fbpx Lovforslaget mot unge på sykehjem må på plass Hopp til hovedinnhold

Lovforslaget mot unge på sykehjem må på plass

Bildet viser Tommy Skar, generalsekretær i LHL Hjerneslag og afasi, foran Stortinget.

I høringsrunden om Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å lovfeste at unge ikke kan bosettes i sykehjem mot sin vilje, har flere kommuner stilt spørsmål ved om en slik lov er nødvendig.

Siste oversikt fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 2. juni – basert på tall fra statsforvalterne – fjerner enhver tvil: Antall unge på sykehjem økte fra 2021 til 2022.

I 2022 bodde 98 personer i alderen 18–49 år på en slik institusjon. Det er en økning på 7 fra året før. Bytter man ut oversikten fra statsforvalterne med individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS), viser den en kraftig økning i antallet unge voksne på sykehjem fra 95 i 2021 til 116 i 2022.

Verdighet og valgfrihet

Ifølge statsforvalterinformasjonen var 22 av 98 plassert på sykehjem mot sin vilje. Selv om 22 er seks færre enn i 2021, er det for mange. Vi må huske på at Stortingets sosialkomité helt tilbake i 1998 henstilte til regjeringen om å fremme forslag til tiltak slik at alle unge funksjonshemmede som ønsket å flytte ut av sykehjem, skulle få det innen 2005, og at ikke nye ufrivillige unge skulle komme til.

I sitt høringssvar til departementet peker LHL på at aldersgrensen for hva som regnes som ung i sykehjem, må heves, at de som plasseres på en slik institusjon, både må ha gitt eksplisitt samtykke til det og hatt en reell valgmulighet til en annen boform, og at unntaksbestemmelsene i loven må avgrenses sterkt.

Både i utgangspunktet og til syvende og sist handler denne saken om følgende: Gi alle mennesker samme verdighet og valgfrihet ved boform.

Teksten ble først publisert i Trønderdebatt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse