fbpx Flere kommuner søker om støtte til mastergrad Hopp til hovedinnhold

Flere kommuner søker om støtte til mastergrad

Videreutdanning, student
SØK OM STØTTE: Søknadsfristen for å få støtte går ut ut 15. november.  Foto: Bo Mathisen

Siden 2015 har regjeringen satt av flere millioner til masterutdanning av sykepleiere i kommunene. Nesten ingenting har blitt brukt – før i år. 

– Veldig gledelige nyheter at pengene nå brukes, sier Karen Brasetvik, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Østfold.

et leserinnlegg har hun skrevet om en undersøkelse blant studentene ved den nystartete masterutdanningen i avansert sykepleie ved kronisk sykdom ved Høgskolen i Østfold. Bare én av de 26 sykepleierne som deltok i undersøkelsen fikk økonomisk støtte fra sin kommune.

Brukte ikke opp potten

I 2015 satte regjeringen for første gang av midler til masterutdanning i avansert sykepleie. Av 12,5 millioner som ble øremerket, ble én million brukt. I 2016 var potten på 21 millioner, men bare tre millioner gikk til formålet. I år er summen senket til 6,5 millioner.

Det er den enkelte kommune som må søke, og for å motta lønnstilskuddet, binder kommunen seg til å betale 25 prosent. 

Øker potten i 2018

Nå har statssekretær Frode G. Hestnes gode nyheter:

– I år ligger vi an til å bruke opp potten på 6,5 millioner, og derfor kommer det til å bli satt av mer penger igjen neste år. Fra 2018 øker vi søknadspotten til 10 millioner.

Ifølge Hestnes er også regelverket forenklet. 

– Det skal bli enklere og mer forutsigbart å søke. Nå blir det et flatt tilskudd per studiepoeng, i stedet for utgangspunktet i bruttolønn, slik det har vært til nå. Det sikrer at sykepleiere som av ulike årsaker har gått ned i stilling før de søker tilskudd, likevel kan få full støtte.

Avhengig av støtten

– Jeg hadde ikke tatt denne videreutdannelsen hvis jeg ikke hadde fått økonomisk støtte, sier sykepleier Ellen Bustgaard.

Hun jobber i hjemmesykepleien i Fredrikstad kommune, men er nå tilbake på skolebenken på deltid. Hun er en av sykepleierne som får støtte fra de øremerkete midlene. Det innebærer full lønn de dagene hun er på skolen og i praksis, mot at hun binder seg til arbeidsstedet i to år etter endt utdanning.

– Masterutdanningen er på deltid, over fire år. Til sammen har vi 12 samlinger hvert semester, og uten støtte hadde dette blitt trukket fra lønnen, sier hun.

Trenger mer kompetanse

Hun har jobbet i kommunehelsetjenesten siden tidlig på 2000-tallet, og har sett en utvikling gjennom disse årene. En utvikling hun mener krever økt kompetanse.

– Pasientgruppa i hjemmesykepleien blir bare mer og mer krevende. Vi får hjem veldig syke pasienter, og dette krever både ressurser og kompetanse. Jeg ønsker å være med på å gjøre dette mulig.

Etatsleder i hjemmesykepleien i Fredrikstad kommune, Wenche Halvorsen, mener det er veldig viktig å satse på videreutdanning av sykepleiere.

– Vi ønsker å jobbe betydelig mer kunnskapsbasert. Vi vil øke kompetansen ytterligere. Det var derfor vi lyste ut denne muligheten internt, sier hun.

Glad for at ordningen blir kjent

Fylkesleder i NSF Østfold, Karen Brasetvik, er veldig positiv til informasjonen fra statssekretær Hestnes.

– Dette er kjempebra. Hvis dette betyr at ordningen begynner å bli kjent, er jeg veldig glad for det. Vi vil jo ikke at pengene skal stå ubenyttet. Det er en gledelig nyhet at potten blir brukt i større grad enn tidligere, og at den ikke blir ytterligere redusert.

Hun understreker at søknadsfristen for i år fremdeles ikke har gått ut, og at det er mulig å søke frem til 15. november. 

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.