fbpx Det er på tide å titte ut av kontorvinduet, Civita Hopp til hovedinnhold

Det er på tide å titte ut av kontorvinduet, Civita

Bildet viser en kvinne som virker sliten og som ser ut av vinduet

I et leserinnlegg i Aftenposten, skriver Mathilde Fasting – idéhistoriker og siviløkonom i tenketanken Civita – om hel- og deltidsproblematikken i helsevesenet. Hun mener at sykepleiere som ønsker seg høyere stillingsstørrelse, må jobbe mer i helgene. Dette provoserer meg, skriver Line Orlund.

I et leserinnlegg som sto på trykk i Aftenposten 20. august går Fastings argument ut på at de må jobbe mer for at turnusene skal gå opp. Hun viser også til at sykepleiere i Finland jobber tre vakter for så å ha tre dager fri, og jeg tolker det dit hen at hun mener at dette er en god løsning som må prøves.

For all del, jeg er alltid positiv til å prøve nye og veldokumenterte løsninger på en situasjon som nesten er blitt en gordisk knute. Sykepleiere står i dag med begge beina i en hverdag med doble vakter og andre akuttløsninger for å få turnusen til å gå opp.

En annen virkelighet

Som leder i Norsk Sykepleierforbund i Oslo representerer jeg mer enn 17 000 sykepleiere. Jeg tror jeg snakker på vegne av oss alle sammen når jeg ber Fasting om å ta seg en tur ut av kontoret for å kjenne litt på den virkeligheten vi sykepleiere og andre i helsevesenet opplever.

Jeg er helt sikker på at hun ikke er i nærheten av å jobbe like mange helger, kvelder og netter som sykepleierne.

Jeg tviler ikke på at det både kan være lange arbeidsdager og til og med en og annen jobbing i helgen for Fasting, men jeg er helt sikker på at hun ikke er i nærheten av å jobbe like mange helger, kvelder og netter som sykepleierne.

Et spørsmål om forsvarlighet

Det må være lov å spørre Fasting om hun i det hele tatt har tenkt gjennom forslaget. Har hun tenkt over at en slik turnus er uforenelig med et familieliv og oppfølgning i barnehage og skole. Det er faktisk noen sykepleiere som har barn.

Har Fasting tenkt over at den måten å jobbe på vil gjøre at sykepleiere og andre i helsevesenet vil måtte jobbe enten lørdag, søndag eller begge dagene i fire av seks helger. I tillegg vil alle vakter være på minst ti timer. Er dette forsvarlig med tanke på pasientsikkerheten alle steder?

Trenger forutsigbarhet

La det være slått fast – én gang for alle – at sykepleiere ønsker forutsigbarhet. Det vil vi kunne få i hele stillinger. Deltidsarbeidende sykepleiere som bor alene, har en hverdag i uforutsigbarhet. De kan ikke leve av en lønn i en deltidsstilling, ei heller betjene et boliglån på en leilighet i rimelig nærhet fra jobben. Og sykehusene i Oslo-området ligger jo i eller i nær utkant fra bykjernen. De må «shoppe» vakter med en usikkerheten i hverdagen dette medfører. Det blir vanskelig å planlegge.

Nei Fasting, innlegget i Aftenposten vitner om at du ønsker å skåre noen billige poeng med et lettvint forslag til løsning, som i hvert fall forteller mine medlemmer at du overhodet ikke forstår hva det vil si å jobbe i helsevesenet.

Siste ord er ikke sagt i denne saken.

Avslutningsvis vil jeg minne om at jeg ikke engang har trukket lønnskortet. Det har jeg spart til neste gang. Det er nemlig ikke sikkert siste ord er sagt i denne saken. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse