Helsesøsterkronene som forsvant

Fra arkivet: Hvor mange helsesøsterårsverk kom ut av 180 millioner kroner?