fbpx Her er sykepleierne garantert riktig lønn for masterløp Hopp til hovedinnhold

Her er sykepleierne garantert riktig lønn for masterløp

Alle sykepleiere med master får automatisk masterlønn i Bardu kommune.

Nestleder i NSF Troms og Finnmark, Mari-Ann Benonisen, synes det er dårlig at mange sykepleierne som tar master, ikke får masterlønn i tråd med kompetansen.

– Mange får i stedet lønn som spesialsykepleier, som er en lavere grad.

Men det finnes unntak, og Bardu er en av disse kommunene.

65 700 kroner i forskjell

Lønnsforskjellen om du plasseres i lønnsrammen for spesialsykepleiere fremfor å få masterlønn, kan fort handle om mange tusen kroner i redusert årslønn. Tabellen under viser minimumslønn for de to lønnsrammene etter årets forhandlinger.

 

Får automatisk masterlønn

I Bardu kommune har de forhandlet frem at alle sykepleiere som tar relevante masterutdanninger eller videreutdanninger, automatisk går inn i riktig stillingskode.

– Som tabellen over viser så utgjør riktig stillingsplassering en ganske stor lønnsforskjell. 

Hovedtillitsvalgt i Bardu kommune, Leif Tore Hanssen, gir æren for dette til den tidligere hovedtillitsvalgte i kommunen.

– Det var da Hege Thomassen Fosslund var hovedtillitsvalgt at dette kom i orden, sier Hansen.

Han kan fortelle at hun gikk rett fra vervet som hovedtillitsvalgt til å bli etatsleder for helseområdet i kommunen.

Skryter av ledelsen

Hansen sier han aldri har opplevd at det har vært problematisk for sykepleiere å få lønnsmessig uttelling for ekstra utdanning.

– Det har vi stort sett alltid fått. For det vil jeg gjerne gi Bardu kommune skryt, sier han og legger til:

– Vi har selvfølgelig våre utfordringer her som i alle andre kommuner med sykepleiermangel og dårlig økonomi, men spesialutdanning og master får vi betalt for, sier han.

– Er dette en del av såkalte «beholde- og rekruttere sykepleiere»-prosjekt?

– Nei. Dette er helt uavhengig av slike prosjekter, sier Hanssen.

Flere sykepleiere tar master

Ordningen har ført til at flere sykepleiere velger å ta mer utdanning.

– Vi har for eksempel tre helsesykepleiere i kommunen, én med master i geriatri og én med master i helse ledelse, men som ikke jobber som leder. De får likevel masterlønn, sier han og legger til:

– Det gjør at flere holder på med masterløpet, siden de vet de får lønn for det når de er ferdige. Etter det jeg vet, er det per dags dato fem sykepleiere som gjør dette akkurat nå.

Arbeidsgiver tar regningen

Etatsleder Hege Thomassen Fosslund, bekrefter at Bardu har flere sykepleiere med master ansatt med masterlønn, og at de snart får flere.

– Vi har en godt politisk forankret kompetanseplan, en lønnspolitisk plan og en plan for å rekruttere og beholde kompetansepersonell som henger sammen. Det gjør jobben enkel for oss ledere, sier Fosslund.

Dersom master er godkjent av arbeidsgiver og i tråd med kommunens planer, får sykepleiere dekket utdanningsløpet og i utgangspunktet full kompensasjon i praksisperiodene.

– Strekker oss så langt vi kan

– Vi søker om midler fra helsedirektoratet og fra Statsforvalteren for å dekke utgiftene, forteller Fosslund.

Etatslederen sier kommunen strekker seg så langt de kan for å imøtekomme ansattes ønsker når det gjelder videreutdanning. Men hun legger til at det ikke er helt sant at sykepleiere «automatisk» får masterlønn – men nesten.

– Dersom utdanningen er godkjent og betalt av arbeidsgiver har vi særskilt forhandling slik at de etter endt utdanning får lønn for den kompetansen de har. Det er en bred enighet i organisasjonen om dette, sier hun.

– Skulle bare mangle

Fosslund er ikke ukjent med at det flere steder er vanskelig for sykepleiere med master å bli plassert i riktig lønnsramme etter endt utdanning.

– Hva tenker du om det?

– Fra mitt ståsted er det helt nødvendig for helsetjenesten at ansattes kompetanse styrkes for at vi skal klare å levere de tjenestene vi er pålagt. Det er også vi som arbeidsgivere som må sørge for at kompetansen brukes riktig, sier hun og legger til:

– Da skulle det bare mangle at vi ikke betaler våre ansatte for den kompetansen de har.

Hun berømmer også kommunens administrative ledelse og politikerne.

– De skjønner utfordringene vi står i. Vi har derfor sammen jobbet frem gode kompetanse planer, men også planer for hvordan vi skal beholde kompetanse og rekruttere nye, sier hun.

Dersom du ble nysgjerrig på planene Bardu har laget, finner du en oversikt på kommunens nettside.

Det var feil i lønnstabellen for spesialsykepleiere. Dette er nå rettet opp til å følge lønnnsrammen for de med 4-årig høgskoleutdanning og ikke 5-årig som den første oversikten viste. Det betyr at lønnsforskjellsbeløpet i saken også er rettet.

2 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Petter

Anestesisykepleier
1 uke 1 dag siden

En slik ordning burde vel være på NSFs agenda for hele landet, både i kommune og stat. Det er bare rett og rimelig at man skal ha riktig lønn for rett kompetanse. Fint at dette belyses!

Jorunn Johnsen

Pensjonert sykepleier
1 dag 13 timer siden

Enig med deg Petter. Dette kan ikke gå an . Det må jobbes for et landsdekkende regelverk som sikrer sykepleiere med Master ,lik lønn . Uansett Fylke/kommune .

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse