fbpx Kafé og dagtilbud til eldre handler om mer enn vafler Hopp til hovedinnhold

Kafé og dagtilbud til eldre handler om mer enn vafler

Bildet viser portretter av Siv Fladsrud Magnussen og Kristin Høiberg

Studier viser at åpen kafé vegg i vegg med omsorgsleiligheter avlaster hjemmetjenesten. Uten et slik tilbud vil sykepleierne blant annet måtte tilberede middag for de beboere som ikke klarer det selv. 

Å miste partner, venner og oppleve redusert helse og funksjonstap kan føre til sosial isolasjon og i verste fall ensomhet. Eldre er særlig utsatt her. Ensomhet gir økt risiko for sykdommer og dermed økt press på helsetjenesten. 

Gode tiltak for å hindre eller redusere ensomhet er derfor avgjørende for de det gjelder, men også for de som skal evaluere og utvikle tjenestene. Å se at kafé og dagtilbud med vaffel kan meske hjertet mer enn bare ganen er en god start. Når vaffel med nogo attåt også kan bidra til økonomiske besparelser for samfunnet, så er menyen komplett.

Åpen kafé avlaster hjemmetjenesten

Studier fra Storbritannia viser at åpen kafé vegg i vegg med omsorgsleiligheter avlaster hjemmetjenesten. Uten et slik tilbud vil de blant annet måtte tilberede middag for de beboerne som selv ikke klarer det selv. 

Kafé bidrar til mer variert kosthold og sosial kontakt for beboerne som benytter seg av tilbudet. Og det øker livskvaliteten. 

Kinderegget er:

  1. Beboere får et bedre og mer variert kosthold
  2. De får mer sosial kontakt
  3. Tid og ressurser spares i hjemmetjenesten 

Selvstendig botilbud med noe ekstra

Et fellestrekk ved de fleste såkalte extra care housing-modellene i Storbritannia er at de består av selvstendige botilbud, men i tillegg har noe ekstra i form av eksempelvis kafé, frisør og felles aktivitetstilbud. Mange tilbyr også omsorgstjenester. 

Kan vi lære av dette i Norge for å utvikle omsorgstjenestene videre? Da er særlig to spørsmål viktig å stille:

  • Hva oppnår vi med dagens tjenester til eldre mennesker?
  • Hva er viktig for de eldre selv, og hvordan påvirker tjenestene deres livskvalitet?

500 eldre forteller om livskvalitet

I samarbeid med forskere ved Kent universitet i England tester vi nå ut dette ved hjelp av kartleggingsverktøyet The Adult Social Care Outcomes Toolkit (ASCOT). Senter for omsorgsforskning ved NTNU i Gjøvik og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester skal intervjue 500 eldre. De forteller hva livskvalitet er for dem og hvordan de mener livskvaliteten hadde vært uten helse- og omsorgstjenester. Også Folkehelseinstituttet bidrar i arbeidet. 

I tillegg til å måle hvordan det står til med livskvaliteten hos dem vi intervjuer som tjenestene kan påvirke, skal vi teste ut om spørreskjemaet også kan brukes av helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Slik kan de måle resultatet av tjenestene de gir og sette i gang tiltak der det er behov.

Eldre er ikke én gruppe

I studien deltar eldre i sykehjem, omsorgsbolig og hjemmetjeneste. Og bare så det er sagt: De «eldre» er ikke én gruppe. Noen har god fysisk helse, mens andre er svekket av sykdom og alderdom. Noen har demenssykdom, og andre har svært god kognitiv funksjon. 

Vi spør eldre om de får mat de liker, om de føler seg rene og velstelte, om det er rent og trivelig der de bor, om de føler seg trygge, om de kan delta i aktivitet og være sammen med folk de trives med og mer til.

Foreløpige funn tyder på at de fleste eldre i sykehjem opplever å få gode tjenester, men en del savner aktivitet og sosial kontakt. 

Det er både sunt og sosialt

Vi ser også at kafé og dagtilbud er så mye mer enn bare vafler. Det har stor betydning for eldres livskvalitet:

  • På steder der de eldre kan gå tørrskodd til kafé og aktivitetstilbud, er trivselen stor. 
  • Flere eldre gir uttrykk for at de ikke hadde drømt om at det skulle bli så bra å flytte fra sitt tidligere bosted. Å kunne slå av en prat med personalet i kantina eller ta en vaffel sammen med andre beboere, skapte tilhørighet. 
  • Personalet blir omtalt som familie, og de kan ikke få fullrost underholdning og aktivitetstilbud som felles trim, bowling og felles gåturer. 
  • Flere mener at uten et slik tilbud ville de nok følt seg mer sosialt isolert og mindre aktive. 

Funn stemmer med erfaringer

Dette er funn som også stemmer med erfaringene ved åpent dagtilbud ved Åslundmarka bo- og servicesenter i Gjøvik:

Aktivitet: Stoltrim to ganger i uken, gåturer og bowling er noen av de mest populære tilbudene, og brukerne får bedre balanse, styrke, bevegelighet og utholdenhet. «Å starte dagen med trim gjør resten av dagen god», sier en bruker av tilbudet. 

Sosiale aktiviteter som bingo, sang og musikk, mulighet til å skravle og kose seg i hagen i sol og frisk luft hindrer sosial isolasjon. De andre beboerne ses på som en familie. Ukeplan og faste underholdere bidrar til at beboerne kan følge med og føle seg velkommen på aktiviteter. 

Ernæring/sosialt i kaféen: Brukerne sier de spiser mer variert og får bedre matlyst når de sitter sammen med andre. De får servert gode og næringsrike måltider i kafeen hver dag. 

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Katrin Reil Conradi

Avdelingsleder private avlastere
1 dag 20 timer siden

Dette er så bra tilbud som flere kommuner burde følge

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse