fbpx NSF Student: Vil jobbe med kvaliteten på utdanningen Hopp til hovedinnhold

NSF Student: Vil jobbe med kvaliteten på utdanningen

Bildet viser avtroppende nestleder Vegard Henden, ny NSF Studentleder Ingvild Berg Lauritsen og ny nestleder Martin Ottesen Wichstad.

I året som gikk fikk NSF Student inn flere av sine forslag i de nye retningslinjene for sykepleierutdanningen. 

I forrige uke ble stafettpinnen overlevert til de nyvalgte ledene for NSF Student.

– Det har vært mye å sette seg inn i, sier den ferske lederen Ingvild Berg Lauritsen etter første uke på kontoret i Sykepleierforbundet.

– Definitiv overlevering ble egentlig i dag, da jeg fikk nøkkelen til pendlerleiligheten, supplerer nestleder Martin Ottesen Wichstad, som vanligvis holder til i Bergen.

Vegard Henden hadde i skrivende stund 1 og ½ time igjen av nestledergjerningen for NSF Student.

Farmakologi

– Hva er det viktigste dere har fått til dette året?

– Tidlig i perioden leverte vi høringssvar til de nye retningslinjene for sykepleierutdanningen. Nå er retningslinjene ferdige, og vi ser at vi har fått gehør for flere av våre forslag, sier Henden.

– Hvilke da?

– Vi ønsker at studentene skal få mer kunnskap om farmakologi, og ser at kravene til læringsutbytte i dette faget er hevet.

Poenget er altså at studentene skal få bedre kunnskap relatert til sykepleieres funksjon- og ansvarsområde, utdyper han.

– Vi har også fått gjennomslag for strengere krav til studieveilederne. Dette er noe som har manglet i de gamle rammeplanene.

Ifølge de nye retningslinjene skal praksisveiledere ha samme profesjon som den som blir veiledet, riktig fagbakgrunn og som hovedregel ha veilederkompetanse.

– Dette vil bidra til å bedre kvaliteten i praksis, sier Vegard Henden.

Praksis er oppgave nr. 1

Bedre kvaliteten på praksisplassene har kanskje vært den viktigste kampen for studentene.

– Vi ønsker at studentene skal bli vurdert på faglig grunnlag og skikkethet, og at ikke såkalt kjemi skal spille så stor rolle, slik vi ofte ser i dag, sier Henden.

– Hvordan få bukt med det problemet, det er vel ikke noe som har vært akseptert frem til nå heller?

– Nei, men det blir slik noen steder. Vi tror de nye studentombudene vil bidra til bedre rettssikkerhet for studentene. Dette er ikke noe som NSF Student skal ta æren for, men vi er fornøyd med at det nå blir studentombud på alle studiesteder.

Henden sikter til lovendringen som ble endelig vedtatt 21. juni. Her ble det lovfestet at alle studenter skal ha tilgang til et studentombud. Det skal blant annet gi studentene råd og hjelp og bidra til å hindre seksuell og andre typer trakassering.

Nå er det nye styret klare for å jobbe videre med praksisspørsmålet.

– Er det mangel på praksisplasser som er problemet?

– Praksisplasser er det, men det er ikke alltid de er godt nok egnet hvis de for eksempel ikke er på en relevant avdeling eller type institusjon, sier Ingvild Berg Lauritsen.

– Man er ikke bare i praksis for å være til stede, men for å legge grunnlag for hvordan man klarer å kople teorien med det man gjør i praksis, sier hun.

Arbeidet med å bedre studentenes praksisperioder løses ikke over natten, slår hun fast.

– Det er et langsiktig arbeid. Nå er retningslinjene der, og vår oppgave fremover blir å følge med på om de blir fulgt opp, sier Lauritsen.

Foreslår en nasjonal prøve til

Fra rammeplan til retningslinjer betyr at det er sluttkompetansen som i større grad er definert. Så lenge den er oppfylt, har utdanningsinstitusjonene en del frihet i hvordan målene skal nås og kan utforme sine egne opplegg for å nå kompetansemålene, forklarer Henden.

– NSF Student er opptatt av en mer helhetlig utdanning, det vil si at utdanningene skal bli mer like i hvilken kompetanse studentene får og hvordan de blir vurdert. Er de nye retningslinjene et skritt i riktig retning i så måte?

– Det gjenstår å se, slår Henden fast.

– Hva med de nasjonale prøvene, vil dere jobbe for å få flere?

– Ja, årsmøtet i NSF Student vedtok å jobbe for nasjonal prøve i medikamentregning, sier Lauritsen.

Til nå er det bare en nasjonal prøve for sykepleierstudenter, i anatomi, fysiologi og biokjemi, som avholdes i desember. Den ble innført i 2016 etter en prøveperiode.

Les også: – Nasjonale prøver kan gi bedre kvalitet

Når Henden trer av som nestleder, venter sommerjobb på et sykehjem i Oslo. Deretter blir det å søke jobb.

Avtroppende leder Sebastian Dahl er på sitt foreløpig siste oppdrag, som utsending til den internasjonale sykepleierkongressen i Singapore.

Har levert sak til landsmøtet

– Til høsten er det landsmøte, dit skal dere vel?

– Ja, og NSF Students styre har også sendt inn en sak til landsmøtet, opplyser Martin Ottesen Wichstad.

– Og hva det er, vil komme frem av sakspapirene, legger Lauritsen raskt til.

– Jeg kan konstatere at NSF Student er i gode hender i året som kommer, sier avtroppende nestleder Vegard Henden.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse