fbpx NSF bør se til ambulansetjenesten Hopp til hovedinnhold

NSF bør se til ambulansetjenesten

Ambulanseinngang ved Haukeland sykehus
KUNNSKAPSKRAV: NSF Student krever at studentene skal undervises i grunnleggende førstehjelp før første praksis og i alle tre studieår. Samtlige studenter skal sertifiseres i «kvalifisert førstehjelp» og HHLR i løpet av første studieår, samt ha kjennskap til AHLR. Foto: Haukeland sykehus

Nyutdannede sykepleier har i dag ikke nok kompetanse når det kommer til prehospitalt arbeid, slik NSF sentralt hevder, skriver Martin Wichstad i NSF Student.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

I innlegget Er det plass til meg i NSF? hevder Andreas Skaret at NSF gir uttrykk for at nyutdannede sykepleiere er såpass gode på akuttmedisin at de like godt kan gå rett ut i ambulansetjenestene. Det samme mener Trine Vandbakk Fjelde i artikkelen Kommer tilbake til NSF hvis de prioriterer ambulansearbeiderne. Dette får meg til å stille spørsmål til om NSF i det hele tatt aner hva studentene selv faktisk mener.

Mangel på akuttmedisinsk undervisning

Ved årsmøtet i NSF Student i 2018 ble det vedtatt en resolusjon om nettopp dette punktet ved navn «Vi er stolte av å si at vi studerer for livet, men har vi virkelig handlingskompetansen til å redde liv?»

Denne resolusjonen går ut på at det forventes at vi som helsepersonell skal ha handlingskompetanse til å kunne gi livreddende førstehjelp og håndtere akutte situasjoner uavhengig av hvor og når de oppstår. Resolusjonen inneholder også krav til utdanningsinstitusjoner når det gjelder livreddende og kvalifisert førstehjelp.

I NSF Students politiske plattform heter det under punkt 2.5 at: «NSF Student krever at alle sykepleierstudenter som et minimum skal delta på 30 timers førstehjelpsundervisning. Undervisningen må være praktisk rettet i form av øvelser, simulering og ferdighetstrening med avsluttende praktisk test. Studentene må fra første studieår kunne anvende ABCDE-metodikken i form av observasjoner og tiltak. Det skal undervises i grunnleggende førstehjelp før første praksis og i alle tre studieår. Samtlige studenter skal sertifiseres i «kvalifisert førstehjelp» og HHLR i løpet av første studieår, samt ha kjennskap til AHLR.»

Foregangskjemper

NSF Student ønsker å være en foregangskjemper ved å være frempå når det gjelder samfunnsendringer – hvorfor er det da sånn at du som medlem i NSF Student kan påvirke politikken i retning av å jobbe for økt kompetanse på akuttfeltet, mens NSF sentralt sier seg fornøyd med den kompetansen som allerede finnes, og som ifølge studentene ikke er god nok?

Den nasjonale rammeplanen for sykepleierutdanningen fra 2008 sier veldig lite om akuttmedisinsk kompetanse. Hvordan kan NSF da hevde at ferske sykepleiere kan gå inn og gjøre den samme jobben til ambulansearbeidere som har en spesifikk prehospital utdannelse?

Veksten av akuttmedisinske studentforeninger er stor blant sykepleiere. Ved HVL i Bergen har en AMF (Akuttmedisinske ferdigheter), og ved både VID Bergen og VID Diakonhjemmet har VAS (VID akuttmedisinske studentforening) startet opp i løpet av de siste årene. Dette vitner om at sykepleierstudentene selv ønsker en høyere kompetanse innen akuttmedisin enn den som blir tilbudt gjennom studiet.

Rekruttering av menn

Det har lenge vært en utfordring å øke rekrutteringen av menn til sykepleieryrket. Kampanjer som #mannkanblisykepleier er et av tiltakene som NSF Student har igangsatt for å fremme kjønnsbalanse og rekruttere flere menn til sykepleieryrket i Norge.

Innføring av kjønnspoeng har ført til en økning av mannlige søkere hos de institusjonene som tilbyr det. Kjønnspoeng er ingen ideell løsning, men sannheten er at dette er et effektivt virkemiddel som ser ut til å ha et positivt resultat.

Ikke profesjonskamp

I NSF Students politiske plattform er både kjønnspoeng og kampanjen #mannkanblisykepleier nevnt som tiltak for å øke rekrutteringen av menn til sykepleierstudiet, for å oppnå en jevnere kjønnsbalanse.

Som Andreas Skaret nevner, har paramedic-studiene allerede en jevnere kjønnsfordeling blant søkere, og dette allerede få år etter oppstart. Er ikke dette noe vi da heller burde ta lærdom fra?

Dette handler ikke om profesjonskamp, men om å se på hvilke ferdigheter en nyutdannet sykepleier har når det kommer til prehospitalt arbeid. Det blir å overkjøre studentmedlemmene når NSF sentralt fronter slike «usannheter» om kunnskap vi tilegner oss gjennom en allerede utdatert bachelor.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.