fbpx Det er ingen menneskerett å bli sykepleier Hopp til hovedinnhold

Det er ingen menneskerett å bli sykepleier

Bildet viser en frustrert mann foran en tavle
ØNSKER IKKE Å EKSKLUDERE: Selv om det er mange som kjenner på dette, er ikke hensikten med karakterkravene å ekskludere noen. Derimot ønsker vi at de som søker seg til yrket er kvalifisert, skriver lederen og nestlederen i NSF Student.

Det har vært stor diskusjon rundt innføringen av karakterkrav 3 i norsk og matte de siste dagene, men det er viktig å huske hvem som ønsket disse kravene, og hvorfor, skriver innleggsforfatterne.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentenes holdning.

NSF Student viser til et av de siste innlegget i Sykepleien der Iren Mari Luther skriver at karakterkravene gjør det unødvendig vanskelig for helsefagarbeiderne.

Vi i NSF student har forståelse for at dette kan virke urimelig for noen, men det er viktig å huske hvem som ønsket disse kravene, og hvorfor. Det var studentene – de som er i sykepleierutdanningen og vet hva utdanningen krever. Det handler om et ønske om å utdanne kompetente sykepleiere som ikke bare kan norsk og matte, men som utviser gode kunnskaper innen disse fagene.

Hvert år holder NSF Student årsmøte, og det er her politikken vår blir vedtatt. De som deltar, er enten sykepleierstudenter eller nyutdannede sykepleiere. Det vil si at deltakerne har god innsikt i hva som kreves av hver enkelt sykepleierstudent for å fullføre utdanningen. Karakterkravene ble vedtatt av årsmøtet i 2017, og det har vært en stor seier for oss at det endelig blir iverksatt.

Sykepleiernes dobbeltkompetanse

Som sykepleier skal en ha god kompetanse innen en rekke felt. En skal kjenne kroppen og dens funksjoner, hvordan en best kan dekke menneskets grunnleggende behov og hvordan en best kan yte god omsorg. I de senere årene har det blitt større oppmerksomhet på administrativt og organisatorisk arbeid. Vi skal ikke lenger bare arbeide med pasienter; nå kreves det at vi skal kunne styre vårt eget og – tidvis – også kollegers arbeid. Dette kalles for sykepleiernes dobbeltkompetanse, og det blir sett på som en kvalitetssikring for helsevesenet.

Dokumentasjonsarbeid blir en større del av arbeidet – både muntlig og skriftlig. 

Dokumentasjonsarbeid blir en større del av arbeidet – både muntlig og skriftlig. Det er viktig at den informasjonen som blir gitt er forståelig og holder en viss standard. Dokumentasjonen vi gjør er essensiell for pasientens behandling og pleie. Hvis dokumentasjonen er utilstrekkelig eller feilformulert, kan dette gå utover pasientens behandling, og i verste fall helse.

Må være trygge på matematikk

Karakterkravet i matematikk er satt fordi sykepleiefaget krever en forståelse for grunnleggende matematikk, da først og fremst i forbindelse med medikamentregning. Vi skal ikke bare kunne én formel, men også ha en viss forståelse for hvorfor vi gjør det vi gjør. Dette er en viktig kvalitetssikring i sykepleiefaget.

Det er også viktig at sykepleieren mestrer den matematikken som arbeidsoppgavene krever og forhåpentligvis ha nok kunnskap til å forstå når eventuelle feil blir gjort. Medisiner skal alltid dobbeltkontrolleres, men hensikten med denne dobbeltkontrollen forsvinner fort dersom sykepleierne som kontrollerer ikke er trygge på matematikk. En feil i utregningen kan få fatale konsekvenser, og det er derfor eksamen i medikamentregning ikke åpner for en eneste feil.

For å kvalitetssikre

Hensikten med karakterkravene har aldri vært å ekskludere noen, selv om det er noen som kjenner på dette. Det som ønskes, er at søkerne til yrket er kvalifisert. Utdanningen er omfattende, og karakterkravene understreker nettopp dette. Ved innføring av karakterkrav i norsk og matematikk, vil studentene kunne ha en bedre startkompetanse og vil lettere mestre fagene på studiet. Det vil også kunne bidra til å heve kvaliteten på de sykepleierne som utdannes.

Vi mener at et krav om karakteren 3 i norsk og matematikk er et nøkternt krav.

Det er fremdeles like under 13 000 kvalifiserte søkere til 4941 studieplasser. Samtidig som NSF Student har fått innført karakterkravet om 3 i norsk og matematikk, ser man at ved de fleste utdanningsinstitusjoner krever et høyt karaktersnitt for å komme inn. For eksempel er poenggrensen ved VID Bergen 49,0. I lys av dette mener vi at et krav om karakteren i norsk og matematikk er et nøkternt krav og vil kunne bidra til å kvalitetssikre utdanningen.

Vi i NSF Student tror ikke karakterkravet vil få en negativ effekt på sykepleiermangelen vi nå står ovenfor. Målet fremover vil bli å ivareta studentene slik at flest mulig fullfører. Dette tror vi karakterkravet kan bidra til.

Les også:

Sykepleierutdanningen: Karakterkravene gjør det unødvendig vanskelig for helsefagarbeiderne

BØR VÆRE NOK: Det er ingen uenighet om at man må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne som sykepleier. Dette er jo også allerede et krav på helsefagarbeiderutdanninga, og derfor bør ikke dette være et enda strengere krav på sykepleierutdanninga, mener leder i Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, Iren Mari Luther (bildet). Foto: Privat

At det nå blir vanskeligere for mange fagarbeidere å bygge videre på sin egen kompetanse, betyr at vi ikke anerkjenner fagarbeiderutdanninga, skriver Iren Mari Luther.

I Norge har vi mange dyktige fagarbeidere som ønsker å bygge videre på den kompetansen de allerede har. Derfor bør vi innføre et system på flere utdanninger hvor man får anledning til å videreutvikle sin kompetanse. Dette gjelder spesielt de som allerede har et fagbrev.

At det nå blir vanskeligere for mange fagarbeidere å bygge videre på sin egen kompetanse, betyr at vi ikke verken verdsetter eller anerkjenner fagarbeiderutdanninga.

Dette er tilfellet når det gjelder sykepleierutdanninga. Vi vet at vi står overfor en mangel på flere typer helsepersonell, ikke bare sykepleiere. Men vi er avhengige av et visst antall sykepleiere til å utføre de oppgavene sykepleiere har ansvar for.

Ønsker å lære mer

Mange helsefagarbeidere er dyktige i sin jobb og har en god fagutdanning. Norge er et av landa med den beste helsefagarbeiderutdanninga i Europa, og vi er helt avhengige av denne yrkesgruppa.

Flere av våre dyktige helsefagarbeidere ønsker å lære mer og gå videre til å bli sykepleiere. Men med de nye opptakskravene blir det unødvendig vanskelig for dem å komme inn på sykepleierstudiet.

De nye karakterkravene i matematikk og norsk gir ingen indikasjon på om du klarer gjennomføringen av studiet.

Fagforbundet er opptatt av høy kvalitet i våre utdanninger og på våre arbeidstakere, men de nye karakterkravene i matematikk og norsk gir ingen indikasjon på verken om du klarer gjennomføringen av studiet, eller om du blir en godt kvalifisert og kompetent sykepleier.

LES: Er gode karakterer lik god sykepleier?

Miks av praktisk og teoretisk

Det er ingen uenighet om at man må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne som sykepleier; kommunikasjon med pasientene er noe av det viktigste man må kunne som sykepleier.

Dette er jo også allerede et krav på helsefagarbeiderutdanninga, og derfor bør ikke dette være et enda strengere krav på sykepleierutdanninga. Dette kunne blitt enkelt løst ved at man fikk en attest, enten fra en lærer eller en arbeidsgiver, på at man hadde tilstrekkelige kunnskaper i norsk.

Dette er faktisk ungdomsskolematte, og noe man allerede bør kunne.

Det er nok heller ingen uenighet om at sykepleiere må kunne administrere medikamenter helt korrekt, og dermed også kunne medikamentregning. Men dette er faktisk ungdomsskolematte, og noe man allerede bør kunne.

Det er viktigere at studenter på sykepleierstudiet ikke bare har teoretisk undervisning, men en miks av praktisk og teoretisk øving på medikamentregning. Da tror jeg også strykprosenten blir mindre.

Reell y-vei

La oss heller gå en annen vei: Bygg kompetansen videre, og la helsefagarbeidere få teste ut en reell y-vei. La dem få bruke kompetansen de allerede har, og la dem få bygge videre på den.

Mange sykepleiere har nettopp gått veien fra hjelpepleier til sykepleier, og blitt satt inn på øvingspost, hvor noen lærere snakket om både avlæring og at de «ikke har vondt av å repetere litt praktisk kunnskap».

Dette kan oppleves som en stor underkjenning av helsefagarbeideren/hjelpepleieren, som faktisk har både helsefaglig utdanning og yrkeserfaring. Helsefagarbeidere er gode på praktiske oppgaver, pleie, observasjoner, opptrening og ernæring samt forebygging av sengeleiets komplikasjoner.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.