fbpx Kommer tilbake til NSF hvis de prioriterer ambulansearbeiderne Hopp til hovedinnhold

Kommer tilbake til NSF hvis de prioriterer ambulansearbeiderne

bildet viser Trine Vandbakk Fjelde
TO KRAV: Trine Vandbakk Fjelde ønsker at NSF gjør konkrete tiltak for at sykepleiere med fagbrev i ambulanse skal få lønn i stillingsgruppe 4, og at de jobber for samme pensjonsalder som andre ambulansearbeidere, det vil si 62 år. Foto: Ronny Fjelde

Trine Vandbakk Fjelde meldte seg ut av NSF da hun fikk beskjed om at sykepleiere i ambulanse ikke ville bli prioritert. NSF hevder det må ha vært en glipp.

Trine Vandbakk Fjelde er ambulansearbeider ved Stavanger universitetssykehus (SUS). Hun har sykepleierutdanning, pluss fagbrev i ambulanse og nasjonal paramedic. I tillegg studerer hun master i prehospital critical care ved Universitetet i Stavanger.

Fjelde ble ferdig sykepleier i 1999 og jobbet ved SUS til 2007, da hun tok fagbrev og begynte i ambulansen. I 2012 ville hun ta nasjonal paramedic-utdanningen på deltid over et par år. Siden Fagforbundet tilbød seg å betale videreutdanningen og pensumlitteraturen sammen med arbeidsgiver, meldte hun seg inn i Fagforbundet. Hun var fra før av medlem i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Fallitterklæring av NSF

– Kort tid etter dette ble jeg oppringt av min lokale NSF-representant med beskjed om at det var mulig, men bortkastede penger å være medlem i mer enn ett forbund. Han sa at NSF ikke kom til å jobbe for meg som ansatt i ambulansetjenesten, minnes Fjelde.

– Hva tenkte du da?

– Det blir stadig flere sykepleiere i ambulansetjenesten landet rundt, så den beskjeden oppfattet jeg som en fallitterklæring av NSF. Egentlig var det jo en kapitulasjon overfor sykepleiere i ambulanseyrket, sier Fjelde.

Hun meldte seg da ut av NSF.

Fjelde husker ikke navnet på den tillitsvalgte for NSF. Hun er også usikker på om han mente NSF lokalt eller sentralt da han sa at hun ikke kunne forvente noe særlig hjelp.

– Ikke slik vi kommuniserer i NSF

– Dette må ha vært en glipp. Det er ikke slik vi pleier å kommunisere til våre medlemmer, sier Aud H Riise, foretakstillitsvalgt for NSF ved Helse Stavanger.

– Vi har få medlemmer som jobber i ambulanse. Og av dem er det kanskje to–tre som arbeidsgiver ikke gir lønn i stillingsgruppe 4. Dette har vært forsøkt tatt opp i lokale forhandlinger, men uten at vi har fått noe gjennomslag.

Riise sier at hvis du søker en jobb som ambulansearbeider og godtar en gitt lønn ved ansettelse, er det vanskeligere å forhandle opp lønnen i etterkant.

­ – Derfor råder vi medlemmene våre til å forhandle om lønn før de signerer, mens de ennå er i en forhandlingsposisjon.

Riise hevder at NSFs tillitsvalgte på sykehusene er opptatt av at hvis ambulansene skal ha sykepleiekompetanse blant sine ansatte, må sykepleierne få betalt for det. Hun tror ting er i ferd med å skje:

– Nå har vi en diskusjon gående blant foretakstillitsvalgte om ambulanselønna er en tariffsak eller en landsmøtesak, sier Riise.

Overgang til Delta

I dag får Trine Vandbakk Fjelde lønn i stillingsgruppe 3 i Spekter, som tilsvarer fagarbeiderlønn. Hun får også ulike tillegg: 20 000 i året for paramedic-utdanningen, 15 000 kroner for delegering (trinn to), og varierende funksjonstillegg på maks 18 000 kroner for AMK og 10 000 kroner for veileder-oppgaver.

Men hun er ikke fornøyd med å være plassert i stillingsgruppe 3 og mener helt klart at hun bør ha gruppe 4. Derfor har hun nylig meldt overgang fra Fagforbundet til Delta.

– Delta er mye tydeligere enn Fagforbundet på at sykepleiere i ambulanse skal ha lønnsgruppe 4.

– Har Delta fått det til noe mer enn NSF har?

– Nei, ikke ennå. Men Ambulanseforbundet i Delta har uttrykt at dette er noe de jobber konkret med å få til, det har jeg ikke hørt at NSF har sagt.

– Sykepleiere i ambulanse trenger fagbrev

– Jeg er ikke enig med NSF når de tidligere har hevdet at nyutdannede sykepleiere er kvalifisert til å jobbe i ambulansen. De har jo nærmest hevdet at er du sykepleier er du Guds redning for allmennheten. Men tar vi fagbrev eller noe liknende, har sykepleiere mye å tilføre arbeidet i ambulansen. Jeg, som har begge utdanningene, ser at de forsterker hverandre, sier Fjelde.

Hun peker på at man er mye alene med ansvaret i ambulansen og må improvisere.

– I sykepleierutdanningen lærer du ikke noe av det. Der har du alltid noen i ryggen, og skal du forflytte noen, er det alltid ergonomisk riktig. I ambulansen er det ikke alltid like lett å få til.

I ambulansetjenesten administreres også mange ulike medikamenter som de får opplæring i å bruke.

– I akutte situasjoner er du alene om beslutningen og står alene med ansvaret. Vi har blant annet tranexamsyre, morfin, midazolam, adrenalin, solu-cortef og dexclorfeniramin. Vi prioriterer alltid dobbeltkontroll, men utenom dette blir det min kompetanse som gir meg beslutningsstøtte, hevder hun.

To krav til NSF

Fjelde peker på den varierende lønnen som sykepleiere i ambulansetjenesten i Norge har, alt etter hvor de jobber. Etter det Sykepleien kjenner til, varierer det fra lønn som ufaglært via lønn som fagarbeider til lønn som høyskoleutdannet.

– Vi er jo et så stort land – vi er som en middels amerikansk by, så det blir jo så vanskelig å betale likt, kommenterer hun ironisk.

– Ville du vurdert overgang til NSF igjen hvis du ser en tydelig endring der NSF prioriterer sykepleiere i ambulanse sterkere?

– Ja. Men jeg har to krav for at det skal skje: NSF må komme med konkrete tiltak for at sykepleiere med fagbrev i ambulanse skal få lønn i stillingsgruppe 4. Og så må de jobbe for at vi skal få samme pensjonsalder som de andre ambulansearbeiderne. Det vil si 62 år.

NSF svarer

– Kan NSF imøtekomme de to kravene til Trine Vandbakk Fjelde?

NSF-leder Eli Gunhild By har tidligere svart Sykepleien at «Jeg forholder meg til de prioriteringene som tariffkonferansene vedtar, men jeg kan aldri garantere at vi får innfridd alle krav.»

Kommunikasjonsrådgiver Tore Bollingmo hos NSF sier det blir det samme svaret her.

Via Bollingmo påpeker dessuten forhandlingsavdelingen hos NSF dette:

«Sykepleiere i ambulanse får lønn som sykepleier dersom det er krevd at man er autorisert sykepleier i den stilling man har søkt og fått. Det følger direkte av den overenskomsten vi har med Spekter.

NSF har i mange år påpekt at det ofte er det beste og mest riktige med sykepleiere i ambulanse. Det er fortsatt slik at det er opp til arbeidsgiver å definere kompetansekravet på ambulanse.»

Pensjon

Angående pensjon fikk Sykepleien i mai 2018 dette svaret fra advokat Marit Gjerdalen i NSF som jobber spesielt med pensjon:

– Har du autorisasjon som sykepleier, følger det av loven at du skal innmeldes i sykepleierordningen, som også har særaldersgrense på 65 år. Det er bakgrunnen for at sykepleiere som jobber på ambulanse har samme aldersgrense som andre sykepleiere, sa hun.

Kommunikasjonsrådgiver Bollingmo sier at dette svaret fremdeles gjelder.

Skuffet

Trine Vandbakk Fjelde sier hun er skuffet over svarene.

– Det er få eller ingen ambulansetjenester som definerer sykepleierbehov, i alle fall ikke nå som bachelor paramedic har kommet. Når det gjelder pensjonsalder forstår jeg standpunktet, men ingenting bør være skrevet i stein. Begge disse punktene bør jo være noe NSF er mer aktive i forhold til, sier hun.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.