Helsesøsterkronene som forsvant

Fra arkivet: Hvor mange helsesøsterårsverk kom ut av 180 millioner kroner?

 • Sykepleiens kartlegging viser:

  Halvparten gikk til helsesøstre

  Under halvparten av ekstrabevilgningene som skulle styrke skolehelsetjenesten og helsestasjonene har gått til å øke antallet helsesøsterårsverk.

 • – Pengene har gått i det store sluket

  Ålesund kommune fikk 1,5 millioner statlige kroner for å styrke helsesøstertjenesten. Ikke en krone har gått til formålet.

 • Helsesøstre i rundspørring:

  Flertallet har ikke sett noe til pengene

  Helsesøstrene rapporterer dårlig kommuneøkonomi som viktigste årsak til at helsesøstertjenesten ikke er prioritert.

 • HOD er fornøyd

  Statssekretær Lisbeth Normann er glad for de nye helsesøsterårsverkene. Hun sier regjeringen vil fortsette å satse på barn og unge, og er heller ikke fremmed for å øremerke midler.

 • Helsesøsterårsverk:

  Sykepleiens undersøkelse: Dette har vi gjort

  13. januar sendte Sykepleien ut en e-post til alle landets 428 rådmenn med spørsmål om hvor mange budsjetterte helsesøsterårsverk deres kommune hadde i 2013, og hvor mange helsesøsterårsverk de har budsjettert med for 2014.

 • Helsesøstre landet rundt

  – Små kommuner bør i hvert fall få nok midler til å kunne opprette en halv helsesøsterstilling.

 • Fortsatt 5,5 minutter per elev

  Helsesøster Kari Engdal har fremdeles ansvaret for 1 300 elever helt alene.

 • Vil ha møte med KS og HOD

  Eli Gunhild By vil diskutere helsesøstersatsingen med Helsedepartementet og KS.

 • - Bent Høie mangler kunnskap om helsesøster­tjenesten

  - Vi er skuffet over at Høie ikke kjenner bedre til tjenesten vår og helsesøsters funksjon, sier Grydeland Ersvik.

 • - Barn og unge fortjener en bedre tjeneste

  Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, sier kommunene må bruke pengene på det de er ment til.

 • Barneombudet vil ha rapporterings­plikt

  - For å sikre at penger som gis for å styrke helsetilbud faktisk går til det de er tenkt, må det innføres rapporteringsplikt, sier Morten Hendis i Barneombudet.

 • Ingen løfter fra HOD om penger til skolehelse

  Statssekretær i HOD, Lisbeth Normann, vil ikke love at denne regjeringen viderefører de 180 millionene som forrige regjering bevilget over statsbudsjettet for 2014.

 • Ny rapport:

  - Like barn får ulikt tilbud

  Barn og unge har rett på en god skolehelsetjeneste. Noen har det, andre ikke. Forskjellene er store i kommune-Norge.

 • Ny rapport:

  Barneombudets anbefalinger

  Minimumsnorm og øremerking av midler til kommunene er noe av det Barneombudet anbefaler myndighetene å gjøre dersom de ønsker å få et reellt skolehelsetilbud til barn og unge.

 • Elever aksjonerer for bedre skolehelsetjeneste:

  - Ett minutt er ikke nok!

  Det var klar tale fra elevene utenfor Stortinget torsdag: - Vi trenger mer helsesøster! 

 • 200 millioner til skolehelse- og helsestasjoner

  Jan Tore Sanner lovet i dag at 200 millioner kroner ekstra til kommunene for å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Men heller ikke denne regjeringen vil øremerke midlene.

 • Ønsker lovfestet minstenorm

  NSF vil at den nye regjeringen skal lovfeste minstenormen for årsverk i skolehelsetjenesten og ved helsestasjoner.

 • Ap tar selvkritikk

  Torgeir Michaelsen (Ap): - Vi støtter forslag om opptrappingsplan med øremerkede midler for å styrke skolehelsetjenesten.Bent Høie (H): - Ikke troverdig. 

 • - En dråpe i havet

  Helsedepartementet har bevilget 10 ekstra millioner kroner til skolehelsetjenesten i videregående skoler. - 10 millioner er en dråpe i havet, sier Kristin Sofie Waldum.

 • Skolehelse­tjenesten en "papirtjeneste"

  Slik det er i dag mener Astrid Grydeland Ersvik at skolehelsetjenesten mange steder er en «papirtjeneste» og ingen reell helsetjeneste for barn og unge.

 • Primær helse

  Helsedepartementet vil ha dine tips og råd om hva en moderne primærhelsetjeneste skal være.

 • Helse på barns premisser

  Barneombudet lanserer i dag rapporten “Helse på barns premisser”. Følg lanseringsseminaret direkte (Sendingen varer til 12.30). Hvis du ikke fikk med deg lanseringsseminaret, kan du se det ved å trykke HER     LES: Like barn får ulikt tilbud Last ned Barneomudets rapport “Helse på barns premisser”. (tilgjengelig fra klokken 12.30)