fbpx Sykepleier ble venn med pasient – mistet autorisasjonen Hopp til hovedinnhold

Sykepleier ble venn med pasient – mistet autorisasjonen

Illustrasjonen viser to mennesker som holder rundt hverandre.

Sykepleieren involverte seg som medmenneske. Pasienten trodde de var kjærester.

Sykepleieren, som jobbet på en sykehusenhet for psykisk helse og rus, blandet roller. Det ser Statens helsetilsyn alvorlig på og velger å kalle tilbake sykepleierens autorisasjon.

En skulder å gråte på

Pasienten led av alkoholavhengighet og depresjon. Sykepleieren, som i en periode var pasientens behandler, bisto blant annet med praktisk hjelp under flytting, lån av penger og hjelp til å skaffe frivillig arbeid. Sykepleieren trøstet pasienten, holdt rundt og ga vedkommende en skulder å gråte på.

Sykepleieren opplevde at pasienten, og andre i samme situasjon, hadde behov for mer oppfølging enn det sykehuset kunne gi og involverte seg derfor som medmenneske.

Men pasientens pårørende tolket forholdet som et kjæresteforhold. Pasienten selv utviklet sterke følelser for sykepleieren.

Sykepleieren selv avviser at det var snakk om et kjærlighetsforhold.

Dette kommer frem i tilsynsrapporten fra Helsetilsynet.

Pasienten følte seg sviktet

Under en innleggelse fortalte pasienten om relasjonen. Pasienten sa det var snakk om et forhold, der pasienten følte seg sviktet, var såret og krenket.

Ifølge journalen kom pasienten stadig tilbake til dette under innleggelsen og uttrykte opprørthet.

– Mange aspekter

Ragnar Hermstad, avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, sier det var mange aspekter som bidro til at reaksjonen ble streng.

– Det at sykepleieren opptrådte på en måte som privatiserte forholdet, graden av privatisering, at pasienten opplevde relasjonen problematisk og at sykepleieren fortsatte å ha et privat forhold til pasienten, også etter veiledning fra arbeidsgiver, sier han.

I tilsynsrapporten kommer det frem at pasienten syntes det var vanskelig å skille når sykepleieren opptrådte som helsepersonell eller venn eller kjæreste. Pasienten unnlot også å søke hjelp ved forverring, fordi pasienten kun forholdt seg til sykepleieren.

Møter med arbeidsgiver

Arbeidsgiver hadde flere møter med sykepleieren om rolleblandingen.

En hendelse Helsetilsynet ser alvorlig på, skjedde i etterkant av et slikt møte.

Sykepleieren dro hjem til pasienten for å hente en bag sykepleieren hadde hjulpet pasienten med å selge. Sykepleieren trodde pasienten var innlagt, men så at det var lys i boligen og fant pasienten liggende på gulvet. Sykepleieren antok at pasienten sov ut rusen etter et tilbakefall, og forlot boligen uten å tilkalle hjelp eller kontrollere pasientens tilstand. 

I møte med arbeidsgiver erkjente sykepleieren at denne situasjonen ikke ville oppstått under normale omstendigheter. Sykepleieren hadde nylig fått beskjed av arbeidsgiver om ikke å ha kontakt med pasienten, men så i ettertid at dennes helsetilstand burde vært sjekket.

– Påvirket sykepleierens dømmekraft

Helsetilsynet skriver at det private forholdet til pasienten påvirket sykepleierens dømmekraft når det gjelder å gi oppfølging pasienten hadde behov for. I dette tilfellet å ikke gjøre tiltak som var forventet i en slik situasjon.

De to påfølgende dagene etter denne hendelsen hadde sykepleieren kontakt med pasienten. Så sluttet sykepleieren å besvare henvendelser.

Pasienten sendte etter hvert ubehagelige og truende meldinger, blant annet med trussel om politianmeldelse.

Tilsynssaken startet med at pasienten klaget sykepleieren inn til pasient- og brukerombudet.

– Må skille klart

Statens helsetilsyn mener det må forventes at sykepleiere er i stand til å skille klart mellom behandlerrollen og private relasjoner. Og at privat kontakt ikke hører hjemme i et formalisert behandlingsforhold.

Tilsynet mener en sykepleier må kunne skjelne mellom betydningen av å vise pasienter nærhet, støtte og omsorg, og å bruke behandlingsrelasjonen til å tilfredsstille pasientens og sykepleierens sosiale behov.

– Men kan det være vanskelig å bevege seg i gråsonene, spesielt i psykiatrien?

– Man skal ikke bevege seg over grensene, sier Ragnar Hermstad.

– Jeg kan ikke gå i detaljer, men i denne saken har sykepleieren gått så langt utover grensene at pasienten har oppfattet forholdet som et kjæresteforhold.

– Har dere mange slike saker?

– Vi har noen. Noen ender med advarsel, noen med tap. Denne saken ligger nok i øvre sjiktet av alvorlighet blant dem som angår helsepersonells personlige involvering i en pasient.

– Har sykepleiere noe å lære av denne saken?

– Alle typer helsepersonell har noe å lære med hensyn til det å være bevisst sin rolle, nettopp for å ivareta pasientens behov.

Tilsynsrapporten viser til at det er bred enighet i de helsefaglige miljøene om at grenseoverskridende atferd er altoverveiende negativt eller ødeleggende for pasientene.

Bildet viser Ragnar Hermstad.

Beklager på det sterkeste

I tilsynsrapporten kommer det også frem at sykepleieren er lei seg for belastningen saken har påført pasienten, pårørende, kollegaer og sykepleieren selv, og erkjenner at flere av situasjonene burde vært håndtert på annet vis. Sykepleieren beklager på det sterkeste at følelser har fått råde over profesjonalitet og vurderingsevne.

Sykepleieren hevder det i saken er fremsatt opplysninger og beskyldninger som sykepleieren ikke kjenner seg igjen i.

Når det gjelder samtalene med arbeidsgiver, har ikke sykepleieren oppfattet dem som veiledning. Først etter en stund skjønte sykepleieren hvor alvorlig arbeidsgiver oppfattet saken.

Sykepleieren har, ifølge tilsynsrapporten, oppsøkt psykolog for å få råd og veiledning, og mener nå å være godt rustet for å håndtere utfordringer sykepleiere står overfor i kontakt med pasienter.

Stiller seg undrende

Statens helsetilsyn trekker likevel tilbake autorisasjonen og ser særlig alvorlig på at sykepleieren, til tross for veiledning, innledet et privat forhold til pasienten. Helsetilsynet stiller seg undrende til at sykepleieren ikke har oppfattet samtalene med arbeidsgiver som veiledning.

Statens helsetilsyn mener sykepleieren har utvist grov mangel på faglig innsikt, drevet uforsvarlig virksomhet og opptrådt på en måte som kan svekke tilliten til helsevesenet.

Les også:

Sykepleier hadde forhold til pasient etter avsluttet behandling – mistet autorisasjonen

Ti mistet autorisasjon for å innlede forhold med pasient

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse