fbpx NSF Student: Vil jobbe med kvaliteten på utdanningen Hopp til hovedinnhold

NSF Student: Vil jobbe med kvaliteten på utdanningen

Bildet viser avtroppende nestleder Vegard Henden, ny NSF Studentleder Ingvild Berg Lauritsen og ny nestleder Martin Ottesen Wichstad.
STUDENTLEDERE: Avgått nestleder Vegard Henden har gitt ny leder Ingvild Berg Lauritsen og nestleder Martin Ottesen Wichstad innføring i lederoppgavene i NSF Student. Foto: Ellen Morland

I året som gikk fikk NSF Student inn flere av sine forslag i de nye retningslinjene for sykepleierutdanningen. 

I forrige uke ble stafettpinnen overlevert til de nyvalgte ledene for NSF Student.

– Det har vært mye å sette seg inn i, sier den ferske lederen Ingvild Berg Lauritsen etter første uke på kontoret i Sykepleierforbundet.

– Definitiv overlevering ble egentlig i dag, da jeg fikk nøkkelen til pendlerleiligheten, supplerer nestleder Martin Ottesen Wichstad, som vanligvis holder til i Bergen.

Vegard Henden hadde i skrivende stund 1 og ½ time igjen av nestledergjerningen for NSF Student.

Farmakologi

– Hva er det viktigste dere har fått til dette året?

– Tidlig i perioden leverte vi høringssvar til de nye retningslinjene for sykepleierutdanningen. Nå er retningslinjene ferdige, og vi ser at vi har fått gehør for flere av våre forslag, sier Henden.

– Hvilke da?

– Vi ønsker at studentene skal få mer kunnskap om farmakologi, og ser at kravene til læringsutbytte i dette faget er hevet.

Poenget er altså at studentene skal få bedre kunnskap relatert til sykepleieres funksjon- og ansvarsområde, utdyper han.

– Vi har også fått gjennomslag for strengere krav til studieveilederne. Dette er noe som har manglet i de gamle rammeplanene.

Ifølge de nye retningslinjene skal praksisveiledere ha samme profesjon som den som blir veiledet, riktig fagbakgrunn og som hovedregel ha veilederkompetanse.

– Dette vil bidra til å bedre kvaliteten i praksis, sier Vegard Henden.

Praksis er oppgave nr. 1

Bedre kvaliteten på praksisplassene har kanskje vært den viktigste kampen for studentene.

– Vi ønsker at studentene skal bli vurdert på faglig grunnlag og skikkethet, og at ikke såkalt kjemi skal spille så stor rolle, slik vi ofte ser i dag, sier Henden.

– Hvordan få bukt med det problemet, det er vel ikke noe som har vært akseptert frem til nå heller?

– Nei, men det blir slik noen steder. Vi tror de nye studentombudene vil bidra til bedre rettssikkerhet for studentene. Dette er ikke noe som NSF Student skal ta æren for, men vi er fornøyd med at det nå blir studentombud på alle studiesteder.

Henden sikter til lovendringen som ble endelig vedtatt 21. juni. Her ble det lovfestet at alle studenter skal ha tilgang til et studentombud. Det skal blant annet gi studentene råd og hjelp og bidra til å hindre seksuell og andre typer trakassering.

Nå er det nye styret klare for å jobbe videre med praksisspørsmålet.

– Er det mangel på praksisplasser som er problemet?

– Praksisplasser er det, men det er ikke alltid de er godt nok egnet hvis de for eksempel ikke er på en relevant avdeling eller type institusjon, sier Ingvild Berg Lauritsen.

– Man er ikke bare i praksis for å være til stede, men for å legge grunnlag for hvordan man klarer å kople teorien med det man gjør i praksis, sier hun.

Arbeidet med å bedre studentenes praksisperioder løses ikke over natten, slår hun fast.

– Det er et langsiktig arbeid. Nå er retningslinjene der, og vår oppgave fremover blir å følge med på om de blir fulgt opp, sier Lauritsen.

Foreslår en nasjonal prøve til

Fra rammeplan til retningslinjer betyr at det er sluttkompetansen som i større grad er definert. Så lenge den er oppfylt, har utdanningsinstitusjonene en del frihet i hvordan målene skal nås og kan utforme sine egne opplegg for å nå kompetansemålene, forklarer Henden.

– NSF Student er opptatt av en mer helhetlig utdanning, det vil si at utdanningene skal bli mer like i hvilken kompetanse studentene får og hvordan de blir vurdert. Er de nye retningslinjene et skritt i riktig retning i så måte?

– Det gjenstår å se, slår Henden fast.

– Hva med de nasjonale prøvene, vil dere jobbe for å få flere?

– Ja, årsmøtet i NSF Student vedtok å jobbe for nasjonal prøve i medikamentregning, sier Lauritsen.

Til nå er det bare en nasjonal prøve for sykepleierstudenter, i anatomi, fysiologi og biokjemi, som avholdes i desember. Den ble innført i 2016 etter en prøveperiode.

Les også: – Nasjonale prøver kan gi bedre kvalitet

Når Henden trer av som nestleder, venter sommerjobb på et sykehjem i Oslo. Deretter blir det å søke jobb.

Avtroppende leder Sebastian Dahl er på sitt foreløpig siste oppdrag, som utsending til den internasjonale sykepleierkongressen i Singapore.

Har levert sak til landsmøtet

– Til høsten er det landsmøte, dit skal dere vel?

– Ja, og NSF Students styre har også sendt inn en sak til landsmøtet, opplyser Martin Ottesen Wichstad.

– Og hva det er, vil komme frem av sakspapirene, legger Lauritsen raskt til.

– Jeg kan konstatere at NSF Student er i gode hender i året som kommer, sier avtroppende nestleder Vegard Henden.

Les også:

NSF Student vil at nye retningslinjer skal forplikte

Bildet viser Sebastian Dahl, styremedlem i NSF Student
– Dersom sykepleierstudenter ikke får tilstrekkelig kunnskap om farmakologi, kan det få konsekvenser for pasientsikkerheten og behandlingen til pasienter, sier nestleder i NSF Student, Sebastian Dahl. Foto: Privat

– Dersom de blir forskriftsfestet, betyr det at utdanningsinstitusjonene må forplikte seg til læringsutbyttene og den oppbygningen som er beskrevet, sier Sebastian Dahl.

Åtte helseutdanninger skal få nye retningslinjer – sykepleierutdanningen er en av dem. Den 1. august gikk høringsfristen ut. Høyskoler, universiteter, interesseorganisasjoner og fagforbund har kjent sin besøkelsestid og sendt inn høringssvar. Du kan lese alle her.

Januar 2019 skal alle retningslinjene være vedtatt, og de skal være implementert ved alle sykepleierutdanninger innen høsten 2020.

Farmakologi må løftes

– Hva mener NSF Student MÅ endres i retningslinjene som ble sendt ut på høring?

– Det vi legger merke til, er punktet om hvor mye kunnskap en sykepleierstudent skal ha når det gjelder farmakologi, sier nestleder i NSF Student, Sebastian Dahl.

I forslaget til programgruppen står det at studentene skal «kjenne til farmakologi».

– Vi mener at dette overhodet ikke er holdbart med tanke på hvor mye vi som sykepleiere skal vurdere og evaluere bruken av medisiner hos pasienter.

– Dersom sykepleierstudenter ikke får tilstrekkelig kunnskap om farmakologi, kan det få konsekvenser for pasientsikkerheten og behandlingen til pasienter, sier Dahl.

Klar tale fra Legeforeningen

Legeforeningen har ikke kommentert sykepleierutdanningens retningslinjer spesielt, men sier i sitt generelle høringssvar til alle de åtte retningslinjene at de må bli mer konkrete og mer detaljerte, og at de må kortes ned.

– Er NSF Student enig?

– Dersom retningslinjene blir for korte, blir det vanskelig for å sikre at utdanningen blir enhetlig. Det er viktig at retningslinjen er dekkende nok for å beskrive hva en student skal lære ved endt utdanning, men samtidig må den ha et handlingsrom for utdanningsinstitusjonene til å bestemme læringsaktiviteter i undervisningen.

Legeforeningens konklusjon i høringssvaret er imidlertid klar:

«Det er vanskelig å se hvordan retningslinjene i sin nåværende form vil kunne bli et godt verktøy i et nytt styringssystem.»

Medikamentregning består

I flere av høringssvarene er det flere som peker på at medikamentregningseksamenen sykepleierstudenter i dag må ha alt riktig på, ikke nevnes.

– Betyr det at medikamentregningsprøven skal bort?

– Det er forståelig at det tolkes slik, fordi medikamentregningseksamen ikke nevnes eksplisitt i retningslinjen. Men signalene fra institusjonene er at det fortsatt skal være en prøve i medikamentregning. NSF Student mener eksamenen bør bli en nasjonal prøve for alle sykepleierstudenter i Norge, sier Dahl.

Retningslinjen må forplikte

NSF Student skriver i sitt høringssvar at de vil forskriftsfeste retningslinjene.

– Hvorfor?

– Det er enda ikke beskrevet hvor forpliktende disse retningslinjene skal være. Retningslinjer kan i seg selv bety et veiledende dokument, eller et krav. Dersom det ikke tydeliggjøres hvor førende retningslinjene skal være, betyr det at det er fritt for tolkning, og at vi ikke nødvendigvis får en enhetlig utdanning, sier Dahl og legger til:

– Dersom de blir forskriftsfestet, betyr det at utdanningsinstitusjonene må forplikte seg til læringsutbyttene og den oppbygningen som er beskrevet.

Blir det bedre?

– Er NSF Student trygge på at retningslinjene som blir vedtatt, vil gjøre utdanningen bedre enn i dag?

– Om utdanningen blir bedre, er ikke bare avhengig av hva som står i retningslinjene, men også hvordan utdanningen blir seende ut etter at retningslinjene trer i kraft, sier Dahl.

NSF Student mener at dersom programgruppen ikke tar til etterretning det som blir beskrevet i høringssvaret, kan det resultere i at utdanningen ikke møter tjenestenes behov.

– De nye retningslinjene inneholder mange momenter som skal bidra til at sykepleierstudentene får et bedre naturvitenskapelig grunnlag. Dette har studentene lengtet etter lenge. Forslaget belyser også flere faktorer som førstehjelp, behandling av akutt og kritisk syke, og katastrofesituasjoner, ramser Dahl opp.

En viktig seier

Dahl sier at et viktig punkt for sykepleierstudentene er kvaliteten på praksisperiodene.

– Retningslinjene har mange momenter for bedre praksiskvalitet. Krav til formell kompetanse for dem som veileder studenter, er et viktig krav og en stor seier for oss, sier han.

I tillegg inneholder retningslinjene krav til samarbeidet mellom praksissted og utdanningsinstitusjonene.

– Dette er positive signaler, men hvordan utdanningen oppleves av studentene i virkeligheten, avhenger av hvordan retningslinjene blir implementert. 

Det er noen ting fra den gamle rammeplanen og lovverket NSF Student vil ha med videre.

– Det eksisterer noen studentrettigheter som vi ønsker skal bli tatt med videre. For eksempel varsel om ikke bestått praksis, sier han.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.