fbpx Få sykepleierne tilbake på legesentrene Hopp til hovedinnhold

Få sykepleierne tilbake på legesentrene

Mannlig sykepleier måler blodtrykket til eldre kvinne.

Sykepleierne forsvant fra legesentrene da fastlegeordningen ble innført. Det var synd. La dem komme tilbake, avlaste legene og gi pasientene et drop-in-tilbud, skriver Gunn Pound.

Mange med meg savner sykepleierne som forsvant fra legesentrene da fastlegeordningen ble innført i 2001. Legene sparte penger da sykepleierne ble erstattet av lege- og helsesekretærer. Og vi er mange som fremdeles savner sykepleierne Olaug, Kari og Anne som jobbet i mange år på mitt lokale legesenter. Sykepleierne med den lune varmen og omsorgen. Disse forsvant sammen med de andre i 2001.

Mindre tid til pasientene

Flere medieoppslag beskriver legenes tøffe arbeidsforhold, med lange dager. De blir pålagt flere og flere oppgaver fra helsemyndighetene, noe som medfører mindre tid til direkte pasientkontakt. 

De blir pålagt flere og flere oppgaver.

Seneste oppslag i VG 28. juli: « Fastlegene ønsker mer tid til psykisk belastede pasienter ». Men da er det viktig at myndighetene legger til rette for mer tid til hver pasient. At legene bruker mindre tid til papirarbeid, får avlastning fra sykepleiere, samt videreutdanning i kognitiv atferdsterapi.

Savner sykepleierne

Som mangeårig bruker av mitt lokale Legesenter husker jeg sykepleierne som gode omsorgspersoner for pasientene og gode hjelpere for legene. Blodtrykkskontroller, blodprøver, livsstilsveiledning, samtaler om sorger og gleder, samt diverse kontorarbeid var oppgaver de utførte med glans. De var «mor i huset» og alltid tilgjengelig. I 1996 da jeg mistet min far droppet jeg rett inn til sykepleier som tok seg god tid til trøst og samtale. I dag har vi ikke den muligheten, for legenes tid er bundet til pasientavtaler og helsesekretærene er opptatt med telefoner og laboratoriearbeid.

Vi er mange som mener at legesentrene bør ha et drop-in-tilbud som kan yte rask og menneskelig omsorg.

Akutt hjelp

Vi er mange som mener at legesentrene bør ha et drop-in-tilbud som kan yte rask og menneskelig omsorg ved akutte behov. Det kan for eksempel dreie seg om konflikter i nære relasjoner og andre kriseliknende situasjoner. Dette kan langt på vei avlaste legene og andrelinjetjenesten i psykisk helsevern. Derfor ønsker vi sykepleierne eller andre omsorgspersoner tilbake til legesentrene.

Alle er tjent med at fastlegene har en tilfredsstillende arbeidssituasjon. Ingen er tjent med at legene blir overarbeidet og kanskje forsvinner. Hvem skal da lege oss, og hva blir et legesenter uten leger? Mental Helse Stovner gir fastlegene sin fulle støtte til at deres stemmer i kampen for færre oppgaver blir hørt. Samtidig oppfordrer vi fastlegene til igjen å ansette sykepleiere på legesentrene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse