fbpx Norsk helsepersonell ligger langt under WHOs målsetting for influensavaksinasjon Hopp til hovedinnhold

Norsk helsepersonell ligger langt under WHOs målsetting for influensavaksinasjon

Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet.

Mange sykehus og kommuner har jobbet aktivt og godt med å vaksinere sine ansatte, men prosentandelen av vaksinert helsepersonell ligger fortsatt langt under målet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har en målsetting på 75 prosent vaksinasjonsdekning i grupper som anbefales årlig influensavaksine. Blant dem er helsepersonell.

– Men selvfølgelig, gjerne høyere enn det òg, sier helsedirektør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at den foreløpige prosentandelen av vaksinert helsepersonell i Norge ligger på 34 prosent, men at det har vært en økning hvert år fra 9 prosent i 2015. I befolkningen generelt er prosentandelen på 20 prosent.

– Vi ser at andelen vaksinert helsepersonell øker, men vi er likevel ikke tilfreds med at tallet samlet ligger på 34 prosent. Selv om vi ser en vesentlig økning fra år til år, har vi et ønske om å nå det nivået som WHO har anbefalt, sier Guldvog.

Helsedirektoratet har valgt å ikke anbefale en tvungen og obligatorisk vaksinasjonsordning i Norge.

– Det er fordi vi har veldig tro på dette tillitsfulle forholdet mellom myndigheter og helsepersonell, og det tror jeg absolutt vi skal bygge videre på, sier Guldvog.

Tydeliggjør konsekvensene 

Mellom uke 41 og uke 43 skal alle kommunene i Norge motta vaksinen.

Guldvog opplyser om at det i et gjennomsnittsår i Norge dør om lag 900 mennesker som følge av influensa, og at 5000 blir så syke at de blir lagt inn på sykehus. Med utgangspunkt i de oppgitte tallene uttrykker han at influensa er et stort folkehelseproblem. Han understreker at det ikke bare er mennesker som er i livets sluttfase som dør, men også andre syke pasienter, som ellers kunne ha overlevd i lang tid.

– Helsepersonellet er opptatt av å gi pasientene den beste behandlingen. Derfor ønsker vi å tydeliggjøre vårt budskap: Det er et stort paradoks at man som helsepersonell er i stor risiko for å smitte pasientene sine.

Han tror at mye av grunnen til at mange helsepersonell ikke vaksinerer seg, er fordi det ikke har vært tydelig nok hvilke konsekvenser det kan ha for pasientene dersom personellet ikke vaksineres. Han tror også at mange har tenkt at så lenge de er friske og sunne, er det ikke skadelig for dem å gå gjennom en influensa.

– Isolert sett er det ikke så galt å tenke det. Hadde det ikke vært syke pasienter rundt helsepersonellet, så hadde vi ikke vært så opptatt av at også de som er friske og sunne skal vaksinere seg, sier han og legger til:

– Men så er det jo sånn at helsepersonellets arbeidsplass, er sammen med veldig sårbare mennesker. Så selv om du ikke er alvorlig syk når du går på jobb, kan du smitte pasientene.

Arbeidsgivere har et ansvar 

Guldvog understreker at arbeidsgivere og ledere for helsepersonell har et stort ansvar. Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet har nå sammen sendt et brev til alle helseinstitusjoner og kommuner, hvor de har redegjort for at arbeidsgiver står ansvarlig for å tilby vaksine til de ansatte.

– Vi anbefaler at dette gjøres på arbeidsplassen og i jobbsammenheng, slik at det blir minst mulig hindringer for å få satt vaksinen. Den bør kunne tilbys på tidspunkt når helsepersonellet uansett er til stede.

Helsedirektoratet anbefaler at absolutt alt helsepersonell som har pasientkontakt får tilbud om gratis vaksine.

– Det finnes få sykdommer som kan matche tyngden influensa har, i form av omfattende sykdomskurve og alvorlighet. Likevel er det helt mulig å gjøre noe med det, uttrykker Guldvog.

– Har dere bevis på at pasienter har blitt smittet av helsepersonell?

– Vi kan ikke bevise det, nei, men det vi sier, er at det forekommer. Det er vi helt sikre på. En del av dem som har fått alvorlig sykdom, er faktisk smittet av helsepersonell.

60 prosent gjennomsnittlig effekt 

Camilla Stoltenberg, direktør i FHI, sier at influensavaksinen er det viktigste forebyggende tiltaket mot influensarelaterte komplikasjoner og dødsfall. Den har få bivirkninger og har en gjennomsnittlig effekt på 60 prosent.

Videre forteller hun at vaksinen bruker 10–14 dager på å virke, slik at man bør ta vaksinen før influensasesongen er i gang. Den bør settes en gang mellom oktober og desember, så tett opp til influensautbruddet som mulig, men før sesongen er i gang for alvor.

Hun understreker at helsepersonell bør vaksinere seg for å beskytte pasientene, men også for å beskytte seg selv.

Et nytt løft 

Helsedirektøren oppsummerer det hele med å si at hans oppfordring er at det tas et nytt løft i hele helsetjenesten, slik at pasientene gis en enda bedre og tryggere behandling gjennom influensasesongen.

– Jeg tror at å gi god informasjon og oppfølging i lederlinjen vil øke vaksinasjonsgraden. 

Prosentandel helsepersonell som vaksinerte seg i 2017 og 2018, og ønsket prosentandel for 2019. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse