fbpx Karakterkravene gjør det unødvendig vanskelig for helsefagarbeiderne Hopp til hovedinnhold

Sykepleierutdanningen: Karakterkravene gjør det unødvendig vanskelig for helsefagarbeiderne

BØR VÆRE NOK: Det er ingen uenighet om at man må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne som sykepleier. Dette er jo også allerede et krav på helsefagarbeiderutdanninga, og derfor bør ikke dette være et enda strengere krav på sykepleierutdanninga, mener leder i Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, Iren Mari Luther (bildet). Foto: Privat

At det nå blir vanskeligere for mange fagarbeidere å bygge videre på sin egen kompetanse, betyr at vi ikke anerkjenner fagarbeiderutdanninga, skriver Iren Mari Luther.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

I Norge har vi mange dyktige fagarbeidere som ønsker å bygge videre på den kompetansen de allerede har. Derfor bør vi innføre et system på flere utdanninger hvor man får anledning til å videreutvikle sin kompetanse. Dette gjelder spesielt de som allerede har et fagbrev.

At det nå blir vanskeligere for mange fagarbeidere å bygge videre på sin egen kompetanse, betyr at vi ikke verken verdsetter eller anerkjenner fagarbeiderutdanninga.

Dette er tilfellet når det gjelder sykepleierutdanninga. Vi vet at vi står overfor en mangel på flere typer helsepersonell, ikke bare sykepleiere. Men vi er avhengige av et visst antall sykepleiere til å utføre de oppgavene sykepleiere har ansvar for.

Ønsker å lære mer

Mange helsefagarbeidere er dyktige i sin jobb og har en god fagutdanning. Norge er et av landa med den beste helsefagarbeiderutdanninga i Europa, og vi er helt avhengige av denne yrkesgruppa.

Flere av våre dyktige helsefagarbeidere ønsker å lære mer og gå videre til å bli sykepleiere. Men med de nye opptakskravene blir det unødvendig vanskelig for dem å komme inn på sykepleierstudiet.

De nye karakterkravene i matematikk og norsk gir ingen indikasjon på om du klarer gjennomføringen av studiet.

Fagforbundet er opptatt av høy kvalitet i våre utdanninger og på våre arbeidstakere, men de nye karakterkravene i matematikk og norsk gir ingen indikasjon på verken om du klarer gjennomføringen av studiet, eller om du blir en godt kvalifisert og kompetent sykepleier.

LES: Er gode karakterer lik god sykepleier?

Miks av praktisk og teoretisk

Det er ingen uenighet om at man må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne som sykepleier; kommunikasjon med pasientene er noe av det viktigste man må kunne som sykepleier.

Dette er jo også allerede et krav på helsefagarbeiderutdanninga, og derfor bør ikke dette være et enda strengere krav på sykepleierutdanninga. Dette kunne blitt enkelt løst ved at man fikk en attest, enten fra en lærer eller en arbeidsgiver, på at man hadde tilstrekkelige kunnskaper i norsk.

Dette er faktisk ungdomsskolematte, og noe man allerede bør kunne.

Det er nok heller ingen uenighet om at sykepleiere må kunne administrere medikamenter helt korrekt, og dermed også kunne medikamentregning. Men dette er faktisk ungdomsskolematte, og noe man allerede bør kunne.

Det er viktigere at studenter på sykepleierstudiet ikke bare har teoretisk undervisning, men en miks av praktisk og teoretisk øving på medikamentregning. Da tror jeg også strykprosenten blir mindre.

Reell y-vei

La oss heller gå en annen vei: Bygg kompetansen videre, og la helsefagarbeidere få teste ut en reell y-vei. La dem få bruke kompetansen de allerede har, og la dem få bygge videre på den.

Mange sykepleiere har nettopp gått veien fra hjelpepleier til sykepleier, og blitt satt inn på øvingspost, hvor noen lærere snakket om både avlæring og at de «ikke har vondt av å repetere litt praktisk kunnskap».

Dette kan oppleves som en stor underkjenning av helsefagarbeideren/hjelpepleieren, som faktisk har både helsefaglig utdanning og yrkeserfaring. Helsefagarbeidere er gode på praktiske oppgaver, pleie, observasjoner, opptrening og ernæring samt forebygging av sengeleiets komplikasjoner.

Les også:

NSF Student jubler over karakterkrav

Bildet viser Christian Strømnes.
FORNØYD: Krav om 3 i matte og norsk er noe NSF Student har jobbet for lenge, sier leder Christian Strømnes. Foto: Nina Hernæs

Regjeringen innfører krav om 3 i matte og norsk for å studere sykepleie.

– Kjempebra, sier Christian Strømnes, leder i NSF Student.

– Det betyr at regjeringen hører på våre faglige argumenter.

– Dette har vi jobbet med i mange år, sier studentlederen.

– Vi er veldig fornøyd med at vi endelig har fått gjennomslag.

Frykter ikke tomme studieplasser

Fra høsten 2019 innføres de nye kravene. Strømnes er ikke redd for at det vil medføre tomme studieplasser.

– Nei. 3 er et nøkternt krav og det er en stund til det innføres, slik at de som vil studere sykepleie har tid til å forberede seg. Dessuten har karaktersnittet økt gradvis de siste årene.

Men han innrømmer at hvilken effekt dette vil ha på rekruttering først vil vise seg når kravene er innført.

Vil ha 3 i engelsk

NSF Student ønsker også krav om karakteren 3 i engelsk. Det har ikke regjeringen etterkommet. Strømnes sier NSF Student fremdeles vil ha et slikt krav, men at karakterkrav i norsk og matte er et viktig steg i riktig retning.

Fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim sier i en pressemelding at karakterkrav i matte kan bidra til å styrke studentenes kompetanse i legemiddelhåndtering. Krav i norsk er viktig fordi god kommunikasjon, både skriftlig og muntlig, har stor betydning.

Tror på stor effekt

– Men man kan være god til å kommunisere muntlig, men ikke skriftlig, og likevel være en god sykepleier?

– Ja, sykepleie er en profesjon som benytter seg av både teoretisk og praksis læring, sier Christian Strømnes.

– Sykepleiere må dokumentere og kunne skrive akademisk for å drive kunnskapsbasert praksis og for å utvikle kvaliteten på faget og tjenestene. Å beherske norsk skriftlig er også viktig.

– Tror du disse kravene vil ha stor effekt?

– Ja. Studentene vil ha en bedre startkompetanse, og det vil føre til bedre gjennomstrømming i teoretiske fag på studiet. Vi ser at startkarakterene, karakterene de hadde for å komme inn, gjenspeiler seg i karakterene de får under utdanningen. Det ser vi også når vi sammenlikner startkarakterer med resultater på nasjonal deleksamen.

Krever generell studiekompetanse

Strømnes avviser heller ikke å øke kravene ytterligere.

– Det er opp til medlemmene i NSF Student å bestemme, men det kan bli aktuelt å kreve mer enn 3 i norsk og matte, sier han.

Han sier det ikke er aktuelt å stille krav til karakterer i andre fag enn matte, norsk og engelsk. Det er heller ikke aktuelt å stille krav om spesielle fag ut over dem som er obligatoriske i videregående opplæring.

– Sykepleierutdanning krever generell studiekompetanse, men vi har altså fått gjennomslag for at studentene må ha et visst nivå i matte og norsk og det er vi fornøyd med.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.