fbpx Samfunnet driver rovdrift på sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Samfunnet driver rovdrift på sykepleiere

Kvinnelig helsearbeider står inntil veggen i en sykehuskorridor og kikker i golvet. Hun virker sliten eller fortvilet.

Norge har verdens beste helsevesen. Mye takket være alle de dyktige sykepleierne rundt om i helseforetakene og kommunene. Men vet samfunnet å verdsette innsatsen?

Arbeidslivet blir stadig tøffere. Det stilles nye krav. Og vi lever i en tid med mange forventninger. En yrkesrolle kan være sammensatt.

Ikke minst gjelder det for helserelaterte yrker. Du skal yte. Du skal holde tiden. Du skal takle tempo og stress. Du skal holde deg faglig oppdatert. Men du skal også beholde og utvise medmenneskelighet oppi det hele. Være opplagt, empatisk – og engasjert.

Jeg tror det er et regnestykke som mange føler ikke alltid går opp. Det er en kjensgjerning at tidspress og manglende ressurser kan gå ut over fagligheten. Resultatet blir ikke sjelden utbrente helsearbeidere. Og en evig spiral hvor dårlig samvittighet gnager overfor dem man skal hjelpe. Derfra kan veien til sykemelding være kort.

Tøffe valg og prioriteringer

Mennesker trenger andre mennesker. I helserelaterte yrker skal vi ikke underslå den menneskelige kompetansen. Men å ha tilstrekkelig med tid er ikke lett i et helsevesen hvor politikere og byråkrater måler alt i effektivisering. Et system hvor stoppeklokken blir retningsgivende.

Hvem ønsker vi å møte når vi blir syke? Og hvordan ønsker vi å bli behandlet?

Avgjørelser om ressursbruk og fastsetting av økonomiske rammer skjer ofte i politiske fora langt fra virkeligheten til de som kjenner den på kroppen. Hverdagen består av tøffe valg og prioriteringer i våre helseinstitusjoner. Det er mange og ulike pasientskjebner. Mange hensyn som må tas. Innenfor begrensede rammer.

Yrket må gjøres attraktivt

Aktuelle spørsmål er: Hvem ønsker vi å møte når vi blir syke? Og hvordan ønsker vi å bli behandlet?

Tidsnød kan bidra til økt bruk av medisiner, noe som fremkommer i en undersøkelse i regi av Sykepleien. Ikke sjelden er det for mange pasienter og for få personale. Noe som kan være uheldig for begge parter.

Samfunnet mangler sykepleiere. Derfor bør vi i hvert fall ikke drive rovdrift på de vi allerede har.

Samfunnet mangler sykepleiere. Og det vil bli langt mye verre få år frem tid. Derfor bør vi i hvert fall ikke drive rovdrift på de vi allerede har.

Derimot bør yrket gjøres attraktivt. Det handler blant annet om solide lønnsbetingelser og sunne arbeidsmiljø, og det må skapes gode vilkår for å ta etterutdanning.

Kunnskap er utrolig viktig. Det skal politikerne som utformer helsepolitikken, ha rett i. Men skal Helse-Norge levere forsvarlig kvalitet, må det også gis gode rammer, tid – og «rom»!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse