fbpx Sykepleier hadde forhold til pasient etter avsluttet behandling – mistet autorisasjonen Hopp til hovedinnhold

Sykepleier hadde forhold til pasient etter avsluttet behandling – mistet autorisasjonen

Illustrasjonen viser et par som holder hender og en hånd som peker på dem.

Statens helsetilsyn mener fire måneder fra pasient til kjæreste er svært kort tid.

Sykepleieren ga pasienten behandling i hjemmesykepleien. Fire måneder etter at behandlingen var avsluttet, tok pasienten kontakt med sykepleieren på sosiale medier og de ble «venner» på Facebook.

Sykepleieren hadde tenkt over at det var en tidligere pasient, men at sykepleier-pasient-relasjonen var avsluttet for flere måneder siden, og at pasienten fremsto som frisk.

Dette kommer frem i tilsynsrapporten fra Statens helsetilsyn.

Invitert hjem

Etter en måned ble sykepleieren invitert hjem til pasienten på kaffe. Sykepleieren følte seg sett og var av private grunner mottakelig og sårbar. Forholdet utviklet seg fra vennskap til kjærlighet og et seksuelt forhold. Det første året var pasienten frisk, men ble så syk. Sykepleieren ønsket rundt denne tiden å avslutte forholdet, men valgte å bli en stund for å blidgjøre pasienten. Til slutt ble forholdet avsluttet. Til sammen var sykepleieren og den tidligere pasienten sammen i rundt to år.

Sykepleieren hadde ikke varslet leder om forholdet. Det var en annen sykepleier som sendte bekymringsmelding.

Sykepleieren skriver i sin uttalelse i saken at vedkommende gjorde «den menneskelige store bommerten å bli forelsket», og at det var gjensidig. I ettertid ser sykepleieren at følelsene burde vært fortrengt.

Fikk helsehjelp

Da sykepleieren innledet forholdet, fikk pasienten helsehjelp fra en annen instans i kommunen. Denne hjelpen var ikke avsluttet. Sykepleieren hevdet å ikke kjenne til dette, til tross for at opplysningene var tilgjengelig i journal. Sykepleieren sa at ting ville vært gjort annerledes dersom denne kunnskapen hadde vært kjent.

Statens helsetilsyn fester ikke lit til at sykepleieren ikke kjente til pasientens utfordringer og mener det er lite troverdig at sykepleieren ikke har gjort seg kjent med pasientens helsetilstand og behov for hjelp. Dette er likevel ikke avgjørende for Helsetilsynets vurdering.

Svært kort tid

Det avgjørende, mener Helsetilsynet, er at sykepleieren ga helsehjelp til pasienten kort tid før innledning av et privat og intimt forhold. Helsetilsynet viser til helsepersonelloven, der det heter at «helsepersonell som innleder privat intimt forhold til pasienter de har eller nettopp har hatt et pasientforhold til, driver også uforsvarlig virksomhet, i tillegg til at dette kan være et utslag av grov mangel på faglig innsikt.»

Helsetilsynet skriver at hva som ligger i «nettopp har hatt» er et tolkningsspørsmål. Det fins ingen klar grense for hvor lang tid som må gå, før det ikke lenger regnes som uforsvarlig å gå inn i private relasjoner. Det vil kunne variere ut fra helsehjelpens art og omfang, behandlingsforløp og relasjonen mellom partene. Helsetilsynet mener fire måneder er svært kort tid i denne sammenhengen.

Er det noen gang greit?

Men vil det noen gang være greit å innlede et kjærlighetsforhold til en tidligere pasient?

– I de aller fleste tilfeller er det ikke greit, men Helsetilsynet må vurdere hver enkelt sak.

Det sier Pål Kristian Molin, seniorrådgiver i Helsetilsynet.

– I de etiske retningslinjene til en del av helseprofesjonene står det eksplisitt at dette ikke skal skje. Så hvis man legger disse til grunn, vil svaret være aldri, påpeker han.

I den aktuelle tilsynssaken peker Helsetilsynet på at et kjæresteforhold som springer ut fra en relasjon der én er behandler eller omsorgsgiver, lett kan ha en ubalanse i styrkeforholdet mellom partene. Kompetanse og sårbarhet, autoritet og makt er ulikt fordelt. Slike skjevheter tar partene med seg inn i et privat forhold. Selv forhold som oppleves likestilte og likeverdige, kan være preget av en underliggende skjevhet.

Ifølge Pål Kristian Molin kan dette være en maktubalanse som vil være der til evig tid.

Helsepersonells ansvar

– Men hva hvis helsepersonell møter en tidligere pasient i en annen setting, for eksempel ute på byen, og man innleder et forhold og først senere kopler at man har møttes som pasient og helsepersonell en gang?

– Det er et eksempel på et tilfelle der kontakten mellom pasient og behandler har vært mer sporadisk, og kanskje er dette mindre problematisk, men det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, sier Molin.

– Typen eller hyppigheten av kontakt er ett av flere forhold som kan tillegges vekt i en sak.

Han viser til at ikke alle saker om forhold mellom pasient og behandler ender med tap av autorisasjon, men en reaksjon for eksempel i form av advarsel.

Å angi eksakt hva som kan være greit og ikke, kan ikke Helsetilsynet gjøre på generell basis.

Rollesammenblanding står sentralt, og Molin understreker at ansvaret for å vurdere om det foreligger en rollesammenblanding alltid vil ligge på den profesjonelle, ikke pasienten.

Helsetilsynet får en del saker om forhold mellom helsepersonell og behandlere, og ifølge Molin er de godt fordelt på ulike yrkesgrupper. Ikke bare sykepleiere forelsker seg i pasienter.

Har forståelse

– Å miste autorisasjonen fordi man innleder et kjæresteforhold kan oppleves strengt?

– Ja, jeg har forståelse for det. Men vi vurderer tilbakekalling når vi ser at atferden er til fare for yrkesutøvelsen, og er saken alvorlig nok, kaller vi tilbake autorisasjonen. Sentralt for Helsetilsynet er pasientsikkerheten og ikke hensynet til kjæresteforholdet.

Pål Kristian Molin sier det varierer i hvilken grad utdanningene tematiserer dette.

– Et ønske fra oss er at dette i større grad blir tatt opp der, sier han.

Les også:

Ti mistet autorisasjon etter å ha innledet forhold med pasient

Den forbudte kjærligheten

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse