fbpx Lesernes kjønnsnøytrale forslag Hopp til hovedinnhold

Lesernes kjønnsnøytrale forslag

Her lesernes forslag til kjønnsnøytrale titler for jordmor og helsesøster. Selv om noen titler foreslås flere ganger, oppføres de kun en gang på listen.

  Fødselsingeniør (Bjørg Enggrav) Fødselshjelper (B. Enggrav)

  Mobaforløser (mor/barn-forløser)
(Anne Maria Norman)

  Spesialsykepleier i forebyggende helsearbeid
(Ellen-Synnøve Jørgenvåg)

  Svangerskap- føde og barselsykepleier
(Brit Helen Sende)

  Foløsningssykepleier
(Birgitte Marie Heidel)

  Accoucheur - uttales akusjør - av fransk, brukt på flere språk for fødselshjelper.
(Dubravka Mott)

  Forløsersykepleier (M.H. Jacobsen)

 I stedet for jordmor

  I stedet for helsesøster

  Barneforløser (Stine Leknes) Helsekonsulent (Kari Haugen)
 Fødselssykepleier
(Marit Christiansen)
  Kommunens helsepleier
(Stine Leknes)
 Fødselspleier
(Kirsti Hånes Vartdal)
  Helsesykepleier
(Marit Christiansen)
  Fødselsspesialist
(Elin H. Evensen)
  Helseveieleder
(Anne Mette K Sandvik)
  Jordpleier
(Nina Bygstad)
  Helsepleier
(Kirsti Hånes Vartdal)
  Svangerssykepleier
(Ingeborg Nyvang Senneset)
  Helserådgiver
(Elin H. Evensen)

  Fødselsterapeut
(Solveig Strømme)

  Distriktssykepleier
(Ingeborg Nyvang Senneset)
  Fødselsleder
(S. Strømme)
  Helseforebygger
(Alfhild Angeltveit Ødegård)
  Fødselsorganisator (S. Strømme)  Helseterapeut (Bjørg Enggrav)
  Nedkomstspesialist (S .Strømme)  Helseingeniør (B. Enggrav)
  Fødselsveileder
(Alfhild Angeltveit Ødegård)
 Komplementære titler: Helsesøster og helsebror
(Kari Skrautvol)
Helsekoordinator
(Silje Teigen)
 Komplementære titler:
 Jordmor og jordfar
(Kari Skrautvol)
 Helsefremmer
(Maria Aasland)
  Jordsykepleier
(Synnøve Åsland)
  Forebyggende helsekoordinator (Mari Fjørtoft)
  Fødselsmedhjelper
(Marianne Fonneland Mo)
  FH-sykepleier (FH=Folkehelse)
(Thomas Losnegard)
  Fødselskoordinator
(Silje Teigen)
  Regionsykepleier
(Grethe Venner)
  Barselsykepleier
(S. Teigen)
  Barne- og ungdomssykepleier
(Brit Helen Sende)
  Barselpleier
(Tina Tollan)
 Barne- og oppvekstsykepleier
(B.H. Sende)
  Fødsels- og svangerskapsveileder
(Mari Fjørtoft)
  Kommunesykepleier
(Tale Maria Krohn Engvik)
  Fødepleier (Pia Rodenbeck)

  Helseveileder (T.M.K.Engvik
  Folkehelsepleier (T.M.K.Engvik)

  Forløsningspleier
(Thomas Losnegard)
 Kommunal helseforebyggende sykepleier (Remi Karlsen)
  Helsestasjonssykepleier
(Birgitte Marie Heidel)
  Føde- og barselsykepleier
(B.H.Sende)
  Sunnhetssykepleier
(Ingrid Kaasin)
  Livhjelper
(Tale Maria Krohn Engvik)
  Primærsykepleier
(Liv O. Hofstad)
  Livsveileder
(T.M.K. Engvik)
  Forebyggende sykepleier
(Liv O. Hofstad)
  Fødeleder
(Remi Karlsen)
 Helsepedagog (Rannveig Eide)
  Forebyggende helsesykepleier (Marta Orstad)
 Spesialsykepleier innen barn og unges helse
(Ann Magrit Lona)
 Spesialsykepleier i obstetrikk (Monica Enger)  Skolesykepleier (A.M. Lona)
  Spesialsykepleier i føde/barsel
(Ellen-Synnøve Jørgenvåg)
  Barnehelsesykepleier
(A.M. Lona)
  Barselspesialist/fødselsspesialist
(Marianne Hadler Jacobsen)
  Folkehelsesykepleier
(Siv Arthur)
  Fastsykepleier (S. Arthur)
 Obstetrikksykepleier (Hilde Skaland)  Familiesykepleier (S. Arthur)
  Svangerskaps- og fødselssykepleier
(Marta Orstad)
  Helsekontakt
(Marianne Hadler Jacobsen)
  Fødselskyndig
(Ella den Hartog)

  Helsehjelper
(Ann Helen Hovland)

  Fødselsleder
(Solveig Strømme)
  Sykepleier/fødselshjelper (Bjørn Smelvær) 
  Obstetrisk sykepleier/Obstetrikkpleier (Christel Burås-Leine) 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse