fbpx Menn i helse tilbyr selvsagt et helt utdanningsløp Hopp til hovedinnhold

Menn i helse tilbyr selvsagt et helt utdanningsløp

Helserekrutter fra Menn i helse

Fra tid til annen dukker det opp rekrutteringsprosjekter som treffer blink og som gir resultater i form av arbeidsplasser og gode tjenester. Menn i helse er et slikt prosjekt.

Sykepleier Tanja Vatnås er skeptisk til Menn i helse. I sitt innlegg på Sykepleien.no 24. mai er hun blant annet kritisk til at voksne menn tilbys utdanningen på halve tiden av det ordinære utdanningsløpet. Dette er heldigvis feil.

Følger opplæringsloven

På lik linje med ordinære elever følger Menn i helse opplæringsloven. Lærings- og kompetansemålene er de samme uansett alder og kjønn. Men for voksne finnes det komprimeringsmuligheter. Menn i helse benytter seg av disse, og det gir en kortere varighet på utdanningsløpet. Men slett ingen halvering.

Et ordinært løp er fire år. Teller man netto antall måneder blir ikke dette 48, men 42. Antall måneder opplæring for en voksen helserekrutt beregnes individuelt. Netto fasit er totalt 29–34 måneder med opplæring. 29–34 er vesentlig mer enn halvparten av 42.

En grundig utvelgelse

Vatnås skriver at Menn i helse-løpet begynner med en sommerjobb, og hun er skeptisk til at helsevesenet skal ta imot helserekruttene i denne perioden. Dette er også heldigvis feil. I forkant av sommerjobben har helserekruttene vært igjennom en omfattende og grundig utvelgelse.

Det er stor interesse for å bli tatt opp som helserekrutt i Menn i helse.

Dette innledes med informasjonsmøte, halvdagsintervjuer og referansesjekk. Deretter er det 12-ukers veiledet praksis på sykehjem eller tilsvarende. Det er stor interesse for å bli tatt opp som helserekrutt i Menn i helse. Men det er ikke for hvem som helst å jobbe med syke og pleietrengende.

Hard konkurranse

I utvelgelsen er personlig egnethet og motivasjon særs viktig. Nåløyet skal derfor være trangt. Og det er trangt. Av om lag 70–80 som møter til intervju, velges de inntil 30 best egnede og motiverte kandidatene til den 12 uker lange kvalifiserende forpraksisen. Disse 30 konkurrerer om inntil 20 sommerjobber og videre skole- og lærlingeløp frem mot fagbrev.

Deltakerne skal igjennom teoretisk introduksjonsdag, de blir systematisk fulgt opp under helserekruttperioden og det jobbes med lærings- og kompetansemål. Veilederne har en viktig og sentral rolle. Derfor gjennomføres det årlig tre egne veiledersamlinger for å skolere veilederne som skal følge opp deltakerne.

Viktig bidrag

Sammen med fagorganisasjonene er arbeidsgiverne tett på og selv med i utvelgelsen. Tilbakemeldingene er at de er svært fornøyde med helserekruttene både som ferievikarer og som ressurser under helserekruttperioden. Beboerne ønsker helserekruttene velkommen. Dette gjelder både kvinnelige og mannlige beboere. Vi erfarer at 12-ukers veiledet opplæring før sommerjobb er en god oppskrift som et viktig bidrag til årets mest sårbare bemanningsmåned.

Vi er svært opptatt av kvalitet.

I KS-prosjektet Menn i helse er vi svært opptatt av kvalitet, og vi er stolte over resultatene så langt. Siden 2010 har 212 tatt fagbrev. I år har rekordmange deltakere fordelt på elleve fylker og 63 kommuner startet på veien mot fagbrev.

Leverer kvalitet

Karakterene på Vg1 og Vg2 er oppsiktsvekkende gode. Aller best er Buskerud med et karaktersnitt på imponerende 5,3. Det florerer med 5-ere og 6-ere. Deltakerne opplever en stor mestring. På fagprøven har 52 prosent oppnådd bestått og meget godt. Ingen har strøket. Og kanskje best av alt: Ni av ti har en jobb å leve av seks måneder etter at fagbrevet er tatt.

Vi tar dette som et signal på at Menn i helse-ordningen gir kvalitet og en arbeidskraft som er attraktiv hos arbeidsgiverne. Verdt å nevne er at utdanningen er bygd opp om et vekslingsløp. Det betyr en systematisk veksling mellom teori og praksis underveis i forløpet. Vi erfarer at dette er en motiverende og lærende måte å tilegne seg kunnskap på.

Konklusjonen er at vi ser at Menn i helse-prosjektet helt klart er med på å levere gode velferdstjenester til mange innbyggere.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse