fbpx Helsepersonell løper en risiko ved å innlede et forhold til en pasient Hopp til hovedinnhold

Helsepersonell løper en risiko ved å innlede et forhold til en pasient

Bildet viser innleggsforfatter Berit Liland

Ja, en sykepleier kan innlede et forhold med en pasient, men det kan innebære at man mister autorisasjonen som sykepleier. 

I en artikkel i Sykepleien 25.06 kan vi lese om AKS-sykepleier Hosein Behsodi som jobber med å etterforske helsepersonell som innleder private relasjoner, eller har grenseoverskridende atferd, hos Statsforvalteren Innlandet. 

Intervjuet har fått mange kommenter knyttet til språkbruk. Jeg kan være enig i noen av kommentarene. Å omtale sykepleiere som «råtne epler» og at han etterforsker «sex, drugs and rock’n» kan virke useriøst. Jobben med å finne ut om det er grunnlag for å tilbakekalle autorisasjon til en sykepleier, og dermed også livsgrunnlaget til et annet menneske, krever omtanke og sensitivitet for den alvorlige situasjonen vedkommende står i. 

Heldigvis sier Behsodi i intervjuet at: «Vi skal også ta vare på personen som er tiltalt. Vedkommende skal også få omsorg». 

Et viktig og alvorlig tema

Behsodi snakker om et viktig og alvorlig tema som dessverre drukner litt i ordspillet «sex, drugs and rock'n roll» og «råtne epler». Autorisasjonssaker kan handle om seksuelle relasjoner, overgrep og rusmisbruk. Det kan også handle om noe som kan oppfattes som ganske uskyldig – at man har innledet et kjæresteforhold til en pasient. 

Uten å ha forskning å vise til vil jeg tro de fleste sykepleiere som blir venn eller kjæreste med pasienter, er gode mennesker som følger hjertet sitt. Likevel – det er vanskelig å etisk forsvare at sykepleiere innleder et forhold til en pasient de har hatt, eller skulle ha hatt, et profesjonelt forhold til. 

For det er det det handler om; å blande sammen rollene. Når du går på jobb som sykepleier, da er du i et profesjonelt forhold til pasienter og pårørende. Du er der i kraft av å være sykepleier. Du er der for å gjøre en jobb. 

Ikke forenlig med forsvarlig helsehjelp

Sykepleien har tidligere publisert flere artikler om temaet. Jeanette Varpen Unhjem belyser problemstillingen i artikkelen «Kan en sykepleier kan bli kjæreste med en tidligere pasient?» Her utdyper hun blant annet hvorfor rollesammenblanding ikke er forenelig med forsvarlig helsehjelp: Rollesammenblanding er uforsvarlig fordi det innebærer misbruk av tilliten pasienter skal kunne ha til at de blir møtt på profesjonelt vis når de søker helsehjelp. 

Det er viktig å være klar over risikoen man som helsepersonell løper ved å innlede et forhold til en pasient, eller en som nylig har vært pasient. Hvis man velger å følge hjertet, så må man være klar over konsekvensene det kan få. Det finnes flere eksempler på sykepleiere som har mistet autorisasjonen, blant annet denne som er beskrevet i Sykepleien 24.01.19. Sykepleieren det er snakk om her, innledet et forhold til en pasient fire måneder etter at behandlingen var avsluttet.

Det handler om pasientsikkerhet

Det er Helsetilsynet som tilbakekaller, eller begrenser, autorisasjonen til helsepersonell. Man kan mene de er strenge i sine avgjørelser, men det handler om yrkesutøvelsen, pasientsikkerhet og forsvarlig helsehjelp. 

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere sier følgende under punkt 1.5: «Sykepleieren respekterer pasientens integritet og utnytter ikke pasientens sårbarhet.» Rådet for sykepleieetikk har tidligere understreket at mennesker som oppsøker helsevesenet, skal være trygge på at de blir møtt med verdighet og respekt. Når vi skal revidere retningslinjene til høsten, vil punkt 1.5 bli utdypet slik at det også omhandler rollesammenblanding og utnytting av mennesker i utsatte situasjoner. 

Behsodi sier i intervjuet at det er viktig å snakke om etiske problemstillinger blant sykepleiere på vaktrom og i andre sammenhenger. Ja, det er viktig å snakke om hvordan vi skal være profesjonelle i sykepleierrollen, og det er viktig å være klar over at arbeidsgiver har et ansvar for å sette søkelys på rollesammenblanding.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Andreas Frosta

94824117 "pasient"
3 weeks 5 days siden

I mine ører høres dette litt firkantet ut.
I noen situasjoner er det 0 fare for uheldige konsekvenser for pasient. Andre ganger bør alle varsellamper gå. Uansett bør (må) både helsepersonell og tidligere pasient ta kontakt med arbeidsgiver til helsepersonell først.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse