fbpx Det mangler sykepleiere, og det brukes ufaglærte Hopp til hovedinnhold

Det mangler sykepleiere, og det brukes ufaglærte

Bildet viser mange mennesker som står på rekke og rad og en hånd som plukker opp et av menneskene

I én av fem sykepleiervakter mangler det sykepleiere. Samtidig brukes det dobbelt så mange ufaglærte som planlagt i en helsetjeneste som stadig får flere og mer alvorlig syke pasienter, skriver Karen Brasetvik.

Det viser årets kartlegging av planlagt og faktisk bemanning i Østfolds pleie- og omsorgstjeneste.

Ledere og tillitsvalgte har kartlagt forskjellen mellom planlagt og faktisk bemanning i 12 av 18 østfoldkommuner. I tillegg er Helsehuset i Askim med. Kartleggingen er gjort i uke 10 og 11 i mars – i rolige uker uten ferie, høytid og influensaepidemi.

Av 5653 planlagte sykepleiervakter ble 1036 bemannet med andre enn sykepleiere. I 18,3 prosent av vaktene manglet det sykepleiere. Det er samme tall som kartleggingen nasjonalt viser. I utgangspunktet er sykepleierbemanningen svært knapp i de fleste kommunene. Et så stort avvik er derfor svært bekymringsfullt. 

Ikke planlagt kompetanse

Når det gjelder helsefagarbeidere, var det 105 vakter som ikke ble dekket med den planlagte kompetansen. Østfoldkommunene hadde planlagt å bruke ufaglærte i 1246 vakter, men brukte dem i 2280 vakter. Det er nesten dobbelt så mange vakter med ufaglærte som planlagt.

Mens det i årevis har vært vanskelig å rekruttere og beholde sykepleiere på sykehjem, har hjemmesykepleien vært mer attraktiv. Også nyutdannede sykepleiere har vært mer positive til å jobbe i hjemmesykepleien enn på sykehjem.

Én av fire planlagte sykepleiervakter ble ikke dekket med sykepleiere.

Årets undersøkelse viser imidlertid at én av fire planlagte sykepleiervakter i hjemmesykepleien ikke ble dekket med sykepleiere. Og mens antall helsefagarbeidere var som planlagt, var det nesten tre ganger flere ufaglærte i hjemmesykepleien enn planlagt.

Størst mangel i Fredrikstad

Overraskende viser årets kartlegging at sykepleiermangelen er størst i vertskommunen for fylkets sykepleierutdanning. Fredrikstad har god tilgang på sykepleierstudenter både gjennom praksisutdanning og fordi mange studenter har helgestillinger i kommunen. Det burde lette rekrutteringen. Likevel manglet det sykepleiere i 26,5 prosent av de planlagte sykepleiervaktene. Fredrikstad havner dermed på jumboplass sammen med Råde og Halden.

I etaten for hjemmesykepleie og medisinske tjenester i Fredrikstad kommune manglet det sykepleiere i to av fem planlagte vakter. Her var det noe flere helsefagarbeidere enn planlagt. Da det ikke var planlagt noen vakter for ufaglærte her, brukte kommunen dem i 176 vakter. På de arbeidsplassene som er med i undersøkelsen, brukte Fredrikstad ufaglærte i 566 vakter. Det er 333 flere og mer enn dobbelt så mange som planlagt.

NSFs kartlegging viser at det er stor sykepleiermangel i Østfolds helsetjeneste. Det viser også Navs arbeidsmarkedsundersøkelse fra mai i år. Ifølge Nav mangler landets helsetjeneste 5600 sykepleiere. Sykepleiere er den yrkesgruppen det er størst mangel på i Norge. Hovedregelen er at det er færre sykepleiere på vakt enn det som er planlagt. 

Det er flest ledige sykepleiervakter på hverdager, og særlig på onsdager. Da løses ikke sykepleiermangelen ved å pålegge sykepleiere å jobbe oftere i helgene. Resultatet blir da enda flere ledige vakter på hverdagene, og man risikerer at enda flere sykepleiere slutter. 

Alvorlig bekymret

Kommunene har fått ansvar for flere og mer alvorlig syke pasienter. Det krever erfarne sykepleiere og spesialsykepleiere. Store og små kommuner skal tilby gode helsetjenester til innbyggerne. Det krever at man har fagfolk på jobb. Bruker man mange ufaglærte, vil de ha krav på fast ansettelse etter tre år. Slik ender mange kommuner opp med en bemanning de ikke har planlagt å ha.

Mange arbeidsgivere sier de deler vår bekymring. Likevel skjer det lite.

NSF er alvorlig bekymret for konsekvensene sykepleiermangelen har for pasienter og ansatte i fylkets helsetjeneste. Selv om det er godt kjent at helsetjenesten har høyt sykefravær, planlegges det ikke for det. Nå nærmer vi oss årets sommerferieavvikling. Og det betyr ytterligere press på fylkets helsetjeneste.

Mange arbeidsgivere sier de deler vår bekymring. Likevel skjer det lite for å løse sykepleiermangelen – som er den største utfordringen kommunene har. Skal sykepleiermangelen løses, må flere av Østfolds arbeidsgivere tilby konkurransedyktig lønn, godt fagmiljø og hele stillinger.

Saken ble først publisert på Dagsavisen.no

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse