fbpx – For meg er trivsel mye viktigere enn penger Hopp til hovedinnhold

– For meg er trivsel mye viktigere enn penger

Portrett av sykepleierstudent Andrea Szőcz

Selv om sykepleiere ofte er misfornøyd med lønnen, er det tross alt andre ting som betyr mer for dem i jobbhverdagen og i valg av karriere.

– Uansett hva jeg tjener, vil jeg drive med det jeg trives best med.

Det svarte tredjeårs sykepleierstudent Andrea Szőcs i Sykepleiens spørreundersøkelse om lønn.

Jeg jobber hardt for å nå drømmene mine og kunne ha en jobb som gir meg glede, mestring og mulighet for utvikling.
Andrea Szőcs, sykepleierstudent

– For meg er trivsel mye viktigere enn penger, sier hun videre.

– Jeg jobber hardt for å nå drømmene mine og kunne ha en jobb som gir meg glede, mestring og mulighet for utvikling.

Arbeidsmiljø viktigere enn lønn

I spørreundersøkelsen ble det spurt om hvor viktig ulike faktorer er for sykepleiere i deres arbeidsliv.

Når det gjelder lønn, svarte 77 prosent at dette er «veldig viktig», men flere andre variabler ble vurdert høyere. For eksempel ble arbeidsmiljø (93 prosent), meningsfullt arbeid (88 prosent), jobbtrygghet (85 prosent) og mulighet for faglig utvikling (79 prosent) oftere enn lønn vurdert som «veldig viktig».

På den annen siden var det færre som anså arbeidstid/turnus (68 prosent), å jobbe med mennesker (71 prosent) og kort arbeidsvei (32 prosent) som «veldig viktig».

Usikre på hva andre tjener

Oppfattelsen av egen lønn vil kunne påvirkes av hva man tror andre rundt seg tjener. I undersøkelsen viste det seg at sykepleiere er relativt usikre på hva andre yrkesgrupper i helsevesenets tjener.

HVA ANDRE TJENER: Det er stor spredning i sykepleieres antagelser om hva leger tjener.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) tjente allmennpraktiserende leger i heltidsstilling i snitt 817 080 kroner i fjor. Anslagene til sykepleierne i spørreundersøkelsen spredde seg fra rundt 500 000 kroner til godt over millionen (se også tabell).

For legespesialistene lå anslagene noe høyere, og 17 prosent av respondentene i undersøkelsen krysset av for at denne yrkesgruppen tjener over 1,2 millioner i snitt. SSBs beregninger gir til sammenlikning legespesialistene en årslønn på 997 680 kroner.

Kvinner er mindre opptatt av lønn

Sykepleie er et av de mest kvinnedominerte yrkene her i landet, og undersøkelser har vist at kvinner i mindre grad enn menn er opptatt av lønnsnivå i sine karrierevalg. 

I en undersøkelse TNS Gallup utførte for Nordea i 2012, hadde kun 16 prosent av kvinnene «utsikter til høy lønn» som et av sine topp-tre-kriterier for valg av utdannelse og yrkesvei. Til sammenlikning hadde 28 prosent av mennene dette kriteriet på sin topp-tre-liste.

Vil vite mer

Selv om Andrea Szőcs har lagt vekt på andre ting enn lønn i sitt yrkesvalg, innser hun at ting kan endre seg.

– Der jeg kommer fra, har vi mye lavere levestandard og mye lavere lønn, forteller ungarske Szőcs, som er født og oppvokst i Transilvania.

– Dermed er jeg fornøyd med det jeg tjener her, skriver hun i fritekstfeltet på Sykepleiens spørreundersøkelse.

Der jeg kommer fra, har vi mye lavere levestandard og mye lavere lønn.
Andrea Szőcs, sykepleierstudent

– Det kan hende at meningen min vil forandre seg med årene hvis jeg skal holde tritt med levestandarden som er i Norge. Jeg er blitt mer materialistisk i det siste […] og ser at pengene flyr ut av vinduet enkelte ganger, forteller Andrea Szőcs.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse