fbpx Sykepleiere må tåle at alvorlige feil kan få konsekvenser Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere må tåle at alvorlige feil kan få konsekvenser

Det er lov å gjøre feil. Men vi må tåle at når vi gjør alvorlige feil med bakgrunn i sviktende kompetanse, kan det få konsekvenser, skriver Tanja Vatnås. 

Debatten går etter at FrPs helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen uttalte til NRK at enkeltpersoner i større grad må stilles til ansvar for feil. Hun er inne på noe svært viktig: Selvfølgelig må helsepersonell og ledere i helsetjenesten i større grad stilles personlig til ansvar etter at det er begått grove feil. Noe annet vil svekke hele samfunnets tillit til helsetjenesten. 

Få sykepleiere mister autorisasjonen

I 2017 mistet ingen sykepleiere autorisasjonen på grunn av faglige feil. Da uttalte direktørene i Statens helsetilsyn at det skal mye til for å miste autorisasjonen. I 2018 mistet 59 sykepleiere autorisasjonen på grunn av helsefaglig svikt. 

Det er et svært lavt tall med tanke på hvor mange feil som begås i helsevesenet, og ikke minst hvor mange sykepleiere som daglig går på jobb. Ingen ble stilt strafferettslig til ansvar for de feilene de hadde gjort. Det er jo nettopp dette som er trusselen mot pasientsikkerheten.

Selvfølgelig skal vi få lov til å være mennesker, og selvfølgelig skal vi få lov å gjøre feil. Allikevel må vi tåle at når vi gjør alvorlige feil med bakgrunn i sviktende kompetanse, kan det få konsekvenser. Når feilene er grovt uaktsomme, må vi tåle at det kan få strafferettslige konsekvenser.

Helsepersonell må stilles mer til ansvar

Politiet har lenge hatt en spesialenhet som etterforsker når polititjenestemenn er involvert i hendelser der det kan ha forekommet brudd på loven. Det er med på å styrke din og min tillit til politiet.

Som helsepersonell må vi tåle at også vi settes under lupen. Vi må tåle at eksterne personer vurderer om de feilene vi gjør, er så grove at det ikke er forenlig med å være sykepleier, og ikke minst om feilen er så uaktsom at den skal etterforskes strafferettslig. 

Så lenge du ikke ruser deg, har sex med en pasient eller stjeler, er det nærmest fritt frem.

Det blir helt feil å si at det å stille helsepersonell mer til ansvar vil være et tilbakeslag for pasientsikkerheten. Det som faktisk setter pasientsikkerheten i fare, er dagens praksis. Så lenge du ikke ruser deg, har sex med en pasient eller stjeler, er det nærmest fritt frem. 

At det i de aller fleste tilsynssaker hos Helsetilsynet konkluderes med systemsvikt som årsak, er den faktiske trusselen mot pasientsikkerheten. Å bruke systemsvikt som en forklaring på det aller meste truer ikke bare pasientsikkerheten, det insinuerer også at vi er en gjeng med hodeløse høner som går i en hvileløs ring uten evne til å tenke selv eller stille kritiske spørsmål ved virksomhetens praksis.

Underbemanning og stort arbeidspress

Eksemplene begynner dessverre å bli mange. Sykepleiere og leger i akuttmottaket på Haukeland sykehus har hittil i år varslet om underbemanning og for stort arbeidspress i snitt 2,81 ganger per uke og over 130 ganger de siste årene. De har vært tydelige på at driften var en trussel for pasientsikkerheten. De fikk dessverre rett til slutt. 

Hvem er det som til syvende og sist ignorerer disse varslene? Hvor havner de? Rettere sagt: På hvilken pult havner de? Det er ikke systemet som håndterer varslene, det er de ansatte. Jeg tror dessverre at det er på tide at vi tåler at foten settes ned. Vi må få noen eksempler som viser oss hvilket ansvar vi faktisk har, og hvilke konsekvenser det får å være grovt uaktsom. 

Det vil ikke berøre alle oss som går på jobb hver dag og gjør jobben vår på en skikkelig måte. Det vil utelukkende bety at det fåtallet av helsepersonell og ledere som utgjør den faktiske trusselen mot pasientsikkerheten, lukes ut.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse