fbpx Nej till helsesykepleier! Hopp til hovedinnhold

Nej till helsesykepleier!

Ola Berglund, landets første mannlige helsesøster med baby, Halden

Skall vi få männen till yrket, måste yrkets status höjas, och det gör det bara i form av högre lön, skriver Ola Berglund.

Debatten om helsesøstrenes yrkestitel lär vara över, och beslutet om en ny titel är godkänd av helseminister, regering och språkråd.

( Språkrådets argument verkar för övrigt populistiska och grunda. Argumenteringen bortser bland annat helt från helsesøstertitelns traditionella garanti- och trygghetsfaktor i folket).

Alltför sent kom undertecknad dessvärre in i debatten, men som Norges förste manliga helsesøster vill jag här gärna ge min syn på sak och process.

Titeländringskampanjer

Det är inte första gången jag har åsikter i titelfrågan. Jag vill inte tillskriva mig själv äran av att vi har lyckats behålla titeln helt till nu, men under mina 30 år i yrket har det passerat flera mer eller mindre seriösa titeländringskampanjer som jag med glädje kastat mig in i. Varje gång har saken lagts död – så dessvärre inte denna gång.

Då jag sedan några år inte längre är en yrkesaktiv helsesøster, men pensionär och har många andra järn i elden, var jag dessvärre helt ovetande om denna nya titel”debatt” tills för bara 14 dagar sedan, vilket jag starkt beklagar!

Varje gång har saken lagts död – så dessvärre inte denna gång.

De tidigare förslagen till nya titlar har varit många och märkliga, men den nu föreslagna titeln ”helsesykepleier” är, trots alla lovord, enligt min mening värre, då den är både diffus och missvisande. Den tjänar, som jag skall visa, verkligen inte som en god beskrivning av detta hälsofrämjande yrket.

Specialutbildade för friska människor

En av de sista debattartiklarna, skriven av helsesøster Sunniva Solhaug Fjelldal, visades prov på ett av argumenten i saken om ny titel. Hon menar ”at vi ikke må glemme hva ordet Sykepleie faktisk betyr”. Svaret ger hon själv genom att citera Sykepleierforbundets välkända definition : ”å fremme helse og hjelpe personer som har eller kan bli utsatt for sykdom …”.

Men detta var bara definitionen på ”sykepleie” och inte svaret på ordet! Ordet ”sykepleie” betyder, som vi alla vet, ”å pleie syke”.

Varken en helsesøster eller en helsesykepleier ‘pleier syke mennesker’.

Visst är vi sykepleiere allesamman och har nytta av det som helsesøstre, men varken en helsesøster eller en helsesykepleier ”pleier syke mennesker”. Vi är specialutbildade för friska människor att ”forebygge sykdom og fremme helse”. Varför skall vi då förvirra allmänheten med en ny titel som blir smör på fläsk, så som det blir då man blandar två besläktade ord som ”helse-” och ”syke”-pleier?

Om målet är att alla som jobbar i vården, skall ha titlar av denna kaliber, så bör staten vara konsekvent och gå lös på resten också. De tvingas då döpa om fler yrken och får då strax helselege, helsefysioterapeut, helsejordmor och helsehjelpepleier, och varför inte helseportør för vaktmästare på sjukhus och helsetannlege med sin helsetannsykepleier?

Viktigare utfordringar

Min ironi bottnar i allvar, för det lär vara sista gången som jag, likt den gamle ensamme riddaren don Quijote, på nytt går ut och försvarar helsesøstertiteln, så som jag gjort ett flertal gånger i min karriär.

Det har slösats mycket av helsesøstrenes dyrbara tid och energi på dessa meningslösa titelprocesser. Vi vet ju alla att mängden av andra och mycket viktigare utfordringar fortfarande står i kö hos oss i den förebyggande hälsovården.

LES: Våre leseres forslag i 2009 til kjønnsnøytrale titler for jordmor og helsesøster 

Vi helsesøstre har en historia och en yrkestitel som genom åren har blivit så välkänd och beskrivande hos det norska folket att den nästan kvalificerar att beskyddas av Fortidsminneforeningen!

När en ny ”kjønnsnøytral” titel nu lanseras uppifrån för att kanske lösa avsaknaden av män i yrket, så försvinner många kvaliteter på vägen, och resultatet – fler män till yrket – kan visa sig att bli en illusion.

”Helsesøster” är gott etablerad

Som manlig helsesøster arbetade jag i detta yrket i över 30 härliga och intressanta år på barne- och ungdomsskole, på videregående skole, på helsestasjon, på vaksinasjonskontor och på helsestasjon for ungdom. Jag hade aldrig någonsin problem med mitt yrkesval och har hela tiden med glädje burit titeln helsesøster.

När jag på morgnarna i skolan möttes med: – Se, der er helsesøster!, eller när de vinkade från 17. maj-tåget och ropade: – Hei, helsesøster!, så var det både rörande och värmande att höra barnen och ungdomarna helt naturligt och tillitsfullt använda denna ”feminina” gamla titel också på en manlig helsesöster.

Jag har hela tiden med glädje burit titeln helsesøster.

Detta måtte väl vara det bästa bevis man kan önska sig på att yrkestiteln ”helsesøster” är gott etablerad och fungerar alldeles utmärkt för bägge kön i Helse-Norge. Den onödiga förändring som nu dessvärre ser ut att närmast utan debatt bli antagen av politikerna, är enligt min mening därför både meningslös, kunskapslös, historielös och tragisk.

Gammal, men inte för gammal

En del nyutbildade kollegor tycks ha problem med att identifiera sig i sin nya roll, bara av den orsak att de tvingas bära titeln helsesøster. De bör inte glömma att våra kollegor genom åren har gjort ett fantastiskt förebyggande hälsoarbete ”trots” denna titel.

Titeln är gammal, men inte för gammal. Jag menar det är ett betänkligt problem när yrkestiteln är en av orsakerna till att man inte trivs i ett så utfordrande arbete som vårt. Kanske man då istället borde övervägt återgång till sitt tidigare yrke som sykepleier och ”pleie de syke”?

Våra kollegor genom åren har gjort ett fantastiskt förebyggande hälsoarbete ”trots” denna titel.

Mitt problem är att jag fortfarande inte kan förstå varför kvinnor och en del män har problem med denna titel, när jag som yrkesverksam man under 30 år i detta ”kvinnoyrke” fortfarande är förnöjd över att kalla mig helsesøster?! Då borde väl i allsin dar åtminstone kvinnorna kunna göra detsamma, eller hur?

Visst har Sunniva och alla andra rätt i att ”vi trenger mange menn i dette yrket”. Men vägen dit går inte genom en förändrad titel, det är inte ens en bitteliten bit på väg.

Så enkelt och svårt

Jag ser att helseminister Høie, en manlig kollega: Per Arthur Andersen och LaH slår sig för bröstet nu när titeln blivit så flott och ”kjønnsnøytral”. De antar att det nu skall bli ”vei i vellinga” och fler män kommer att välja detta yrke.

Oss emellan: Helsesøsteryrket kommer inom överskådlig tid att fortsätta rekrytera mest kvinnor, då det är ett traditionellt kvinnoyrke. Det går inte att lura stat och kommun att tro något annat i våra löneförhandlingar, bara genom att dänga en ny ”kjønnsnøytral” titel i förhandlingsbordet.

Nej, skall vi få männen till yrket, måste yrkets status höjas, och det gör det bara i form av högre lön. Sykepleierforbundet, LaH och helsesøstrene måste därför arbeta ännu hårdare för höjd lön till alla helsesøstrer, då kommer männen!

Så enkelt och svårt är det enligt min mening, mina damer … och herrar.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse