fbpx Bør vennlige og intelligente roboter designes av sykepleiere eller ingeniører? Hopp til hovedinnhold

Bør vennlige og intelligente roboter designes av sykepleiere eller ingeniører?

Bildet viser en vennlig robot som kommuniserer med en eldre mann

Hvis det ikke er survival of the fittest, men survival of the friendliest som blir viktig fremover, da åpner det seg en ny arena for sykepleiere og andre i helsevesenet.       

Vennlige roboter … det høres ut som science fiction. Vi kan imidlertid ta utgangspunkt i intelligente algoritmer som allerede benyttes i industriproduksjon. Disse intelligente algoritmene lærer gjennom prøving og feiling. De er allerede utprøvd med meget gode resultater i sørkoreanske og japanske virksomheter. 

Man kan forestille seg intelligente roboter i eldreomsorgen og i førstelinjen i sykehus som har lært å være vennlige gjennom prøving og feiling, slik nye roboter i industrien gjør. Dette er ikke annerledes enn den måten sjakkcomputeren AlphaZero er bygd opp. I den tidligere sjakkcomputeren Stockfish var alle de beste trekkene i verden programmert inn. I AlphaZero var bare spillereglene programmert inn. AlphaZero spilte så mot seg selv og utviklet de beste trekkene i verden. 

Det er ulike former for vennlighet

Man kan forestille seg at den intelligente roboten i eldreomsorgen og førstelinjen i sykehus er designet etter liknende prinsipper som de nye industriroboter og sjakkcomputeren AlphaZero. 

Målet med intelligente roboter i eldreomsorgen og førstelinjen i sykehus kan være vennlighet. Man bryter så ned vennlighet i de holdninger og den atferd som best beskriver vennlighet. Deretter lærer computeren å bli best i verden på å være vennlig overfor pasientene og de ansatte som samarbeider med denne roboten. 

Man kunne forestille seg at vennlighet ble brutt ned i noen enkle deler som å vise medfølelse, å hjelpe, å legge til rette for den andre, å vise at man forstår den andres lidelse, at man er velvillig innstilt, at man er imøtekommende, at man er interessert i den andres velferd og så videre.

Sykepleiere har kompetansen

Hvordan vennlighet skulle brytes ned for å programmeres inn i intelligente roboter vil være en krevende øvelse i seg selv. De som best vet hva vennlighet er i helsevesenet, er de som til daglig har sine gjøremål overfor pasienter og pårørende. Hvorfor skal vi vente på at en ingeniør designer en slik vennlig robot når det er sykepleiere og andre profesjoner som har denne kompetansen?

Poenget med et slikt design, som vil være en innovasjon i helsevesenet, er at de som har viet sin utdanning og sitt arbeidsliv til nettopp kompetansen rundt omsorg, vennlighet og det å forstå den andres blikk, bør være de første til å inngå i utviklingen av slike intelligente og vennlige roboter. 

Selve programmeringen og alle tekniske spesifikasjoner kunne man selvsagt overlate til de som har den tekniske kompetansen. Fordelen med intelligente roboter er at de lærer så mye hurtigere enn vi gjør, og de har heller ingen psykologiske sperringer som legger bånd på vennligheten.

Roboter vil kunne være til hjelp

Den beste modellen for slike intelligente roboter som skal vise omsorg og vennlighet, er at de kontinuerlig blir bedre i omgangen med de som trenger dem. Det er et viktig poeng med dette tankeeksperimentet, nemlig at slike vennlige og intelligente roboter kan være på størrelse med alt fra en katt til en mekanisk løftearm. 

De vennlige og intelligente roboter har bare ett overordnet mål, nemlig å hjelpe pasienter til å få en kvalitativt bedre hverdag. Innvendingen til tenkningen med vennlige og intelligente roboter er at vi allerede har vennlige og intelligente sykepleiere og andre ansatte i eldreomsorgen og i førstelinjen i sykehus. Det er selvsagt riktig. Men vi har bare ikke nok av dem, og vi får det neppe. 

Det blir stadig flere hjelpetrengende eldre og stadig flere som trenger omsorg i sine hjem. Derfor vil en innovasjon hvor vennlige og intelligente roboter utvikles, være til hjelp for både profesjonene i eldreomsorgen i førstelinjen i sykehus, samt for de eldre og syke.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse