fbpx Kan begynne på sykepleierutdanningen uten generell studiekompetanse Hopp til hovedinnhold
Åpner opp for helsefagarbeidere ved HiOA:

Kan begynne på sykepleierutdanningen uten generell studiekompetanse

Sykepleiestudenter som øver ved seng.

Høgskolen i Oslo og Akershus har nå åpnet for at helsefagarbeidere kan søke direkte på sykepleierutdanningen - uten generell studiekompetanse.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) reagerer på dette, og har nå bedt om mer informasjon fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Starter i mai

Tidligere har helsefagarbeidere uten generell studiekompetanse fra videregående skole kunnet søke på bakgrunn av såkalt realkompetanse - med aldergrense på 25 år, og med et krav om minst tre års praksis som helsefagarbeider.

I forsøksordningen som starter i mai, holder det med bestått VG 1 og VG 2 og fagbrev som helsefagarbeider.

Motivasjonsbrev

Forsøksordningen er et samarbeid med Strømmen videregående skole.

Det er satt av 20 studieplasser.

For å komme inn må søkeren skrive et motivasjonsbrev og bli godkjent gjennom et intervju med skolen. Søkerne rangeres så etter karakterer.

Sommerskole

Førsteåret har helsefag-sykepleierstudentene et annet opplegg enn de ordinære sykepleierstudentene. 

<<Du vil få et noe annet studieopplegg første studieår enn de øvrige sykepleiestudentene, men fra og med andre studieår vil du være ajour med dine medstudenter,>> heter det i informasjonen til søkerne.

Blant annet har de sommerterminer både i 2017 og 2018. Dette er en treterminsordning etter modell fra ingeniørutdanningen.

Studentene starter den første sommerterminen med emnene som er kalt forberedende norsk og forberedende matematikk for sykepleierutdanningen. 

Når de starter på andreåret høsten 2018, skal de være ajour med resten av kullet. (Se faktaboks)

Får bachelor i sykepleie

Fullført studium kvalifiserer til en bachelor i sykepleie.

Pilotprosjektet er et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (Se faktaboks).

- Det har tatt tid å få på plass tiltaket, men vi er glade for at HiOA nå tilbyr dette, kommenterer Fredrik Dalen Tennøe, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet, og viser til at dette er en oppfølging av stortingsmeldingen Utdanning for velferd.

Studieleder: Ønsker ikke permanent tilbud

Kjersti Sortland, studieleder ved sykepleierutdanning på Kjeller forteller at det de siste ukene har vært stor pågang fra helsefagarbeidere som ønsker å ta dette studiet.

Hun er imidlertid ikke ubetinget positiv for at Kunnskapsdepartementet har pålagt dem å sette i gang denne piloten. 

– Jeg mener det må ligge studiekompetanse i bunnen, sier hun. 

– Jeg har selv ikke ønsket å sette i gang dette prosjektet, og håper ikke det blir et permanent tilbud, sier Sortland.

– Signaler i to retninger

Samtidig som høgskolen åpner opp for studenter uten studiekompetanse, har HiOA et prøveprosjekt med karakterkrav på minst 3 i norsk for å komme inn på den ordinære sykepleierutdanningen.

– Signalene om kompetansekrav til sykepleierutdanningen går i to forskjellige retninger, mener Sortland.

– Mange opplever sykepleierutdanningen som mer krevende enn forventet. Disse nye studentene skal i tillegg ha sommerskole to år på rad. Det krever ekstra organisering og ressurser både fra studentene og fra oss, sier hun.

– Må ha studiekompetanse

NSFs forbundsleder Eli Gunhild By er klar på at det må ligge generell studiekompetanse i bunnen for å komme inn på bachelorstudiet i sykepleie.

I en kommentar på  Sykepleierforbundet hjemmeside understreker hun at NSF mener det i tillegg til generell studiekompetanse også må stilles krav om karakteren 3 i norsk, matte og engelsk for å sikre tilstrekkelig inntakskompetanse.

– NSF mener det er viktig å ha studieforberedende fag som grunnlag for bachelorutdanningen. Vi mener også at sykepleierutdanningen må ha et enhetlig og helhetlig løp for å ha et felles grunnlag for autorisasjon, ifølge By.

– Mange spørsmål

Hun har bedt om mer informasjon om studietilbudet fra høgskolen.

– Vi har mange spørsmål til selve tilbudet, kompetansen dette vil gi, og finanseringen av det. Å drive skreddersøm for få studenter koster ofte mer enn det det smaker. Jeg undrer meg over hvorfor en ønsker å gi et slik tilbud så lenge det også er stor mangel på helsefagarbeidere, sier forbundsleder Eli Gunhild By, og viser til NIFU-rapport 14/2012 «Opptakskrav, vurderingsformer og kvalitet i sykepleierutdanningen»:

Der står det at det er en direkte sammenheng mellom inntaksnivået og sluttkompetansen som studenten har ved gjennomført utdanning. 

NSF Student: Vil ha enhetlig sykepleierutdanning

Studentleder Cathrine Villemo Tallaksen Svendsen mener tilbudet ikke vil være med på å skape en enhetlig sykepleierutdanning: 

- NSF Student mener de allerede etablerte veiene inn i sykepleierutdanningen må bestå, og at det skal være et krav om karakteren 3 eller bedre i matte, norsk og engelsk, sier studentlederen.

Hun sier at NSF Student er imot innføring av Y-veien til sykepleierstudiet og mener at det ikke skal kunne gis avkortning av sykepleierutdanningen på bakgrunn av gjennomført videregående opplæring, fagskoler eller tidligere praksis.

- Vi ønsker en enhetlig og helthetlig utdanning. En sykepleier skal være en sykepleier uansett hvor man er utdannet. Dette studietilbudet vil ikke være med på å skape det, sier hun.

Hun stiller flere spørsmål ved gjennomføringen av studiet, blant annet finansiering og ressursbruk:

- Dette tilbudet må ikke gå på bekostning av sykepleierstudentene som går normalt bachelorløp, mener hun.

Fagforbundet positive

– Vi er veldig positive og håper dette er starten på en yrkesvei for helsefagarbeidere til høyere utdanning, sier Iren Luther til Fagbladet.no.

Luther er nestleder i Seksjon helse og sosial i Fagforbundet og selv utdannet sykepleier.

– Men vi ønsker en ordning der fagbrevet teller mer. Studiet bør tilrettelegges slik at fagkompetansen gir fritak fra å måtte ta om igjen visse fagområder som fagarbeideren allerede har bestått, sier Luther til Fagbladet.no.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse