fbpx Lesernes kjønnsnøytrale forslag Hopp til hovedinnhold

Lesernes kjønnsnøytrale forslag

Her lesernes forslag til kjønnsnøytrale titler for jordmor og helsesøster. Selv om noen titler foreslås flere ganger, oppføres de kun en gang på listen.

 I stedet for jordmor

  I stedet for helsesøster

  Barneforløser (Stine Leknes)  Helsekonsulent (Kari Haugen)
 Fødselssykepleier
(Marit Christiansen)
  Kommunens helsepleier
(Stine Leknes)
 Fødselspleier
(Kirsti Hånes Vartdal)
  Helsesykepleier
(Marit Christiansen)
  Fødselsspesialist
(Elin H. Evensen)
  Helseveieleder
(Anne Mette K Sandvik)
  Jordpleier
(Nina Bygstad)
  Helsepleier
(Kirsti Hånes Vartdal)
  Svangerssykepleier
(Ingeborg Nyvang Senneset)
  Helserådgiver
(Elin H. Evensen)

  Fødselsterapeut
(Solveig Strømme)

  Distriktssykepleier
(Ingeborg Nyvang Senneset)
  Fødselsleder
(S. Strømme)
  Helseforebygger
(Alfhild Angeltveit Ødegård)
  Fødselsorganisator (S. Strømme)   Helseterapeut (Bjørg Enggrav)
  Nedkomstspesialist (S .Strømme)   Helseingeniør (B. Enggrav)
  Fødselsveileder
(Alfhild Angeltveit Ødegård)
 Komplementære titler: Helsesøster og helsebror
(Kari Skrautvol)

  Fødselsingeniør (Bjørg Enggrav) Fødselshjelper (B. Enggrav)

Helsekoordinator
(Silje Teigen)
 Komplementære titler:
 Jordmor og jordfar
(Kari Skrautvol)
 Helsefremmer
(Maria Aasland)
  Jordsykepleier
(Synnøve Åsland)
  Forebyggende helsekoordinator (Mari Fjørtoft)
  Fødselsmedhjelper
(Marianne Fonneland Mo)
  FH-sykepleier (FH=Folkehelse)
(Thomas Losnegard)
  Fødselskoordinator
(Silje Teigen)
  Regionsykepleier
(Grethe Venner)
  Barselsykepleier
(S. Teigen)
  Barne- og ungdomssykepleier
(Brit Helen Sende)
  Barselpleier
(Tina Tollan)
 Barne- og oppvekstsykepleier
(B.H. Sende)
  Fødsels- og svangerskapsveileder
(Mari Fjørtoft)
  Kommunesykepleier
(Tale Maria Krohn Engvik)
  Fødepleier (Pia Rodenbeck)

  Helseveileder (T.M.K.Engvik
  Folkehelsepleier (T.M.K.Engvik)

  Mobaforløser (mor/barn-forløser)
(Anne Maria Norman)

  Spesialsykepleier i forebyggende helsearbeid
(Ellen-Synnøve Jørgenvåg)

  Forløsningspleier
(Thomas Losnegard)
 Kommunal helseforebyggende sykepleier (Remi Karlsen)

  Svangerskap- føde og barselsykepleier
(Brit Helen Sende)

  Helsestasjonssykepleier
(Birgitte Marie Heidel)
  Føde- og barselsykepleier
(B.H.Sende)
  Sunnhetssykepleier
(Ingrid Kaasin)
  Livhjelper
(Tale Maria Krohn Engvik)
  Primærsykepleier
(Liv O. Hofstad)
  Livsveileder
(T.M.K. Engvik)
  Forebyggende sykepleier
(Liv O. Hofstad)
  Fødeleder
(Remi Karlsen)
 Helsepedagog (Rannveig Eide)

  Foløsningssykepleier
(Birgitte Marie Heidel)

  Forebyggende helsesykepleier (Marta Orstad)

  Accoucheur - uttales akusjør - av fransk, brukt på flere språk for fødselshjelper.
(Dubravka Mott)

 Spesialsykepleier innen barn og unges helse
(Ann Magrit Lona)
 Spesialsykepleier i obstetrikk (Monica Enger)   Skolesykepleier (A.M. Lona)
  Spesialsykepleier i føde/barsel
(Ellen-Synnøve Jørgenvåg)
  Barnehelsesykepleier
(A.M. Lona)
  Barselspesialist/fødselsspesialist
(Marianne Hadler Jacobsen)
  Folkehelsesykepleier
(Siv Arthur)

  Forløsersykepleier (M.H. Jacobsen)

  Fastsykepleier (S. Arthur)
 Obstetrikksykepleier (Hilde Skaland)   Familiesykepleier (S. Arthur)
  Svangerskaps- og fødselssykepleier
(Marta Orstad)
  Helsekontakt
(Marianne Hadler Jacobsen)
  Fødselskyndig
(Ella den Hartog)

  Helsehjelper
(Ann Helen Hovland)

  Fødselsleder
(Solveig Strømme)
  Sykepleier/fødselshjelper (Bjørn Smelvær)  
  Obstetrisk sykepleier/Obstetrikkpleier (Christel Burås-Leine)  
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.