fbpx Sykepleierstudenter fortjener også smittevern Hopp til hovedinnhold

Sykepleierstudenter fortjener også smittevern

Influensavaksine

Som helsepersonell jobber sykepleiere tett på personer som kan ha smittsomme sykdommer. Grimstad er en foregangskommune og tilbyr vaksiner også til studenter i praksis, skriver Line Ostad.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en lang liste med vaksiner som helsepersonell burde ta årlig, blant annet vaksinene fra barnevaksinasjonsprogrammet i tillegg til influensavaksine. Anbefalingene gjelder også sykepleierstudenter og andre helsefagstudenter og elever som er i praksis i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Godt smittevernsarbeid forebygger dødsfall

Totalt 1,6 millioner personer tilhører risikogruppen for å utvikle alvorlig influensasykdom. Det inkluderer gravide, eldre og mennesker med nedsatt immunforsvar. I en gjennomsnittlig influensasesong er det omtrent 900 influensarelaterte dødsfall.

Noen år er antallet dødsfall betydelig høyere, som i influensasesongen 2017–2018. Da var det rundt 1400 influensarelaterte dødsfall. De fleste som arbeider som helsepersonell, har et mildt eller asymptomatisk influensaforløp og kan dermed gå på jobb og smitte andre, deriblant pasienter, som kan bli betydelig sykere av influensasmitte.

Arbeidsmiljøloven gjelder også for studenter

For å motvirke dette anbefaler Folkehelseinstituttet at alle som jobber i helsevesenet med pasientkontakt, vaksinerer seg mot influensa hvert år. Det er arbeidsgivernes ansvar å gi de ansatte tilbud om de vaksinene de har behov for – helt gratis.

De fleste arbeidsgivere tar dette ansvaret på alvor og arbeider for å øke vaksinasjonsdekningen blant de ansatte. Men når det gjelder studenter i praksis, er de ikke like ivrige etter å tilby vaksine. Folkehelseinstituttets veileder for yrkesvaksinasjon er helt tydelig:

«Elever/studenter i praksis anses som arbeidstakere etter arbeidsmiljølovens (§1-6) regler om helse, miljø og sikkerhet når de utfører arbeid i virksomhet som går inn under loven. Formelt sett er det praksisstedet som har arbeidsgiveransvaret, og skal gjøre en risikovurdering og eventuelt tilby vaksine mot biologiske faktorer elever/studenter kan bli eksponert for.»

Kommunene må ta ansvar

Mange studenter opplever at budsjettet som student er trangt, og de må jobbe ved siden av studiene eller få hjelp hjemmefra for å få økonomien til å gå rundt. Når man må snu på hver krone, er et par hundre kroner til vaksiner en utgift som fort kuttes.

Det er etter min mening direkte uansvarlig at kommuner velger å gjøre smittevernet for sine pasienter avhengig av at studenter er villige til å ta på seg en ekstra økonomisk utgift.

For kommuner som kan kjøpe store kvanta med vaksiner i forbindelse med vaksinasjon av andre ansatte, vil kostnaden pr. student være betydelig lavere enn for studenter som betaler for vaksinen selv.

Det er mulig å få til en endring. Grimstad kommune er en foregangskommune og vil i vinter tilby gratis influensavaksine til alle studenter som skal i praksis i kommunehelsetjenesten. Vil andre kommuner ta ansvar og gjøre det samme?

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse