fbpx Språkrådet sier ja til kjønnsnøytral helsesøster Hopp til hovedinnhold

Språkrådet sier ja til kjønnsnøytral helsesøster

Daniel Ims, seksjonssjef i Språkrådet

– Litt lang, men bra det bare er ett ord, sier Daniel Ims i Språkrådet, som støtter tittelforslaget helsesykepleier. Les også hva andre mener om navneendring.

Helseøstrene har omsider funnet ut hva en ny tittel for dem bør være.

LES Den nye helsesøster-tittelen er klar 

– Hva syns du om en omdøping til helsesykepleier?

– Vi støtter helsesøstrene i å finne et kjønnsnøytralt ord. Det er vårt generelle råd om tittelbruk i det offentlige, sier Daniel Ims, seksjonssjef i Språkrådet.

– Hvis det er dette gruppen selv ønsker, vil vi støtte det. Ikke minst i et yrke som helsesøster er det viktig både for den som skal ha jobben og for brukerne.

Ims tror at det er lettere for barn av begge kjønn å gå til en som har en kjønnsnøytral tittel.

– Et litt langt ord

– Vi har tidligere blitt spurt om det burde hete helsesykepleier eller bare helsepleier. Innvendingen mot helsepleier er at det ikke sier noe om utdanningen, det kan forveksles med hjelpepleier. Helsesykepleier har den fordelen at det spesifiserer sykepleierutdanningen, og så legges det kjente leddet «helse» til. Innvendingen kan være at det er et litt langt ord.

– Andre forslag var «helsesykepleier for barn og unge» og «spesialsykepleier – barn og unges helse» …?

– Det er veldig bra at det er forkortet til ett ord. Med en gang det er flere ord i en tittel, er det fare for at det forkortes til tre bokstaver. Det blir stammespråk, og det ekskluderer mange med en gang.

– Mange titler sier ikke så mye

– Flere påpeker at helsesykepleier ikke sier noe, og at alle sykepleiere jobber med helse?

– Man kan innvende mot mange titler at de i seg selv ikke sier så mye. Om du er hjelpepleier, sykepleier eller lege så er jobben å hjelpe eller pleie syke, men det kan også bety å jobbe forebyggende, ikke minst for helsesøstre. Å få til en tittel som dekker alle oppgavene, er knapt mulig. Men en tittel som er etablert vil bli en markør for hva personene jobber med. Det tar alltid en viss tid å venne seg til en ny tittel når en gammel er innarbeidet, sier Daniel Ims.

Han påpeker at helsesøstrenes brukere ikke vil ha den lange historien med seg, siden de jo er barn og unge.

– Så jeg tror en ny tittel vil kunne sette seg raskt.

– Og det kjønnsnøytrale trumfer tradisjon?

– Ja.

– Ikke like lett å bytte ut «jordmor»

– Hva med jordmor, er det kjønnsnøytralt?

– Nei, ikke det heller. Men det er lettere å bytte ut helsesøster enn jordmor. Jordperson eller jordsykepleier blir meningsløst, sier Ims.

– Men kommer det et framlegg om et kjønnsnøytralt ord for jordmor, vil vi støtte det også, legger han til, og utdyper:

– Selv om far har en rolle i svangerskap og fødsel, så er det klart at det særlig er kvinner jordmødre jobber for. For brukerne er det ikke like viktig at det blir byttet ut som det er for helsesøstres brukere.

– Hva med maskuline titler som rådmann og fylkesmann? Vil de bestå?

– Nei. For eksempel er ikke rådmann et begrep i forslaget til ny kommunelov, sier Ims.

Trenger tid for å utrede

Og hva sier helsemyndighetene, som må godkjenne en ny tittel før den kan tas i bruk?

– Får vi en søknad om skifte av tittel for helsesøstrene, vil vi behandle den, sier Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

– Vi er enige i prinsippet om å gi kjønnsnøytrale titler. Men for å svare konkret om tittelen helsesykepleier, trenger vi tid til å utrede først, sier hun.

– Det er særlig begrepet «beskyttet tittel» som er viktig å definere i denne saken. Men det er viktig at de som bruker tittelen har en fagprofesjon de har fått gjennom utdanning, sier Carlsen.

Det er 29 grupper som har beskyttet tittel i helsevesenet. Sykepleier er en av dem. Helsedirektoratets rolle er å vurdere om et nytt navn vil være i samsvar med aktuelle lovbestemmelser, ikke minst helsepersonelloven.

Helseminister Høie er glad

– Jeg er svært glad for at Norsk Sykepleierforbund har foreslått en kjønnsnøytral tittel for sykepleiere som i dag er helsesøstre, sier helseminister Bent Høie til NTB.

– Det er viktig for at vi skal kunne rekruttere flere menn inn i yrket og for at flere gutter skal oppsøke tjenesten. Vi vil sette i gang et arbeid for å vurdere forslaget, sier han.

– Kan bli en verdig tittel

Per Arthur Andersen er en av de få mannlige helsesøstrene i landet.

– Kjempeflott at de har kommet fram til en kjønnsnøytral tittel, sier Andersen, som kaller seg helsebror i jobben i bydel Frogner i Oslo.

– Det kan ikke ha vært en enkel prosess å skape en ny tittel, legger han til.

Andersen tror det er mulig at helsesykepleier etter hvert kan føles som en verdig tittel.

– Men en liten tilvenningsperiode må nok til. Det er en tittel som ikke beskriver kjønn – noe som er bra, men jeg hadde vel håpet på noe som beskriver yrket i litt større grad.

Bildet viser Per Arthur Andersen.

Håper på flere menn i yrket

– Du hadde ikke foretrukket en formalisering av «helsebror»?

– Det hadde vært morsomt, det, men da hadde vi ikke kommet noen vei med å få en bedre beskrivende tittel av hva yrket er.

– Tror du flere menn faktisk vil utdanne seg til helsesykepleier?

– Jeg håper det. Det er jo mange mannlige sykepleiere som vil spesialisere seg, og med ny tittel kan det oppleves som mer aktuelt. Men temaet «hvordan få flere menn inn i helsevesenet» er mer nyansert enn hvordan vinkle en tittel, sier Andersen.

– Jordmor er en kjønnsnøytral tittel

Hanne Schjelderup-Eriksen, leder i Jordmorforbundet i NSF, ønsker ikke å kommentere forslaget til ny helsesøstertittel før den eventuelt blir godkjent av myndighetene.

Hun mener for øvrig at jordmor er en kjønnsnøytral tittel fordi det betyr den som løfter barnet fra jord til mor. Derfor er ikke tittelen jordmor berørt av NSFs vedtak om å innføre kjønnsnøytrale titler for spesialsykepleiere som ikke har det, ifølge Schjelderup-Eriksen.

Det skrev hun i innlegget – NSFs landsmøte-vedtak betyr ikke et farvel til jordmortittelen!

Der viser hun også til at jordmødre har dobbelt autorisasjon for sine to yrkestitler som sykepleier og jordmor. Begge deler er beskyttede titler.

Hun peker dessuten på at mannlige jordmødre har tatt til orde for å beholde sin yrkestittel, og at det sjelden er noen navnediskusjon rundt jordmødrenes yrkestittel.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse