fbpx Er du virkelig fornøyd, Bent Høie? Hopp til hovedinnhold

Er du virkelig fornøyd, Bent Høie?

En minimums bemanningsnorm må til for å få en reell styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Landsgruppen av helsesøstre Norsk Sykepleierforbund (LaH NSF)lanserte en rapport om helsestasjons- og skolehelsetjenesten i august. Tittelen er « Trygg, tydelig og tilgjengelig». I utarbeidelsen av rapporten er barn og foreldre stilt spørsmål om tilbudet. De er stort sett fornøyd med den kompetansen de møter, men er opptatt av at tjenesten må være trygg, tydelig og tilgjengelig både for barn og foreldre.

Helseminister Bent Høie uttrykte i sommer tilfredshet med at kommunene er godt i gang med å styrke bemanningen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Økningen totalt har vært på rundt 100 stillinger når vi ser alle landets kommuner under ett. Det er 428 kommuner i Norge.

Helsedirektoratet har utarbeidet en utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. En del av strategien var å se bemanningen i tjenesten opp mot oppgavene som skal utføres. De regnet ut at det per 2008 manglet minst 1 550 årsverk. Hva har egentlig skjedd siden den gang? Vi mangler fortsatt 1 300 stillinger. Hvis vi tar med i regnestykket at barnebefolkningen 0-19 år har økt med 36 000 siden 2008 nærmer vi oss status quo.

Etter å ha blitt presentert disse tallene fra LaH NSF, utrykte helseministeren at han ikke var fornøyd likevel.

Få nye stillinger

Vi helsesøstre har med glede sett at barn og unges situasjon er mer debattert blant politikere enn tidligere. Vi har opplevd at det er tverrpolitisk enighet om å styrke tjenesten. Den første bevilgningen på 180 millioner kroner kom i 2014. Helse- og omsorgsdepartementet regnet ut at denne summen tilsvarte cirka 300 stillinger i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, men reelt sett ble det altså bare vel 100 stillinger. Vi tror ikke barn og foreldre som har uttalt seg i vår rapport, synes denne økningen gir økt tilgjengelig, tydelighet eller trygghet.

Ikke likeverdig tilbud

Da Oslo kommune utarbeidet detaljert statistikk for bemanningen og tilbudet på den enkelte helsestasjon og skolehelsetjeneste, ble det kjent at barn og unge slett ikke har et likeverdig tilbud i samme by. Dette førte til at politikere som normalt står langt fra hverandre har gått sammen om å vedta en minimums bemanningsnorm for skolehelsetjenesten i Oslo. Det er behov for en mer detaljert statistikk for å kunne følge utviklingen tettere på nasjonalt nivå.  De siste årenes utvikling i tjenesten viser etter vår mening at en minimums bemanningsnorm må til for å få en reell styrking av tjenesten.

Lite tilstedeværelse

Som i vår rapport har tilgjengelighet vært et hovedtema når «Voksne for barn» og Barneombudet har snakket med barn og ungdom. En gutt sa det slik: «Kom til meg neste uke kl. to – det funker ikke det, men sånn er det nesten nå». Eller som en forelder i vår rapport uttrykker det: «Tillit skapes ved tilstedeværelse og kontakt»

Denne sommeren har veiing av barn blitt debattert, spesielt i forhold til måten informasjon blir gitt til foreldre. Liten tilstedeværelse øker faren for at informasjonen og kommunikasjonen blir dårligere. Tid er en viktig bestanddel for å skape et tillitsforhold.

Vi ønsker at helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal være en trygg, tydelig og tilgjengelig tjeneste. For å oppnå det trenger vi politikere som tør å ta grep og ikke er fornøyd med smuler til barna.

Våre 3 hovedforslag er:

Trygg blir tjenesten når det opprettes nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter for tjenesten.

Tydelig blir tjenesten når befolkningsrettet innsats styrkes.

Tilgjengelig blir tjenesten når nasjonal opptrappingsplan med øremerkede midler og lokal bemanningsnorm iverksettes.

Følges disse opp kan både barn, foreldre, helsesøstre og Bent Høie si seg fornøyde!

Les Tema: Helsesøsterkronene som forsvant

Tid er en viktig bestanddel for å skape et tillitsforhold.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse