fbpx Sykepleiere bør kunne forskrive enkelte medisiner Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere bør kunne forskrive enkelte medisiner

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund

Steinar Madsen i Legemiddelverket og NSF leder, Eli Gunhild By, mener sykepleiere skal kunne skrive ut enkelte medisiner til pleiepasienter. Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin, er skeptisk.

Steinar Madsen i Legemiddelverket mener sykepleiere bør kunne skrive ut enkelte medisiner til pleiepasienter. Det skriver han i sin blogg på Dagens Medisin.

Spennende

Forbundsleder i NSF, Eli Gunhild By, mener det kan være en god idé.

– Vi er positive til at dette vurderes. NSF ønsker å ta i bruk sykepleieres kompetanse og ressurser til pasientenes beste på en enda bedre måte. Blant annet følger vi interessert med i utviklingen av sykepleierrollen i våre naboland, sier By til Sykepleien.

Hun mener Steinar Madsen i Legemiddelverket løfter frem spennende perspektiver om utvidelse av rollen sykepleiere kan ha i pasientoppfølgingen.

Skeptisk

Men ikke alle er like positive. Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin, er skeptisk til forslaget.

– Jeg tror ikke dette er en veldig god idé. Forslaget fra Madsen burde vært litt bedre gjennomtenkt. Det er ikke sikkert at det å gi sykepleierne en slik oppgave vil gi pasientene tryggere og mer samordnet legemiddelforskrivning. Vi risikerer at ingen har den fulle oversikten over forskrivningen av medisiner, og dermed at det blir enda mer kaotisk enn det er i dag, sier Brelin til Dagens Medisin.

Fastlegen bør ha ansvaret

Brelin mener det er viktig at fastlegen har det overordnede ansvaret for pasientenes medisiner.

– Madsen foreslår at sykepleiere skal kunne skrive ut metenamin. Det kan være uproblematisk i seg selv, men vi må være sikre på at ikke fastlegen også skriver ut dette til pasienten, eller at fastlegen har forsøkt det før og at pasienten ikke har tålt medikamentet, sier han til Dagens Medisin.

Han mener Fastlegen er den som har lengst erfaring med pasienten og best oversikt over hva slags medikamenter pasienten tåler.

– Dette vet ikke nødvendigvis sykepleieren. Koordinert og trygg legemiddelforskrivning er et krevende område der erfaring og undersøkelser viser at «mange kokker gjerne gir mye søl», sier Brelin.

Sykepleierne er tettest på

Eli Gunhild By er ikke like bekymret.

– Det er sykepleiere som er tettest på pasientene i for eksempel hjemmetjenesten. Det inkluderer kontinuerlig vurdering av virkning og bivirkninger av medikamenter. Vi har allerede positive erfaringer med jordmødres og helsesøstres forskrivningsrett for prevensjonsmidler, sier hun til Sykepleien.

Jordmødre og helsesøstre er sykepleiere med spesialisering.

– Det blir etter hvert stadig flere spesialsykepleiere og Avanserte kliniske sykepleiere (AKS) i kommunene. Disse ivaretar allerede et stort ansvar for pasienter med omfattende behov. En eventuell forskrivningsrett på enkelte områder for noen av disse, vil kunne forenkle hverdagen for pasientene og bidra til en mer effektiv helsetjeneste, mener hun.

– Hva tenker dere om kritikken mot en slik ordning at det da blir enda mer kaotisk å holde oversikt over medisinlistene?

– Gode datasystem som snakker sammen på tvers av nivå og tjenester, er avgjørende for at alle involverte – også pasienten selv – har kontinuerlig oversikt over forskrevne medisiner, sier By.

Forskrivningsrett 

– Synes du vi bør gjøre som i Storbritannia hvor sykepleierne kan forskrive nesten hele Felleskatalogen etter bare et halvt års farmakologikurs?

– Ja, de er et av landene som har gått lengst, og jeg tror dette vil kjempe seg frem også i Norge av rein nødvendighet. Det blir fler pleieoppgaver. Eldrebølgen vil kreve mer avansert medisin av legene som må overlate noen av sine tidligere oppgaver til sykepleierne, sa Madsen i et intervju med Sykepleien fra 2015.

– Men da må sykepleierne kunne mer om legemidler?

– Ja, de er ufattelig nøyaktige med legemiddelhåndtering, men de må lære seg tunge naturfag, mer fysiologi og farmakologi. Dette må inn i grunnutdanningen og som etterutdanninger. Mange ser disse fagene som en motsetning til sykepleieryrket som blir oppfattet som humanistisk og snilt. 

Medikamenter bør gjennomgås i team

Eli Gunhild By er enig i at behandlende lege skal ha et ansvar, men at legemiddelgjennomganger ikke bør være en isolert legeoppgave. Hun viser blant annet ti Fastlegeforskriften som sier at når listeinnbyggere bruker fire legemidler eller mer, skal fastlegen gjennomføre en legemiddelgjennomgang når dette anses nødvendig ut fra en medisinsk vurdering.

– Norsk Sykepleierforbund har de siste årene vært involvert i en rekke prosjekter som handler om legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet. Tverrfaglig legemiddelgjennomgang har blitt evaluert til å være den viktigste faktoren for å oppnå suksess i samtlige av disse prosjektene. NSF er enige i at behandlende lege har et selvsagt medansvar for legemiddelgjennomgang, men vi mener at forskriften må reflektere at legemiddelgjennomganger i sykehjem er en oppgave som må løses i fellesskap av et tverrfaglig team. Det er ikke, og bør ikke være en isolert legeoppgave, sier hun.

Primærhelseteam

– Like viktig som klok forvaltning av ressurser er sikring av nødvendig kompetanse, sier By.

Som eksempel trekker hun frem forsøksordningen med primærhelseteam hvor spesialsykepleiere arbeider sammen med fastleger.

– Sykepleierne vil på bakgrunn av sine observasjoner og vurderinger være viktige bidragsytere til kontinuerlig revurdering og legemiddelgjennomgang sammen med fastlegen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse