fbpx Det er ingen menneskerett å bli sykepleier Hopp til hovedinnhold

Det er ingen menneskerett å bli sykepleier

Bildet viser en frustrert mann foran en tavle

Det har vært stor diskusjon rundt innføringen av karakterkrav 3 i norsk og matte de siste dagene, men det er viktig å huske hvem som ønsket disse kravene, og hvorfor, skriver innleggsforfatterne.

NSF Student viser til et av de siste innlegget i Sykepleien der Iren Mari Luther skriver at karakterkravene gjør det unødvendig vanskelig for helsefagarbeiderne.

Vi i NSF student har forståelse for at dette kan virke urimelig for noen, men det er viktig å huske hvem som ønsket disse kravene, og hvorfor. Det var studentene – de som er i sykepleierutdanningen og vet hva utdanningen krever. Det handler om et ønske om å utdanne kompetente sykepleiere som ikke bare kan norsk og matte, men som utviser gode kunnskaper innen disse fagene.

Hvert år holder NSF Student årsmøte, og det er her politikken vår blir vedtatt. De som deltar, er enten sykepleierstudenter eller nyutdannede sykepleiere. Det vil si at deltakerne har god innsikt i hva som kreves av hver enkelt sykepleierstudent for å fullføre utdanningen. Karakterkravene ble vedtatt av årsmøtet i 2017, og det har vært en stor seier for oss at det endelig blir iverksatt.

Sykepleiernes dobbeltkompetanse

Som sykepleier skal en ha god kompetanse innen en rekke felt. En skal kjenne kroppen og dens funksjoner, hvordan en best kan dekke menneskets grunnleggende behov og hvordan en best kan yte god omsorg. I de senere årene har det blitt større oppmerksomhet på administrativt og organisatorisk arbeid. Vi skal ikke lenger bare arbeide med pasienter; nå kreves det at vi skal kunne styre vårt eget og – tidvis – også kollegers arbeid. Dette kalles for sykepleiernes dobbeltkompetanse, og det blir sett på som en kvalitetssikring for helsevesenet.

Dokumentasjonsarbeid blir en større del av arbeidet – både muntlig og skriftlig. 

Dokumentasjonsarbeid blir en større del av arbeidet – både muntlig og skriftlig. Det er viktig at den informasjonen som blir gitt er forståelig og holder en viss standard. Dokumentasjonen vi gjør er essensiell for pasientens behandling og pleie. Hvis dokumentasjonen er utilstrekkelig eller feilformulert, kan dette gå utover pasientens behandling, og i verste fall helse.

Må være trygge på matematikk

Karakterkravet i matematikk er satt fordi sykepleiefaget krever en forståelse for grunnleggende matematikk, da først og fremst i forbindelse med medikamentregning. Vi skal ikke bare kunne én formel, men også ha en viss forståelse for hvorfor vi gjør det vi gjør. Dette er en viktig kvalitetssikring i sykepleiefaget.

Det er også viktig at sykepleieren mestrer den matematikken som arbeidsoppgavene krever og forhåpentligvis ha nok kunnskap til å forstå når eventuelle feil blir gjort. Medisiner skal alltid dobbeltkontrolleres, men hensikten med denne dobbeltkontrollen forsvinner fort dersom sykepleierne som kontrollerer ikke er trygge på matematikk. En feil i utregningen kan få fatale konsekvenser, og det er derfor eksamen i medikamentregning ikke åpner for en eneste feil.

For å kvalitetssikre

Hensikten med karakterkravene har aldri vært å ekskludere noen, selv om det er noen som kjenner på dette. Det som ønskes, er at søkerne til yrket er kvalifisert. Utdanningen er omfattende, og karakterkravene understreker nettopp dette. Ved innføring av karakterkrav i norsk og matematikk, vil studentene kunne ha en bedre startkompetanse og vil lettere mestre fagene på studiet. Det vil også kunne bidra til å heve kvaliteten på de sykepleierne som utdannes.

Vi mener at et krav om karakteren 3 i norsk og matematikk er et nøkternt krav.

Det er fremdeles like under 13 000 kvalifiserte søkere til 4941 studieplasser. Samtidig som NSF Student har fått innført karakterkravet om 3 i norsk og matematikk, ser man at ved de fleste utdanningsinstitusjoner krever et høyt karaktersnitt for å komme inn. For eksempel er poenggrensen ved VID Bergen 49,0. I lys av dette mener vi at et krav om karakteren i norsk og matematikk er et nøkternt krav og vil kunne bidra til å kvalitetssikre utdanningen.

Vi i NSF Student tror ikke karakterkravet vil få en negativ effekt på sykepleiermangelen vi nå står ovenfor. Målet fremover vil bli å ivareta studentene slik at flest mulig fullfører. Dette tror vi karakterkravet kan bidra til.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse