Det er på tide å titte ut av kontorvinduet, Civita

Bildet viser en kvinne som virker sliten og som ser ut av vinduet
TRENGER FORUTSIGBARHET: Turnus er uforenelig med et familieliv og oppfølgning i barnehage og skole. Det er faktisk noen sykepleiere som har barn, skriver Line Orlund. 

I et leserinnlegg i Aftenposten, skriver Mathilde Fasting – idéhistoriker og siviløkonom i tenketanken Civita – om hel- og deltidsproblematikken i helsevesenet. Hun mener at sykepleiere som ønsker seg høyere stillingsstørrelse, må jobbe mer i helgene. Dette provoserer meg, skriver Line Orlund.

I et leserinnlegg som sto på trykk i Aftenposten 20. august går Fastings argument ut på at de må jobbe mer for at turnusene skal gå opp. Hun viser også til at sykepleiere i Finland jobber tre vakter for så å ha tre dager fri, og jeg tolker det dit hen at hun mener at dette er en god løsning som må prøves.

For all del, jeg er alltid positiv til å prøve nye og veldokumenterte løsninger på en situasjon som nesten er blitt en gordisk knute. Sykepleiere står i dag med begge beina i en hverdag med doble vakter og andre akuttløsninger for å få turnusen til å gå opp.

En annen virkelighet

Som leder i Norsk Sykepleierforbund i Oslo representerer jeg mer enn 17 000 sykepleiere. Jeg tror jeg snakker på vegne av oss alle sammen når jeg ber Fasting om å ta seg en tur ut av kontoret for å kjenne litt på den virkeligheten vi sykepleiere og andre i helsevesenet opplever.

Jeg tviler ikke på at det både kan være lange arbeidsdager og til og med en og annen jobbing i helgen for Fasting, men jeg er helt sikker på at hun ikke er i nærheten av å jobbe like mange helger, kvelder og netter som sykepleierne.

Et spørsmål om forsvarlighet

Det må være lov å spørre Fasting om hun i det hele tatt har tenkt gjennom forslaget. Har hun tenkt over at en slik turnus er uforenelig med et familieliv og oppfølgning i barnehage og skole. Det er faktisk noen sykepleiere som har barn.

Har Fasting tenkt over at den måten å jobbe på vil gjøre at sykepleiere og andre i helsevesenet vil måtte jobbe enten lørdag, søndag eller begge dagene i fire av seks helger. I tillegg vil alle vakter være på minst ti timer. Er dette forsvarlig med tanke på pasientsikkerheten alle steder?

Trenger forutsigbarhet

La det være slått fast – én gang for alle – at sykepleiere ønsker forutsigbarhet. Det vil vi kunne få i hele stillinger. Deltidsarbeidende sykepleiere som bor alene, har en hverdag i uforutsigbarhet. De kan ikke leve av en lønn i en deltidsstilling, ei heller betjene et boliglån på en leilighet i rimelig nærhet fra jobben. Og sykehusene i Oslo-området ligger jo i eller i nær utkant fra bykjernen. De må «shoppe» vakter med en usikkerheten i hverdagen dette medfører. Det blir vanskelig å planlegge.

Nei Fasting, innlegget i Aftenposten vitner om at du ønsker å skåre noen billige poeng med et lettvint forslag til løsning, som i hvert fall forteller mine medlemmer at du overhodet ikke forstår hva det vil si å jobbe i helsevesenet.

Avslutningsvis vil jeg minne om at jeg ikke engang har trukket lønnskortet. Det har jeg spart til neste gang. Det er nemlig ikke sikkert siste ord er sagt i denne saken. 

Les også:

Sykepleiere settes til å gjøre «alt»

Bildet viser mange klokker som kommer ut av én klokke og illustrerer at tiden ikke strekker til.
TID OG PENGER: Bemanningen er ikke god nok, og det er ofte for mange oppgaver til at vi får utført dem i arbeidstiden, skriver sykepleieren.

Vi får stadig høre at vi lever i verdens rikeste land. Dette sammenfaller ikke med at helsetjenesten går på sparebluss, og at sykepleiere må løpe beina av seg, skriver innleggsforfatteren.

Hver gang sykepleiere varsler om kritikkverdige forhold, det være seg på sykehus eller i kommunehelsetjenesten, risikerer de å bli utsatt for spott og spe. Jeg har selv erfart å ha blitt forsøkt idiotforklart eller bagatellisert. Og jeg har opplevd at varslingen har blitt en personalsak. Jeg tolker det dit hen at jeg har truffet spikeren på hodet.

Det finnes sikkert kommuner med enheter som oppfatter seg selv som «tilfredsstillende» eller «godt nok» bemannet. Imidlertid er det slik at når vi sykepleiere sier ifra, er det fordi vi ikke klarer å yte den helsetjenesten vi er opplært til. Og da er det gjerne fordi bemanningen ikke er god nok.

Jobber gratis

Selv har jeg jobbet mange gratis overtidstimer for Trondheim kommune i de årene jeg arbeidet der. Det er ikke akseptabelt ikke å få betalt for en jobb som er utført. Og det bør være unødvendig å måtte krangle om det.

Denne kampen bør de hovedtillitsvalgte ta for sine medlemmer i Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund...

Les også: