fbpx Høie: – Sykepleiere skal gjøre fastlegeoppgaver Hopp til hovedinnhold
Primærhelseteam

Høie: – Sykepleiere skal gjøre fastlegeoppgaver

Sykepleier Janicke Fraser og helseminister Bent Høie (H).

Janicke Fraser er en av landets første sykepleiere som jobber i primærhelseteam. Planen er at hun skal overta noen av fastlegens oppgaver, sier helseminister Bent Høie.  

Fredag besøkte helseminister Bent Høie Gransdalen Legesenter i Alna bydel, som er med i piloten med å etablere primærhelseteam ved fastlegekontorene.

Pilotprosjektet startet opp i åtte kommuner og tre bydeler i Oslo 1. april (se faktaboks).

Vil ikke peke på hvilke oppgaver som skal overtas

Primærhelseteam består av fastlege, sykepleier og helsesekretær. Teamet skal jobbe tverrfaglig, og sykepleierne jobber ved fastlegekontoret.

– Målet er at sykepleiere og leger samarbeider tettere om pasientene, slik at pasientene får en bedre oppfølging, sier helseminister Bent Høie.

– Vi er veldig opptatt av at sykepleieren ikke skal overta helsesekretærens oppgaver, men være en avlasting for fastlegene og jobbe selvstendig. Ideen er at sykepleieren kan overta oppgaver som fastelegen gjør i dag, men også gi en bedre oppfølging av pasienter som i dag kanskje ikke får så god oppfølging som de har behov for, for å hindre at sykdomsbildet blir mer alvorlig enn det trenger, sier Høie.

Hvilke oppgaver skal sykepleieren overta fra fastlegene?

– Det er ikke jeg den rette til å peke på, det er noe av det man ønsker å finne ut av gjennom denne piloten. Jeg tror ikke vi ser det helt konkret før vi har prøvd det. Derfor er det viktig at vi gir sykepleierne en selvstendig rolle der fastlegepraksisen får betalt når sykepleieren møter pasienten. Det er først da vi får en reell faglig vurdering av hvilke oppgaver sykepleieren faktisk kan løse i en slik praksis, sier Høie.

Kronisk syke

Høie hilste både på sykepleier Janicke Fraser, som starter om noen uker, helsesekretærene og fastlegene på senteret. Også bydelsoverlege, representanter fra bydelen og en av pasientene ved legesenteret fikk noen ord med ministeren.

– Utfordringen med de ikke-smittsomme kroniske sykdommene, er at pasienten kommer til legen med en sykdom, får diagnose og behandling, og så krever langvarig oppfølging etter det. Pasientene er multimorbide. Femti prosent av kolspasientene har tre tilleggsdiagnoser, sa fastlege Anders Østrem til de som hadde møtt opp fredag.

Han benyttet anledningen til å etterlyse en helhetlig modell for behandling av kronisk syke.

Østrem og kollegene er spent på hva som kommer ut av piloten:

– Det er ikke bare-bare å jobbe i team. Vi må lære oss å gi fra oss ting, og omdefinere roller. Det er ikke gitt at det fungerer overalt. Vi leger kan være litt sære, men nå skal vi dele, diskutere og komme frem til ting, sa han.

– Janicke Fraser fikk i oppgave å komme med egne tanker rundt hvordan hun ville utforme jobben i andregangsintervjuet – og hun skåret godt på det, fortalte Østrem.

Sårbehandling og kols-trygging 

Fraser er utdannet både helsesekretær og sykepleier. Hun har blant annet jobbet i hjemmesykepleien i Bærum kommune og kommer nå fra jobb ved avdeling for spiseforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus. 

– Det er veldig gode erfaringer å ha med, jeg vet hvordan det ser ut fra den siden, sier hun. 

Akkurat hvilke oppgaver Fraser skal overta fra de tre fastlegene ved legesenteret, vet hun foreløpig ikke, men hun ser for seg at hun kommer til å jobbe mye med oppfølging av kronisk syke.

– Trygging av kolspasienter, eller det å avlaste fastlegene med samtaler med dem som bare trenger å snakke med noen, for eksempel.

– Innholdet i jobben vil bli til litt etter hvert. Jeg tror det er en god idé å ha sykepleierkompetanse på et fastlegesenter. Jeg skal samarbeide med både helsesekretærene og fastlege. Jeg skal ikke overta helsekretæroppgaver, men avlaste fastlegene. 

Hun håper legene er villige til å overlate oppgaver til henne: 

– Sårbehandling tror jeg det er mye å hente på. Vi ser i hjemmetjenesten at det er bedre om pasienter har en eller to faste som steller såret, ikke mange.

– Vil ikke løse legemangel eller sykepleiermangel

Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund har tidligere omtalt det å ansette sykepleiere i fastlegetjenesten som "lite visjonært", og ment at det også burde åpnes opp for å pilotere primærhelseteam som ikke tar utgangspunkt i dagens allmennlegetjeneste.

Nå når startskuddet har gått, er hun mer positiv:

– Vi er glade for at primærhelseteam skal piloteres. Bakgrunnen for forsøket er at leger og sykepleiere må samarbeide mer i kommunene, om vi skal klare å møte utfordringene med en aldrende befolkning, sier Eli Gunhild By.

Hun sier dette dreier seg om å ta sykepleierkompetanse i bruk på en ny måte for å gi bedre helsetjenester.

– En stor utfordring i kommunene har vært at sykepleiere har et daglig «sørge for-ansvar» for de aller sykeste, og legene for legehjelp, ut fra en listepopulasjon.

– Primærhelseteam vil ikke være løsningen verken på legemangel eller sykepleiemangel, men kan bidra til bedre samhandling i de kommunale tjenestene. Særlig overfor skrøpelige eldre og de store voksende kronikergruppen, sier By.

By håper også at primærhelseteamene vil bidra til en bedre kopling mellom dagens fastlegeordning og de øvrige kommunale tjenestene:

– Herunder alle 24/7-tjenester som øyeblikkelig hjelp døgntilbud, legevakt, hjemmesykepleie og sykehjem, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse