fbpx Dette er det første demensvennlige fylket i Norge Hopp til hovedinnhold

Dette er det første demensvennlige fylket i Norge

Bildet viser utsikten fra Hedmarkstoppen mot Hamar sentrum og Mjøsa.

Alle kommunene i Innlandet har nå signert avtale om å bli demensvennlige. Fylket vårt har en aldrende befolkning og snart 10 000 med demenssykdom. 

Hvis disse får hjelp til å bo hjemme og fungere i hverdagen, er det store gevinster å hente både i livskvalitet og økonomi.

Statsforvalteren er stolt over at Innlandet er det første fylket der alle kommuner vil bidra til et mer demensvennlig samfunn. Dette vil føles på kroppen for mange av oss. Prognosen sier at det blir nesten 16 000 innlendinger med demenssykdom i 2040.

Demensvennlig samfunn ble startet som en kampanje hos Nasjonalforeningen for folkehelsen og er nå ett av deres store satsningsområder. Foreningens fylkeskontor i Innlandet har tatt kontakt med alle de 46 kommunene, holdt orienteringsmøter og reist rundt for å signere avtalene.

Statsforvalteren i Innlandet har mange tiltak for å innfri regjeringens mål i Demensplan 2025. Vi arbeider for at kommunene skal ha systematisk oppfølging av demensomsorgen, og vi har etablert og drifter demensnettverket Innlandet i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Innlandet, Sykehuset Innlandet (alderspsykiatrisk avdeling ved SamAks) og Nasjonalforeningen i Innlandet. Statsforvalteren arrangerer også en årlig to dagers demenskonferanse i samarbeid med USHT i Innlandet og Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom ved Sykehuset Innlandet.

Å bli en demensvennlig kommune betyr å øke kompetansen om demenssykdom, både i helsetjenesten, i offentlig servicenæring og hos folk flest. Med større innsikt og flere som forstår, vil personer med demens bli mer inkludert og møtt med respekt. 

Butikkmedarbeideren vil forstå at kunden har en demenssykdom når han glemmer å betale, og taxisjåføren ser når en passasjer med demens trenger ekstra oppfølging. Universell utforming og tilrettelagte demensvennlige omgivelser vil gjøre at personer med demens blir mer selvhjulpne og kan være aktive så lenge som mulig.

Yngre har behov for andre aktiviteter

Statsforvalteren i Innlandet har mange tiltak for å innfri regjeringens mål i Demensplan 2025. Vi arbeider for at kommunene skal ha systematisk oppfølging av demensomsorgen, drifter demensnettverket Innlandet og er medarrangør av den årlige demenskonferansen i Innlandet.

I dag har alle kommuner i Innlandet tilbud om dagplass for personer med en demenssykdom, som er en lovpålagt tjeneste. De stadig flere yngre som rammes, har behov for andre aktiviteter enn det som vanligvis tilbys på sykehjem.

Egne aktiviteter for disse finnes i noen større kommuner, men det kan være utfordrende for små kommuner. Vi oppfordrer til å tenke kreativt for å få til meningsfylte tilbud. Mange kommuner har organisert tiltak sammen med frivillige organisasjoner.

Anstrengt økonomi

De fleste av kommunene i Innlandet har en demenskoordinator eller demensteam. De kan bistå med å skreddersy tilbudet for den enkelte, som kan bidra til å forebygge og utsette behov for mer omfattende tjenester. 

Å tilby pårørende avlastning vil også være svært viktig for at pasienten kan bo hjemme lenger. Økonomien i mange kommuner er anstrengt, og ettersom demenskoordinator og demensteam ikke er lovpålagte tjenester, er det en risiko for at disse ikke blir prioritert.

Når disse tjenestene kuttes, kan det ha uheldige følger, ettersom tidlig diagnostisering og gode, helhetlige tjenester gir forutsigbarhet og trygghet både til pasient og pårørende. En heldøgns institusjonsplass koster kommunene nærmere 1,9 millioner kroner per år, så tiltak som kan utsette behovet for en slik plass, gir store økonomiske gevinster.

En god støtte for kommunene

32 av våre kommuner har en såkalt SAM-AKS-avtale, der kommunale sykehjem samhandler med alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet. De bidrar med ambulerende utredning, veileder og underviser. Dette er en god støtte for kommunene og et viktig bidrag for å sikre at personer med demens får den behandlingen de har rett på.

Å møte utfordringene knyttet til demenssykdom vil kreve et tett samarbeid mellom profesjonelle aktører, pårørende og servicenæringer. Ved å styrke demensomsorgen, sørge for folkeopplysning og sikre koordinerte og helhetlige tjenester som er utført av personer med riktig kompetanse, kan innlendinger med demenssykdom og deres pårørende få et mer verdig og meningsfylt liv. At alle kommunene i Innlandet nå vil være demensvennlige, viser en nødvendig og viktig vilje til å satse på demensomsorg.

Innlegget ble først publisert i Gudbrandsdølen Dagningen og Vigga

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse