fbpx Årets valgkamp må sette helsepolitikk i førersetet! Hopp til hovedinnhold

Årets valgkamp må sette helsepolitikk i førersetet!

Bildet viser Mari-Ann Benonisen ute i naturen.

Det nytter ikke med enda flere kommisjoner og rapporter. Vi må få på plass lokale og nasjonale tiltak – nå!

Oppgavene i helsetjenesten ansees å være en av vår tids største utfordringer viser Kantars Helsepolitiske barometer 2023. Gode helse- og omsorgstjenester danner grunnlaget for at folk kan bo i både bygd og by. Derfor vil kutt og nedleggelser av helsetjenester og mangel på fagfolk være med å skape uro i befolkningen.

Troms og Finnmark opplever i tillegg en alvorlig befolkningsnedgang der nesten samtlige av våre 39 kommuner har en negativ befolkningsvekst. Befolkningsnedgang er dermed med på å forsterke utfordringsbilde i fylket.

En lenge varslet krise

Navs bedriftsundersøkelse i Troms og Finnmark fra mai i år viser at vi har størst mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere. 340 flere sykepleiere kunne vært i arbeid i fylket dersom kompetansen var tilgjengelig.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) utførte tidligere i år en kartlegging om planlagt og faktisk bemanning i sykehjem og hjemmetjeneste. Resultatet av kartleggingen viser at nesten én av fire sykepleiervakter i fylket dekkes av personell som har lavere kompetanse eller av ufaglærte.

Mangelen på fagfolk har det vært varslet om lenge, likevel oppleves det som om problemet dukket opp over natta.

Rekordlave søkertall

Vi registrerer i tillegg at det er rekordlave søkertall til sykepleierstudiet. Nedgangen er størst i distriktene, som for eksempel i Hammerfest hvor kun 17 av 70 mulige studenter startet på utdanningen nå i høst. Dette er kritisk lave tall!

Sandra Borch, fersk minister for forskning og høyere utdannelse vil fremover ha et særlig ansvar for å se på tiltak som kan være med å snu de negative søkertallene til utdanningen. Samtidig skal vi som fagforening være en god samarbeidspartner, og vi skal framsnakke yrket.

Sykepleieryrket har et hav av muligheter og mangfoldet strekker seg fra fødselsomsorg til å det yte omsorg ved livets slutt.

Vær forberedt

17 000 sykepleiere jobber utenfor helsevesenet i Norge, og én av fem sykepleiere slutter i yrket før det er gått ti år.

Tidsskriftet Sykepleien snakket med partileder, nå statsminister, Jonas Gahr Støre i mars 2019. Han sa da at Sykepleierne er ryggraden i helsetjenesten og mente den gang at «den totale arbeidsbelastningen, lønn og fagmiljø» var hovedårsaken til så mange sykepleiere slutter så fort i jobben. Medlemsundersøkelser i NSF bekrefter disse påstandene.

10. og 11. september går vi til valgurnene. NSF Troms og Finnmark vil oppfordre våre 7000 medlemmer og øvrige velgere til å stille kritiske spørsmål til politikere i forkant av valget.

Still kritiske spørsmål

Spørsmål som kan være aktuelle å spørre en politiker er:

  • Hva vil ditt parti gjøre for å beholde og rekruttere flere sykepleiere og annet helsepersonell i din kommune?
  • Vil ditt parti jobbe for en bemanning som tar høyde for fravær?
  • Vil ditt parti etablere demensteam og sikre at det er kreftkoordinator i kommunen?
  • Vil ditt parti sørge for at ansatte i hjemmetjenesten får yttertøy og sko?
  • Hva mener ditt parti om at kommunene bruker milliarder på vikarbyrå for å dekke opp helsepersonell og vil ditt parti gjøre noe for å redusere vikarbruken?

Bruk stemmeretten

Svarene som politikerne gir, kan være lure å ta med seg når du skal avgi din stemme i september.

Daglig leser vi om politikere som lover det ene etter det andre. Det er ikke måte på hvor mange omsorgsboliger og sykehjem som skal bygges og innføring av fritt brukervalg skal visstnok redde eldreomsorgen.

Og videre så skal det bygges nye skoler og idrettsanlegg i rekordfart, og veier skal asfalteres som aldri før. Jeg sluttet imidlertid å tro på julenissen (valgflesk) for flere tiår siden.

En undersøkelse utført av Norstat for Aftenposten tidligere i år [krever innlogging] viser at helse er saken flest velgere trekker frem som viktig. Det nytter ikke med enda flere kommisjoner og rapporter. Vi må få på plass lokale og nasjonale tiltak – NÅ!

Bruk stemmeretten. Godt valg!

Innlegget ble først publisert av Nordnorskdebatt.no.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse