fbpx Sjekk hvilken sykepleierutdanning som er vanskeligst å komme inn på Hopp til hovedinnhold

Sjekk hvilken sykepleier­utdanning som er vanskeligst å komme inn på

Iselin Nybø

Er det Tromsø, Oslo, Bergen eller kanskje Førde? Her er oversikten over hvor mange konkurransepoeng du minst må ha for å komme inn på de forskjellige sykepleierutdanningene.

I går, 23. juli, kom tallene for det ordinære opptaket ved landets universiteter og høyskoler. De 99 219 personene som har fått tilbud om studieplass, har frist til og med i dag til å takke ja til studieplassen. Svarer man ikke innen fristen, blir det betraktet som et nei-svar.

Høyest poengkrav i Tromsø

Søkere som ønsker å utdanne seg til sykepleier ved Universitetet i Tromsø, må ha 58,1 konkurransepoeng for å komme inn. Det betyr at det er her det er vanskeligst å komme inn. Ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo må man ha 53,6 konkurransepoeng for å komme inn, og ved NTNU i Trondheim kreves det minimum 53,2 konkurransepoeng for å komme inn på sykepleierstudiet.

De tre studiestedene det er lettest å komme inn på, finner vi i Hammerfest, Førde og Mo i Rana.

I tabellen under kan du selv sjekke hvilke poengkrav søkere må ha, for å komme inn på de ulike sykepleierutdanningene etter årets hovedopptak. (Teksten fortsetter under tabellen.)

Må ha 3 i norsk og matematikk

For første gang er det et krav at søkere til sykepleierutdanningen må ha minimum karakteren 3 i matematikk og norsk. Kravet har fått skylden for at sykepleierutdanningene har hatt 18 prosent færre søkere i år sammenliknet med i fjor.

Tanken er at flere av dem som kommer inn på studiet, vil fullføre.

– Ifølge SSB blir det behov for flere gåstoler enn barnevogner i fremtiden. Behovet for sykepleiere bare øker, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø på gårsdagens pressekonferanse.

I år er det planlagt 225 flere studieplasser ved sykepleierutdanningene.

– I årene som kommer, er det et stort behov for personer med helsefaglige utdanninger, så dette er veldig positivt, sier Nybø.

LES: Drømmen er å bli jordmor

70 prosent overbooking

Ifølge tallene fra Samordna opptak har 7255 søkere fått tilbud om studieplass på sykepleierstudiene. Høyskolene har planlagt 4941 studieplasser for sykepleierstudenter. Det betyr at det er gitt studieplass til rundt 2300 flere søkere enn det er studieplasser til. Sykepleierutdanningene har med andre ord overbooket med litt under 47 prosent.

Seniorrådgiver Geir Sverre Andersen i Samordna opptak sier til Sykepleien at det er studiestedene som selv bestemmer hvor mange tilbud de sender ut.

– Det tar nok utgangspunkt i tidligere års erfaring. Noen skoler har mange søkere som ikke har sykepleie som førsteønske, og disse takker ofte nei til tilbudet om studieplass. De vil heller vente og se om de får sitt førstevalg innvilget, forklarer Andersen.

I 2018 svarte om lag 66 prosent av søkerne ja til det tilbudet de hadde fått om studieplass. 57 prosent ble til slutt registrert som møtt. I år er det planlagt 58 741 studieplasser. Det er en overbooking på nesten 70 prosent.

LES:  Samordna opptak: 7255 har fått tilbud om plass på sykepleierutdanning

Viktige datoer

  • 24. juli: Frist for å svare på hovedopptaket. Svarer du ikke på tilbud eller venteliste, mister du tilbud og plass på venteliste.
  • 29. juli: Suppleringsopptak. Har du takket ja til å stå på venteliste? Søkere som har fått nytt tilbud, eller som har blitt studiekvalifiserte etter hovedopptaket, får nytt svar.
  • Cirka 7. august: Etterfyllingsopptak. Står du fremdeles på venteliste? Til noen studier kan lærestedene etterfylle studieplasser fra 7. august og utover.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse