjonsleder på føde- og barselposten i Kristiansand, sier sommeren har vært noe vanskeligere enn tidligere.

Overtidsbruken og bruddene på arbeidsmiljøloven mener Lunde er høyere enn forventet.

– Det skyldes for vår del uforutsett fravær og mangel på jordmødre til å dekke vakter, sier hun.

– Hva vil dere gjøre for at neste sommer skal bli bedre?

– Vi vil samarbeide med organisasjonsavdelingen for å sikre bonusordning for egne jordmødre som jobber ekstra, svarer hun.

Jordmødrene som hun har ansvaret for, har meldt om en travel sommer.

– Men de sier det har gått fint på grunn av gode kolleger og et meningsfylt arbeid, sier Lunde.

I Arendal hadde de cirka 20 ledige vakter før sommeren.

– Vi fikk inn to jordmødre som hadde jobbet her tidligere. I tillegg fikk våre egne jordmødre bonus, så da ble det lettere å få dem til å ta ekstravakter, opplyser sykehuset.

– Rystende tall

Leder av Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, har lenge varslet om jordmormangelen.

– Hva tenker du om at jordmødrene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord har jobbet 1168 timer overtid i sommer og brutt Arbeidsmiljøloven 106 ganger?

– Det er rystende tall, som viser hvor stor bemanningskrisen er i fødselsomsorgen. Helseministeren har lovet økt jordmorbemanning og styrket fødetilbud, sier Schjelderup.

Jordmorlederen påpeker imidlertid at det ikke er bevilget noen øremerket sum i noen statsbudsjetter.

– Helseforetakene har ikke tatt regjeringens oppdrag alvorlig nok. Det foregår et svarteperspill, der ingen tar nødvendig ansvar, sier hun.

Schjelderup forteller at hun i sist møte med Kunnskapsdepartementet og Helsedepartementet ba om midler til 100 utdanningsstillinger for jordmødre.

– Vi ba også om dobbel utdanningskapasitet for å løse krisen, men vi ble ikke hørt. Regjeringen gjør for lite, og for sent, for å løse en prekær situasjon, sier hun.

Tøff sommer

– Tror du dette er unikt for Sørlandet sykehus HF?

– Nei, Jordmorforbundet følger utvikling tett i samarbeid med vårt tillitsvalgtapparat i NSF. Sykehusene har de siste årene fått flere skjulte effektiviseringskrav. Vi får tilbakemelding om at mange av landets sykehus har store problemer med å rekruttere og beholde jordmødre, sier hun.

Ifølge Schjelderup er det nå 250 ubesatte stillinger, få søkere og en økende andel jordmødre slutter i jobbene etter en tøff sommer.

– Jordmødre opplever nå arbeidsforhold som går utover pasientsikkerheten flere steder. Vi har tillitsvalgte i Trondheim og Kalnes som har bedt om tilsyn. Det er signaler om at flere kommer etter, sier hun.

Schjelderup sier at tillitsvalgte og ledere er bekymret for jordmødrenes helse.

– Sykefraværet har økt kraftig flere steder. I Trondheim er sykefraværet nå på 15 prosent, sier hun.

Nedslående rapporter

Torsdag arrangerte Jordmorforbundet et møte med tillitsvalgte jordmødre fra hele landet for å diskutere årets sommer. Rundt 80 jordmødre deltok.

– Hva kunne de fortelle?

– Det er nedslående å høre om bemanningskrisen. Noen fødeavdelinger har helgebemanning hele uka i lange perioder. Jordmødre fortviler over å varsle tjenestevei uten at det blir tatt nødvendige grep, sier hun.

Schjelderup mener myndigheten må ta ansvar.

– Det haster. Vi kan ikke miste flere jordmødre, vi er allerede for få, sier hun.

Folk står i kø for å bli jordmor

– Hva må gjøres?

– Grunnbemanningen må økes. Det må settes av midler i statsbudsjettet og ansettes flere jordmødre i hele stillinger.

Schjelderup vil i tillegg at utdanningskapasiteten dobles, og at det opprettes 100 utdanningsstillinger i første omgang.

– Det står folk i kø for å bli jordmor. Så må det gjøres tiltak for å beholde jordmødrene i foretakene, sier hun og legger til:

– Lønna må opp og belastning ned.

Vil ha ny finansieringsordning

– Hva vil Jordmorforbundet gjøre?

– Vi vil ha endret finansieringsmodell for fødselsomsorgen. Vi mener forløpsfinansiering vil øke kvaliteten på fødselsomsorgen og gi bedre bemanning, sier Schjelderup.

Jordmorforbundet kjemper en hard kamp for å snu utviklingen, ifølge jordmorlederen.

– Vi har dokumentert faktiske forhold over lang tid, varslet over år, hatt møter med myndigheter, og skrevet grundig rapport sammen med Helsedirektoratet med forslag til løsninger som kan endre situasjonen. Myndighetene er ansvarlig med Helseministeren i spissen, og krisen må løses politisk, sier Schjelderup.

Les også:

Jordmormangel: – Sykehuset lekker som en sil til kommunen

Sykehuset Østfold på Kalnes.
ORKER IKKE MER: Ifølge en undersøkelse sa 18 jordmødre at de vurderte å slutte allerede i vår. Foto: Sykehuset Østfold

Bare i sommer slutter fem jordmødre i jobbene sine på Kalnes.

Høy arbeidsbelastning og dårlig lønn er hovedårsakene til at jordmorsituasjonen på Sykehuset Østfold er kritisk, ifølge foretakstillitsvalgt ved sykehuset Østfold, Anita Talåsen Granli.

– Dette er en situasjon som har vart over tid, sier hun.

Har sendt flere bekymringsmeldinger

Jordmødrene og tillitsvalgte har meldt fra til ledelsen og styret om at situasjonen er kritisk. Nå nylig har Granli sendt en bekymringsmelding til Arbeidstilsynet.

– Akkurat denne siste bekymringsmeldingen er forankret til sommerbemanningen. Det er altfor få jordmødre på vakt, og ansatte blir bedt om å jobbe doble vakter. Det er uforsvarlig og ulovlig, sier Granli.

– Så ledelsen hører ikke på dere?

– Vi blir hørt. Alle er enige i at situasjonen er kritisk. Men fra å mene det, og å gå over til å sette inn tiltak for å løse situasjonen, det er der det svikter, ser hun.

– Hva må gjøres?

– For det første må grunnbemanningen opp. Arbeidsbelastningen er for høy på de få jordmødrene sykehuset har. For det andre må sykehuset ansette jordmødre i hele stillinger. Det får de ikke i dag – om de ikke ønsker å gå i kombinasjonsstillinger. For det tredje må sykehuset lønne jordmødrene bedre og gi dem faglige utviklingsmuligheter som for eksempel mulighet til å ta master.

På denne måten mener Granli sykehuset kunne klart å rekruttere flere jordmødre, og beholde dem de har.

Lekker til kommunen

Tidligere var det på sykehusene jordmødrene ville jobbe.

– Det er der fødslene skjer, så det var enkelt å rekruttere, for det er dette de fleste jordmødrene ønsket å drive med. Nå har situasjonen endret seg, sier hun.

Forklaringen er ifølge Granli at arbeidsbelastningen er så stor at mange rett og slett ikke orker å jobbe på sykehuset lenger.

– Vi gjorde en undersøkelse i vår. Da sa 18 jordmødre at de vurderte å slutte. Hvor mange som har sluttet, er jeg usikker på, men bare nå i sommer slutter fem jordmødre.

Jordmødrene vil heller jobbe i kommunen.

– Lønnen er bedre, og arbeidsbetingelsene er gode. Sykehuset lekker jordmødre som en sil til kommunen. Så snart det er noe ledig i kommunen, søker de seg over, sier hun.

Anita Granli
BRYTER LOVEN: Ifølge Granli har seksjonen rapportert 475 brudd på arbeidsmiljøloven hittil i år. Foto: NSF

475 brudd på arbeidsmiljøloven

– Er det trygt å føde på Kalnes i sommer?

– Det er ikke opp til meg å vurdere. Men vi har fått uttalelser fra våre medlemmer om at det noen ganger bare er flaks at det går bra, når man ser på hvor mye det er å gjøre på vakt, sier hun.

Granli viser til at høy arbeidsbelastning og lange vakter har vist seg å gå ut over forsvarligheten, ifølge rapporter fra Stami og andre forskere.

– Jeg kan ikke tenke meg at det er noe annerledes på Kalnes med tanke på hvor mye overtid og arbeidsmiljølovbrudd som de har, sier hun.

Ifølge Granli har seksjonen rapportert 475 brudd på arbeidsmiljøloven hittil i år.

– Det er samlet tid per dag og ukentlig arbeidsfri som er de dominerende årsakene til lovbruddene. Merarbeid og overtid som ikke er relatert til korona i seksjonen, tilsvarer 20 370 timer hittil i år, sier hun.

Legger man til overtid og merarbeid knyttet til korona, utgjør det 1167 timer.

– Det betyr at merarbeidet og overtiden hittil i år, uten korona, tilsvarer 11 heltidsstillinger.

Har opprettet utvalg

Granli forteller at hun ikke har hatt et møte med ledelsen de siste seks månedene uten at hun har tatt opp hvor kritisk jordmorbemanningen er.

– Det samme gjelder for så vidt intensivsykepleierne. Når vi peker på at sykehuset er nødt til å tilby konkurransedyktig lønn og ansette flere, får vi bare beskjed om at det har de ikke råd til. Hvis det ikke skal bli helt krise, må sykehusets ledelse og styre innse at det er noe de er nødt til å ta seg råd til.

Tillitsvalgte har fått ledelsen til å gå med på å sette ned et utvalg som skal se på løsninger for å rekruttere og beholde sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre.

– Men det utvalget starter ikke opp arbeidet før til høsten, sier Granli.

– Våre jordmødre har strukket seg langt

Nina Håland Sørlie er avdelingssjef kvinneklinikken ved Sykehuset Østfold. Hun sier til Sykepleien at hun er enig i at sommerbemanninger er kritisk i år.

– Vi har som resten av landet mange ledige vakter under ferieavviklingen. Det finnes ikke ledige jordmødre fra byråer. Vi er derfor avhengig av egen ressurser. Våre egne jordmødre har virkelig stått på og strukket seg langt for at de fødende skal ha en trygg og god opplevelse hos oss, sier hun.

Jordmødre jobber doble vakter ifølge tillitsvalgte.

– Er det greit?

– Nei, dette er selvfølgelig ikke greit. Vi har etter sterkt ønske fra personalgruppen med tillitsvalgte, valgt å avvikle ferien over 8 uker i to puljer, sier Sørlie.

Trygt å føde

Personalet som ikke jobber 100 prosent stilling forplikter seg til å jobbe to ekstravakter i sin «jobbeperiode».

– Å ha ferie i to puljer har latt seg gjøre når vi har hatt tilgang på svenske faste vikarer og jordmødre fra byrå. I år fikk vi ikke nok vikarer selv om grensene er åpnet. Det er en svært vanskelig situasjon. Vi har derfor gitt kompensasjon for å trekke den fjerde ferieuken. Det er det mange som har benyttet seg av. Det bedret situasjonen vår.

Avdelingssjefen sier det har vært travelt, men trygt og godt å føde på Kalnes.

– Dette har vært varslet lenge. Hvorfor har ikke SØ klart å dekke opp turnusen med flere jordmødre?

– Under sommerferieavviklingen er vi totalt avhengige av at egne medarbeidere tar ekstravakter pluss vikarer fra byrå. Vi vil ikke kunne dekke opp en turnus med bare vikarer når halvparten eller en tredjedel av staben er ute i ferie. Det sier seg selv. Da måtte vi benyttet oss av muligheten som arbeidsgiver har til å avvikle ferien slik ferieloven tillater det.

– Hvordan da?

– Blant annet ved å avvikle ferien over flere uker enn de åtte ukene ferien strekker seg over nå. Da ville vi ikke hatt så mange faste medarbeidere i ferie på en gang.

– Det finnes ikke flere jordmødre

– Når det gjelder ellers i året er det dessverre slik at vi ikke har flere jordmødre. Det finnes ikke flere. Vi har kommet i en konkurransesituasjon med kommunehelsetjenesten som tapper spesialisthelsetjenesten for jordmødre.

Sørlie kaller dette alvorlig og sier dette umulig kan ha blitt risikovurdert den gang det ble bestemt at en skulle ruste opp svangerskapsomsorgen i kommunene.

– I utgangspunktet har spesialisthelsetjenesten nok med å dekke opp for vanlig turnover som pensjon og sykdom. Vi er maktesløse overfor den utviklingen vi ser i dag. Til tross for at vi utdanner åtte jordmødre med lønn hvert år, sier Sørlie.

Ber Høie om hjelp

– Vil sykehuset gjøre noe for å øke jordmorbemanningen? I tilfelle hva?

– Vi har som sagt åtte utdanningsstillinger for sykepleiere. Vi kommer også til å ansette sykepleiere på barsel – – ikke istedenfor – men i tillegg til jordmødre. Et tettere samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten er noe vi i Sykehuset Østfold kommer til å løfte som sak helt opp til øverste myndigheter. Vi har ikke nok jordmødre til å dekke alle oppgaver, derfor må et samarbeid til, sier hun.

Mange jordmødre blir pensjonister

Men det er ikke bare ved Kalnes jordmormangelen merkes. I et intervju med Sykepleien tidligere i år sa nestleder i Jordmorforbundet NSF, Kristin Holanger, at Norge mangler 250 jordmødre på sykehusene og 1000 ute i kommunene.

Ifølge Riksrevisjonens kartlegging fra 2019 vil det i årene som kommer, pensjoneres mange jordmødre, og det finnes ingen plan for bemanning. 

I nær halvparten av helseforetakene med jordmødre vil mellom 20 og 50 prosent av dem nå pensjonsalder innen fem år, ifølge kartleggingen.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.