fbpx Sykepleiere må lære seg å si nei Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere må lære seg å si nei

Bildet viser en kvinne som sitter i en stol og hviler pannen i hånden.

Å være en god helsearbeider handler ikke bare om å ta vare på og behandle andres helse. Det handler også om å kunne ivareta sin egen, skriver Rune Langnes.

Sykepleiere, og mange andre innen helsevesenet, opplever ikke sjelden utbrenthet. Kan det handle om manglende evne og mulighet til å si nei?

I typiske omsorgsyrker jobber man gjerne under tidspress. Og må i tillegg takle konflikter knyttet til tidspresset: Man skal behandle pasientene med faglighet og menneskelighet, samtidig som tiden ikke alltid strekker til. Noe som kan medføre stress. Ikke minst må man forholde seg til kravene fra arbeidsgiver. Velkjent problemstilling?

LES: Samfunnet driver rovdrift på sykepleiere

LES:  Sykepleiere må gjøre sykepleieoppgaver

Kunne jeg gjort noe bedre?

Da er det lett at man forstrekker seg. Man yter og yter. Og går samtidig på akkord med seg selv – og sin egen helse. Kanskje er dette faktorer som det er for lite oppmerksomhet rundt, også innen forsking.

Attpåtil kommer den dårlige samvittigheten snikende: Kunne jeg gjort noe bedre? Vil jeg komme i et negativt lys hos sjefen hvis jeg sier nei til å jobbe ekstra? Sa jeg ja til overtid og vakter på bekostning av tid med familien?

Egne behov

Sykepleiere er en yrkesgruppe som er utdannet til å se andre og deres behov. Men hva med egne behov? Kan det tenkes at manglende grensesetting og evne til å si nei lett fører til utbrenthet? Og derfra kan veien være kort til depresjon, som igjen kan medføre sykemelding. Blir det bedre sykepleiere og helsearbeidere av at man går på akkord med seg selv?

Utbrenthet er ingen ny problemstilling. Herbert Freudenberger forsket på utbrenthet i 1970-årene, og beskrev allerede da symptomer som mangel på engasjement og energi og generell utmattelse.

Blir det bedre sykepleiere og helsearbeidere av at man går på akkord med seg selv?

I 2003 gjennomførte stipendiat Ellen Melbye Langballe en omfattende spørreundersøkelse om utbrenthet, blant annet av sykepleiere. Den ble fulgt opp to år senere. Formålet var økt kunnskap om utbrenthet. Undersøkelsen viste at blir man utbrent, øker sannsynligheten for sykefravær. Kanskje ikke overraskende. Men avhandlingen påviste også økte problemer med muskel- og skjelettsmerter, og såkalt jobbrelatert sykefravær.

Rom for å si ifra

Hvorfor er sykepleiere utsatt? I vårt moderne helsevesen er det ofte stort tempo. Det er en fysisk og psykisk belastende jobb. Det er ulike stressfaktorer, mange krav, og det kan være rollekonflikter. Noe som lett virker belastende. Og som nevnt er kroppslige smerter ikke uvanlig.

Det er lov å si nei når arbeidsmengden og de ytre kravene blir for store.

Sykepleiere har en kompetanse som det er økende behov for i samfunnet. Det fordrer at de får gode vilkår i arbeidslivet. Det innebærer at de må kunne føle at det er rom for å si ifra. At det er lov å si nei når arbeidsmengden og de ytre kravene blir for store.

For det å være en god helsearbeider handler ikke bare om å ta vare på og behandle andres helse. Det handler også om å kunne ivareta sin egen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse