fbpx Nå vil NSF Student ha nasjonal eksamen i medikamentregning også Hopp til hovedinnhold

Nå vil NSF Student ha nasjonal eksamen i medikamentregning også

Portrett av leder Ingvild Berg Lauritsen og nestleder Martin Ottesen Wichstad i NSF Student

Innholdet i prøver og eksamener i medikamentregning varierer fra studiested til studiested. Det vil NSF Student ha en slutt på.

– Medikamentregning er en viktig del i arbeidet som sykepleier, og feil kan få fatale følger, påpeker nyvalgt leder for NSF Student, Ingvild Berg Lauritsen.

– Det er i dag store forskjeller mellom studiestedene, både med hensyn til vanskelighetsgrad på eksamener og på hvor mange forsøk man får.

Et klart mandat

Fra årsmøtet har Lauritsen og resten av det nye styret med seg et klart mandat:

«NSF Student krever at det skal innføres nasjonal eksamen i medikamentregning og legemiddelhåndtering hvert studieår, med progredierende vanskelighetsgrad», heter nå det i Studentpolitisk plattform 2019–2020.

I første omgang vil vi lære av hva som ble gjort forrige gang.
Ingvild Berg Lauritsen, leder NSF Student

– Hvordan skal dere få til dette i praksis?

– Nå begynte vi i denne jobben forrige mandag, og det har vært mye å sette seg inn i, men i første omgang vil vi lære av hva som ble gjort forrige gang, sier Lauritsen.

Hun viser med det til opprettelsen av nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi.

Etter pilottesting i 2015 og fullskalatesting i 2016 vedtok Kunnskapsdepartementet i 2017 at dette skulle bli en permanent ordning.

Ønsker mer standardisering

NSF Student har lenge hatt som mål at utdanningene skal bli mer standardiserte.

– På sikt vil vi jobbe for flere nasjonale eksamener, sier nyvalgt nestleder, Martin Ottesen Wichstad.

På årsmøtet var det også andre forslag på bordet. Blant annet ble det diskutert om studentpolitisk plattform skulle inneholde et åpent mål om flere nasjonale eksamener, eventuelt om man skulle jobbe for at eksamen i sykdomslære ble prioritert.

– Det var derimot bred enighet og stort engasjement for at medikamentregning var det vi burde satse på i denne omgang, forteller Lauritsen.

Lyst til å prøve deg på litt medikamentregning? Her er vår samleside med eksamener!

Råd fra Nokut

Det er Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som fikk ansvaret for å gjennomføre nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi.

Assisterende avdelingsdirektør i Nokut, Stephan Hamberg, påpeker at NSF Student nå først bør tydeliggjøre hva målet deres skal være.

Dersom det er en nasjonal eksamen i medikamentregning som er det beste virkemiddelet for å nå målet, er det flere fremgangsmåter for å komme dit.

Nokut har lært mye gjennom de siste fire årene og har uten tvil mye kunnskap på feltet som fagmiljøene kan dra nytte av.
Stephan Hamberg, assisterende avdelingsdirektør i Nokut

– Tar vi utgangspunkt i at dette skal være en frivillig ordning, og ikke pålagt av Nokut eller Kunnskapsdepartementet, vil det første steget være å få alle fagmiljøene som tilbyr sykepleierutdanning, til å bli enige om at det er ønskelig å gjennomføre slike nasjonale eksamener, forklarer Hamberg.

– Deretter må disse fagmiljøene sammen sette seg ned for å vurdere hvordan man best kan få til en slik felles nasjonal eksamen. Her kan miljøene for eksempel se til medisinutdanningene, som på eget initiativ organiserer en felles prøve for sine studenter.

Må forankres i fagmiljøene

– Er målsettingen til NSF Student i samsvar med Nokuts mål for sykepleierutdanningene?

– Nokut har ikke noen egne mål for sykepleierutdanningene i Norge, men jobber for at alle utdanninger skal ha tilfredsstillende kvalitet, og at flest mulig utdanninger er fremragende.

– Hvilke erfaringer fra opprettelsen av nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi kan være relevante å lære av dersom det nå skal igangsettes en ny prosess?

– Nokut har lært mye gjennom de siste fire årene og har uten tvil mye kunnskap på feltet som fagmiljøene kan dra nytte av.

– Noen sentrale erfaringer er at arbeidet må forankres i fagmiljøene, at det tar tid å utvikle gode eksamensoppgaver og sensorveiledninger, og at logistikken er komplisert når man skal arrangere en eksamen for 5000 kandidater på samme tidspunkt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse