fbpx Det er på tide å titte ut av kontorvinduet, Civita Hopp til hovedinnhold

Det er på tide å titte ut av kontorvinduet, Civita

Bildet viser en kvinne som virker sliten og som ser ut av vinduet
TRENGER FORUTSIGBARHET: Turnus er uforenelig med et familieliv og oppfølgning i barnehage og skole. Det er faktisk noen sykepleiere som har barn, skriver Line Orlund.  Illustrasjonsfoto: Mostphotos

I et leserinnlegg i Aftenposten, skriver Mathilde Fasting – idéhistoriker og siviløkonom i tenketanken Civita – om hel- og deltidsproblematikken i helsevesenet. Hun mener at sykepleiere som ønsker seg høyere stillingsstørrelse, må jobbe mer i helgene. Dette provoserer meg, skriver Line Orlund.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

I et leserinnlegg som sto på trykk i Aftenposten 20. august går Fastings argument ut på at de må jobbe mer for at turnusene skal gå opp. Hun viser også til at sykepleiere i Finland jobber tre vakter for så å ha tre dager fri, og jeg tolker det dit hen at hun mener at dette er en god løsning som må prøves.

For all del, jeg er alltid positiv til å prøve nye og veldokumenterte løsninger på en situasjon som nesten er blitt en gordisk knute. Sykepleiere står i dag med begge beina i en hverdag med doble vakter og andre akuttløsninger for å få turnusen til å gå opp.

En annen virkelighet

Som leder i Norsk Sykepleierforbund i Oslo representerer jeg mer enn 17 000 sykepleiere. Jeg tror jeg snakker på vegne av oss alle sammen når jeg ber Fasting om å ta seg en tur ut av kontoret for å kjenne litt på den virkeligheten vi sykepleiere og andre i helsevesenet opplever.

Jeg er helt sikker på at hun ikke er i nærheten av å jobbe like mange helger, kvelder og netter som sykepleierne.

Jeg tviler ikke på at det både kan være lange arbeidsdager og til og med en og annen jobbing i helgen for Fasting, men jeg er helt sikker på at hun ikke er i nærheten av å jobbe like mange helger, kvelder og netter som sykepleierne.

Et spørsmål om forsvarlighet

Det må være lov å spørre Fasting om hun i det hele tatt har tenkt gjennom forslaget. Har hun tenkt over at en slik turnus er uforenelig med et familieliv og oppfølgning i barnehage og skole. Det er faktisk noen sykepleiere som har barn.

Har Fasting tenkt over at den måten å jobbe på vil gjøre at sykepleiere og andre i helsevesenet vil måtte jobbe enten lørdag, søndag eller begge dagene i fire av seks helger. I tillegg vil alle vakter være på minst ti timer. Er dette forsvarlig med tanke på pasientsikkerheten alle steder?

Trenger forutsigbarhet

La det være slått fast – én gang for alle – at sykepleiere ønsker forutsigbarhet. Det vil vi kunne få i hele stillinger. Deltidsarbeidende sykepleiere som bor alene, har en hverdag i uforutsigbarhet. De kan ikke leve av en lønn i en deltidsstilling, ei heller betjene et boliglån på en leilighet i rimelig nærhet fra jobben. Og sykehusene i Oslo-området ligger jo i eller i nær utkant fra bykjernen. De må «shoppe» vakter med en usikkerheten i hverdagen dette medfører. Det blir vanskelig å planlegge.

Nei Fasting, innlegget i Aftenposten vitner om at du ønsker å skåre noen billige poeng med et lettvint forslag til løsning, som i hvert fall forteller mine medlemmer at du overhodet ikke forstår hva det vil si å jobbe i helsevesenet.

Siste ord er ikke sagt i denne saken.

Avslutningsvis vil jeg minne om at jeg ikke engang har trukket lønnskortet. Det har jeg spart til neste gang. Det er nemlig ikke sikkert siste ord er sagt i denne saken. 

Les også:

Sykepleiere settes til å gjøre «alt»

Bildet viser mange klokker som kommer ut av én klokke og illustrerer at tiden ikke strekker til.
TID OG PENGER: Bemanningen er ikke god nok, og det er ofte for mange oppgaver til at vi får utført dem i arbeidstiden, skriver sykepleieren. Illustrasjon: Mostphotos

Vi får stadig høre at vi lever i verdens rikeste land. Dette sammenfaller ikke med at helsetjenesten går på sparebluss, og at sykepleiere må løpe beina av seg, skriver innleggsforfatteren.

Hver gang sykepleiere varsler om kritikkverdige forhold, det være seg på sykehus eller i kommunehelsetjenesten, risikerer de å bli utsatt for spott og spe. Jeg har selv erfart å ha blitt forsøkt idiotforklart eller bagatellisert. Og jeg har opplevd at varslingen har blitt en personalsak. Jeg tolker det dit hen at jeg har truffet spikeren på hodet.

Det finnes sikkert kommuner med enheter som oppfatter seg selv som «tilfredsstillende» eller «godt nok» bemannet. Imidlertid er det slik at når vi sykepleiere sier ifra, er det fordi vi ikke klarer å yte den helsetjenesten vi er opplært til. Og da er det gjerne fordi bemanningen ikke er god nok.

Jobber gratis

Selv har jeg jobbet mange gratis overtidstimer for Trondheim kommune i de årene jeg arbeidet der. Det er ikke akseptabelt ikke å få betalt for en jobb som er utført. Og det bør være unødvendig å måtte krangle om det.

Denne kampen bør de hovedtillitsvalgte ta for sine medlemmer.

Denne kampen bør de hovedtillitsvalgte ta for sine medlemmer i Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund (NSF). Det burde være en selvfølge. Helseledere betaler tross alt ikke lønna vår fra egen lomme.

Vikarer versus grunnbemanning

Det er ikke for dem som har vært tilfreds med bemanningen på sin enhet, som jeg har kjempet politisk for i mange år. Jeg kjemper for sykepleiere som løper beina av seg i det jeg oppfatter som et innsparingsregime ved norske sykehus og i norske kommuner. Det er dem og meg selv jeg kvesser pennen for.

Selvsagt er det lov å være tilfreds, bare man ser lenger enn sin egen nesetipp. Og man bør også holde seg for god til å bli krenket om en av kollegene sier ifra. Verdensbildet er større enn ens egen arbeidsplass. Det dreier seg om helsetjenesten i Norge, og det dreier seg om mange sykepleiere.

Sykepleiere har også et samfunnsansvar, og særlig gjelder dette helseledere som i tillegg er sykepleiere. For det er mange helseledere som heller ringer et vikarbyrå fremfor å kreve økt grunnbemanning for sin enhet når de kommuniserer opp mot rådmenn og politikere.

Det brukes milliarder av skattekroner på vikarbyråer. Hvor kommer plutselig pengene til å leie inn vikarer fra?

Mangler ikke penger

Vi kan takke vikarbyråene for at det går rundt i Helse-Norge. Forstå meg rett, men det mangler egentlig ikke penger i budsjettene til verken sykehus eller kommuner. Om det finnes penger til å leie inn vikarer fra vikarbyråer, kan man også ansette flere sykepleiere i faste, hele stillinger.

Men pengene blir ikke brukt. De blir overført til et overskuddsfond.

I flere år har Trondheim kommune bevilget millioner av kroner til økt grunnbemanning i eldreomsorgen. Men pengene blir ikke brukt. De blir overført til et «overskuddsfond».

Samtidig skal det nå være bevilget penger til å ansette en kommunesykepleier med en årslønn på en million kroner. Kommunesykepleierens oppgave skal for øvrig være å styre ressursbruken blant ansatte.

Feil skyldes underbemanning

Jeg kan ikke dy meg for å komme med et gratis råd som jeg håper blir en «hit»: Det må bli slutt på at sykepleiere reiser rundt til brukere i hjemmetjenesten for å varme opp middager. Det må bli slutt på at sykepleiere ved sykehjem må vaske kjøleskap, røre i gryta og henge opp gardiner.

Sykepleiere må i stedet få lov til å utføre pliktene som følger av pasientenes rett til pleie, omsorg og medisinsk behandling.

På sykehusene blir tjenestetilbud lagt ned for å spare penger. Som for eksempel i psykiatrien. Innsparingskrav på 259 millioner i 2019 fører til at 200 ansatte i Helse Møre og Romsdal sies opp. «Men det vil ikke gå ut over pasientene», er tilbakemeldingen fra direktørene.

Om grunnbemanningen i eldreomsorgen rundt om i kommunene og på sykehusene var god nok, ville ikke behovet for å sende inn formelle klager på tjenestene vært så stort. Det er nå min påstand.

Mange feil og mangler har sin hovedårsak i underbemanning. De fleste feil skjer fordi det er travelt.

Tid er nøkkelordet

Sykepleie tar tid. Det tar tid å informere pasienter og pårørende, utføre prosedyrer, handle i akuttsituasjoner, stelle, pleie og vise omsorg. Listen med oppgaver sykepleiere pålegges fra andre tjenester, blir stadig lengre. Vi skal til slutt gjøre «alt».

De aller fleste gjør så godt de kan i en svært presset arbeidshverdag – en arbeidshverdag som mange blir syke av.

Jeg kan ikke forstå at man kan være uenig i at grunnbemanningen må styrkes.

Nylig var det åtte ansatte – på samme enhet – som meldte fra om at de var syke. Samtidig! Jeg kan derfor virkelig ikke forstå at det skal være grunn til å være uenig i at grunnbemanningen må styrkes i helsetjenesten.

Verken politikere, helseledere eller ansatte kan si noe annet enn at det er gjennomgående dårlig stilt med bemanningen i helsevesenet i «verdens rikeste land».

Det er ennå ikke én ordfører i noen kommuner som kan slå seg tilfreds på brystet og si at det skinner av eldreomsorgen. Det er ennå ikke én direktør ved noen sykehus som kan tenke at hun eller han er lykkelig for å måtte spare til nytt sykehus over driftsbudsjettet.

Det er valgår. Helsetjenesten er politikernes ansvar og kan ikke delegeres, enten du er ordfører eller helseminister. Kunnskap er makt.

Til politikerne: Vis at dere forstår at samfunnet trenger mer enn «god nok» sykepleierbemanning. Det kan stå om deres liv en dag.

Dette innlegget ble først publisert i Adresseavisen.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.