fbpx Sykepleierstudenter fortjener også smittevern Hopp til hovedinnhold

Sykepleierstudenter fortjener også smittevern

Influensavaksine
INFLUENSAVAKSINE: Arbeidsgivere i helsevesenet er ikke like villige til å tilby vaksine til studenter i praksis som til ansatte, mener innleggsforfatteren. (Illustrasjonsfoto: Mostphotos)

Som helsepersonell jobber sykepleiere tett på personer som kan ha smittsomme sykdommer. Grimstad er en foregangskommune og tilbyr vaksiner også til studenter i praksis, skriver Line Ostad.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en lang liste med vaksiner som helsepersonell burde ta årlig, blant annet vaksinene fra barnevaksinasjonsprogrammet i tillegg til influensavaksine. Anbefalingene gjelder også sykepleierstudenter og andre helsefagstudenter og elever som er i praksis i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Godt smittevernsarbeid forebygger dødsfall

Totalt 1,6 millioner personer tilhører risikogruppen for å utvikle alvorlig influensasykdom. Det inkluderer gravide, eldre og mennesker med nedsatt immunforsvar. I en gjennomsnittlig influensasesong er det omtrent 900 influensarelaterte dødsfall.

Noen år er antallet dødsfall betydelig høyere, som i influensasesongen 2017–2018. Da var det rundt 1400 influensarelaterte dødsfall. De fleste som arbeider som helsepersonell, har et mildt eller asymptomatisk influensaforløp og kan dermed gå på jobb og smitte andre, deriblant pasienter, som kan bli betydelig sykere av influensasmitte.

Arbeidsmiljøloven gjelder også for studenter

For å motvirke dette anbefaler Folkehelseinstituttet at alle som jobber i helsevesenet med pasientkontakt, vaksinerer seg mot influensa hvert år. Det er arbeidsgivernes ansvar å gi de ansatte tilbud om de vaksinene de har behov for – helt gratis.

De fleste arbeidsgivere tar dette ansvaret på alvor og arbeider for å øke vaksinasjonsdekningen blant de ansatte. Men når det gjelder studenter i praksis, er de ikke like ivrige etter å tilby vaksine. Folkehelseinstituttets veileder for yrkesvaksinasjon er helt tydelig:

«Elever/studenter i praksis anses som arbeidstakere etter arbeidsmiljølovens (§1-6) regler om helse, miljø og sikkerhet når de utfører arbeid i virksomhet som går inn under loven. Formelt sett er det praksisstedet som har arbeidsgiveransvaret, og skal gjøre en risikovurdering og eventuelt tilby vaksine mot biologiske faktorer elever/studenter kan bli eksponert for.»

Kommunene må ta ansvar

Mange studenter opplever at budsjettet som student er trangt, og de må jobbe ved siden av studiene eller få hjelp hjemmefra for å få økonomien til å gå rundt. Når man må snu på hver krone, er et par hundre kroner til vaksiner en utgift som fort kuttes.

Det er etter min mening direkte uansvarlig at kommuner velger å gjøre smittevernet for sine pasienter avhengig av at studenter er villige til å ta på seg en ekstra økonomisk utgift.

For kommuner som kan kjøpe store kvanta med vaksiner i forbindelse med vaksinasjon av andre ansatte, vil kostnaden pr. student være betydelig lavere enn for studenter som betaler for vaksinen selv.

Det er mulig å få til en endring. Grimstad kommune er en foregangskommune og vil i vinter tilby gratis influensavaksine til alle studenter som skal i praksis i kommunehelsetjenesten. Vil andre kommuner ta ansvar og gjøre det samme?

Les også:

Norsk helsepersonell ligger langt under WHOs målsetting for influensavaksinasjon

Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet.
OPPFORDRER TIL VAKSINASJON: Helsedirektør Bjørn Guldvog oppfordrer alt helsepersonell som har pasientkontakt, til å ta influensavaksine.  Foto: WESTON, STIG

Mange sykehus og kommuner har jobbet aktivt og godt med å vaksinere sine ansatte, men prosentandelen av vaksinert helsepersonell ligger fortsatt langt under målet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har en målsetting på 75 prosent vaksinasjonsdekning i grupper som anbefales årlig influensavaksine. Blant dem er helsepersonell.

– Men selvfølgelig, gjerne høyere enn det òg, sier helsedirektør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at den foreløpige prosentandelen av vaksinert helsepersonell i Norge ligger på 34 prosent, men at det har vært en økning hvert år fra 9 prosent i 2015. I befolkningen generelt er prosentandelen på 20 prosent.

– Vi ser at andelen vaksinert helsepersonell øker, men vi er likevel ikke tilfreds med at tallet samlet ligger på 34 prosent. Selv om vi ser en vesentlig økning fra år til år, har vi et ønske om å nå det nivået som WHO har anbefalt, sier Guldvog.

Helsedirektoratet har valgt å ikke anbefale en tvungen og obligatorisk vaksinasjonsordning i Norge.

– Det er fordi vi har veldig tro på dette tillitsfulle forholdet mellom myndigheter og helsepersonell, og det tror jeg absolutt vi skal bygge videre på, sier Guldvog.

Tydeliggjør konsekvensene 

Mellom uke 41 og uke 43 skal alle kommunene i Norge motta vaksinen.

Guldvog opplyser om at det i et gjennomsnittsår i Norge dør om lag 900 mennesker som følge av influensa, og at 5000 blir så syke at de blir lagt inn på sykehus. Med utgangspunkt i de oppgitte tallene uttrykker han at influensa er et stort folkehelseproblem. Han understreker at det ikke bare er mennesker som er i livets sluttfase som dør, men også andre syke pasienter, som ellers kunne ha overlevd i lang tid.

– Helsepersonellet er opptatt av å gi pasientene den beste behandlingen. Derfor ønsker vi å tydeliggjøre vårt budskap: Det er et stort paradoks at man som helsepersonell er i stor risiko for å smitte pasientene sine.

Han tror at mye av grunnen til at mange helsepersonell ikke vaksinerer seg, er fordi det ikke har vært tydelig nok hvilke konsekvenser det kan ha for pasientene dersom personellet ikke vaksineres. Han tror også at mange har tenkt at så lenge de er friske og sunne, er det ikke skadelig for dem å gå gjennom en influensa.

– Isolert sett er det ikke så galt å tenke det. Hadde det ikke vært syke pasienter rundt helsepersonellet, så hadde vi ikke vært så opptatt av at også de som er friske og sunne skal vaksinere seg, sier han og legger til:

– Men så er det jo sånn at helsepersonellets arbeidsplass, er sammen med veldig sårbare mennesker. Så selv om du ikke er alvorlig syk når du går på jobb, kan du smitte pasientene.

Arbeidsgivere har et ansvar 

Guldvog understreker at arbeidsgivere og ledere for helsepersonell har et stort ansvar. Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet har nå sammen sendt et brev til alle helseinstitusjoner og kommuner, hvor de har redegjort for at arbeidsgiver står ansvarlig for å tilby vaksine til de ansatte.

– Vi anbefaler at dette gjøres på arbeidsplassen og i jobbsammenheng, slik at det blir minst mulig hindringer for å få satt vaksinen. Den bør kunne tilbys på tidspunkt når helsepersonellet uansett er til stede.

Helsedirektoratet anbefaler at absolutt alt helsepersonell som har pasientkontakt får tilbud om gratis vaksine.

– Det finnes få sykdommer som kan matche tyngden influensa har, i form av omfattende sykdomskurve og alvorlighet. Likevel er det helt mulig å gjøre noe med det, uttrykker Guldvog.

– Har dere bevis på at pasienter har blitt smittet av helsepersonell?

– Vi kan ikke bevise det, nei, men det vi sier, er at det forekommer. Det er vi helt sikre på. En del av dem som har fått alvorlig sykdom, er faktisk smittet av helsepersonell.

60 prosent gjennomsnittlig effekt 

Camilla Stoltenberg, direktør i FHI, sier at influensavaksinen er det viktigste forebyggende tiltaket mot influensarelaterte komplikasjoner og dødsfall. Den har få bivirkninger og har en gjennomsnittlig effekt på 60 prosent.

Videre forteller hun at vaksinen bruker 10–14 dager på å virke, slik at man bør ta vaksinen før influensasesongen er i gang. Den bør settes en gang mellom oktober og desember, så tett opp til influensautbruddet som mulig, men før sesongen er i gang for alvor.

Hun understreker at helsepersonell bør vaksinere seg for å beskytte pasientene, men også for å beskytte seg selv.

Et nytt løft 

Helsedirektøren oppsummerer det hele med å si at hans oppfordring er at det tas et nytt løft i hele helsetjenesten, slik at pasientene gis en enda bedre og tryggere behandling gjennom influensasesongen.

– Jeg tror at å gi god informasjon og oppfølging i lederlinjen vil øke vaksinasjonsgraden. 

Prosentandel helsepersonell som vaksinerte seg i 2017 og 2018, og ønsket prosentandel for 2019. 

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.