fbpx Skal helsesykepleiere leve på luft og kjærlighet? Hopp til hovedinnhold

Skal helsesykepleiere leve på luft og kjærlighet?

Bildet viser innleggsforfatter Ingeborg Nilsen som står foran en banner med bilde av Florence Nightingale

Helsesykepleiere med mastergrad har en viktig kompetanse for Bergen. Kommunen bør kjenne sin besøkelsestid, så vi ikke mister disse.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning og meninger.

Kunnskapskommunen Bergen ser ikke ut til å verdsette helsesykepleiere med mastergrader, om vi skal tro informasjonen som kom frem i en artikkel i Bergensavisen (BA) i juni.

Her forteller helsesykepleierne Unni Ytreland Nedrebø og Sara Roaldsand om nylig avlagte masterutdanninger innen helsesykepleie. Disse helsesykepleierne vil være av stor verdi for et byråd som ønsker god kunnskap og riktig kompetanse i hjelpetjenestene til byens barn.

Stillinger står ledige

Men helsesykepleierne er usikre på om de kan bruke kompetansen sin i Bergen kommune om de ikke får lønn for masterutdanningene sine. Sannsynligvis er de ikke alene om et slikt standpunkt.

Samtidig forklarer Bjarne Mohn Olsvold, forhandlingssjef i Bergen kommune, at Bergen kommune har gjort unntak fra prinsippet om at stillingskrav er førende for hvilken stillingskode, og dermed lønn, ansatte får. De har valgt å gi ansatte med mastergrader som jobber innen barnevernstjenesten, lønn for masterutdanningen for å sikre kompetanse og kontinuitet i tjenesten.

Fakta
Disse får lønn for mastergrad

Bergen kommune har gjort ett unntak fra prinsippet om at stillingskrav er førende for hvilken stillingskode, og dermed lønn, ansatte får:

Høsten 2022 vedtok byrådet en pakke av tiltak for å sikre kompetanse og stabilitet ved barnevernskontorene. Fagstillingene her vil få krav om master frem i tid, men vi valgte å forsere dette og gi ansatte der med master uttelling for dette allerede da.

– Dette var i en fase der det var betydelige utfordringer med å sikre kompetanse og kontinuitet i tjenesten. Tiltakene ble også tilført nødvendige midler, forklarer Bjarne Mohn Olsvold til BA.

I tillegg får lærere uttelling for mastergrad.

– Undervisningspersonalet var frem til 2003 en del av hovedtariffavtalen i staten. Ved overføringen til KS-området tok lærerne med seg lønnssystemet sitt. Det er derfor egne regler for dem, forklarer Olsvold.

Alle ansatte i Bergen kommune som har 60 studiepoeng utover de krav som gjelder til stillingen får et kompetansetillegg på kr 22 000.

– Dette er etter vår oppfatning en måte å anerkjenne kompetansen på. Det er opp til lokale parter i lokale lønnsforhandlinger om en skal prioritere dette videre. De siste seks til åtte årene har ikke partene valgt å prioritere dette, sier Olsvold.

Stillinger for helsesykepleiere i skolehelsetjenesten står ledige på grunn av mangel på søkere, og Bergen kommune ansetter vikarer og sykepleiere uten helsesykepleierutdanning. I den tidligere nevnte planen uttrykker byrådet at barna er byens fremtid, og deres rettigheter bør derfor løftes ekstra høyt. Men hva da med barnas lovpålagte rettigheter til skolehelsetjeneste?

Bergen er en av åtte kommuner og sju forskningsinstitusjoner som samarbeider om å styrke forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling i helse- og omsorgstjenestene, slik at innbyggerne kan få de beste, kunnskapsbaserte tjenestene.

Helsesykepleiere er helt sentrale

Byrådet omtaler Bergens barn som byens fremtid og har utviklet en felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen for perioden 2016–2026. Byrådet vil med denne helhetlige planen legge til rette for at den samlede hjelpetjenesten til barn og familier blir enda bedre.

God kunnskap om behovene til barn og familier og riktig kompetanse for å gi riktig type hjelp er helt nødvendig for å få dette til. Helsesykepleiere er svært sentrale i dette arbeidet.

Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten gir råd og veiledning til elever og foresatte og gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner. Helsesykepleiere er viktige samarbeidspartnere i skolen og arbeider aktivt sammen med skolen for å gi god helseinformasjon og om å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

De kan henvise til psykolog, fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og barnevernstjenesten samt til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten dersom det er behov for det.

Kan helsesykepleiere få lønn for mastergrader?

Et unikt tilbud i skolehelsetjenesten er «åpen dør» som innebærer at elever og foresatte kan snakke med helsesykepleiere uten å avtale tid på forhånd. Når skoler ikke har helsesykepleier, er det en lovpålagt tjeneste som uteblir.

Hva om jeg ikke hadde vært på skolen den dagen «Lise» kom løpende inn til helsesøsterkontoret mitt, hvit i ansiktet og med store, redde øyne og ropte: «Helsesøster, helsesøster! Eg dør, eg dør»?

Helsesykepleiere i Bergen har sentrale oppgaver i det forebyggende barnevernsarbeidet etter nasjonale retningslinjer. I tillegg er de pålagt tilsyn til barn i fosterhjem. Dette er et stort og viktig arbeid innen kommunens barnevernsarbeid.

Burde ikke dette kvalifisere helsesykepleiere med mastergrad til masterlønninger når ansatte med masterutdanning innen barnevernstjenesten får lønn for utdanning?

Selv engasjerte helsesykepleiere kan ikke leve på luft og kjærlighet. Bergen kommune som arbeidsgiver bør nå kjenne sin besøkelsestid og gå i dialog med fagforeningen. Kan helsesykepleiere få lønn for mastergrader så Bergens barn, byens framtid, får beholde masterutdannede helsesykepleiere?

Innlegget ble først publisert av Bergensavisen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse