fbpx Leni Brunborg Hopp til hovedinnhold

Leni Brunborg

Psykiatrisk sykepleier og hovedtillitsvalgt i NSFDivisjon psykisk helsevern, Helse Bergen

Innlegg av Leni Brunborg som psykiatrisk sykepleier og hovedtillitsvalgt i NSF:

Bildet viser portretter av Leni Brunborg og Øyvind Jank
Det finnes selvfølgelig ingen mastersyke

Å ha en konstruktiv debatt om utdanning og læring er fullt mulig uten å popularisere begreper. Det vil bare ta oppmerksomheten vekk fra kjernen i diskusjonen.

Sykepleieridentitet forklart mellom to permer

Denne boken er forfriskende i sitt fokus på sykepleiernes unike rolle i psykisk helsearbeid. Forfatterne utfordrer tradisjonelle begreper og styrker sykepleiernes rolle i forebyggende arbeid og omsorg for pasienter med psykiske lidelser og boken vil være en verdifull ressurs for veiledere, lærere og sykepleiere.

– Sykepleiere er viktige i psykisk helsevern

Jeg vil gi en hyllest til sykepleiere i psykisk helsevern. Deres verktøy er dem selv, og deres kompetanse er ikke like synlig og frontes sjelden på lik linje med andre sykepleiere, skriver hovedtillitsvalgt i NSF.

Er tverrfaglighet viktigere enn faglighet?

Sykepleiere og vernepleiere sidestilles med hverandre og med ufaglærte miljøterapeuter i institusjoner innen psykisk helsevern. Det er viktig å være bevisst på ulikhetene i yrkene, skriver Leni Brunborg.

Innlegg av Leni Brunborg som lokal faggruppeleder og spesialsykepleier:

Bildet viser en eldre mann som får hjelp til å reise seg opp. Mannen ser motløs ut.
– Trenger vi sykepleiere i psykisk helsevern?

 – Mange kan lære å håndtere medisinteknisk utstyr og praktiske prosedyrer, men man må ha en sykepleierutdanning for å gi en sykepleierfaglig vurdering, skriver innleggsforfatterne.

Innlegg av Leni Brunborg som spesialsykepleier og hovedtillitsvalgt:

Annonse
Annonse