fbpx Over 30 unge voksne er tvangsplassert på sykehjem Hopp til hovedinnhold

Over 30 unge voksne er tvangsplassert på sykehjem

Antall unge voksne som tvangsplasseres på sykehjem, økte kraftig fra 2020 til 2021. – Alvorlig og bekymringsfullt, sier generalsekretæren i LHL Hjerneslag.

Innen 2005 skulle ingen barn eller unge voksne plasseres på sykehjem mot sin vilje. Det var ambisjonen til Stortingets sosialkomité i 1998.

En ny oversikt viser imidlertid at praksisen på langt nær har opphørt.

Antallet tvangsplasserte økte kraftig fra 2020 til 2021. I 2020 var det 17 unge voksne som var tvangsplassert. I 2021 er tallet 31.

99 langtidsplassert på sykehjem

Det var i forrige uke at Helsedirektoratet sendte oversikten over økningen til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Den viser at totalt 99 barn og unge voksne var langtidsplassert på sykehjem ved utgangen av 2021.

– Dette er alvorlig og bekymringsfullt, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

Skar sier på telefon til Sykepleien at de følger med på tvangsplasseringer av yngre personer på sykehjem fordi noen av dem har hatt hjerneslag og dermed faller inn under det LHL Hjerneslag jobber med.

– Løsningen for denne gruppen kan være tilrettelagte boliger i kommunene, sier Skar.

– Men det koster penger, og her må staten bidra med mer enn lovgivning, sier han.

Tvangsplassering

Skar mener at det å bruke begrepet «tvangsplassering» kan forsvares i de tilfellene hvor barn og unge er bosatt på sykehjem mot sin vilje. Det vil si at de har flytteønsker, men ikke har fått et tilbud om det eller at det foreligger planer om det.

Det er antallet beboere i aldersgruppen 18–49 år som har økt kraftig. Av de 99 var tre personer i alderen 0–17 år og 28 personer i alderen 18–49 år på sykehjem mot sin vilje.

Tallene for 2021 (2020-tall i parentes):

Tallene sier ikke noe om årsak til langtidsoppholdet. De kan skyldes alt fra sykdom til ulykker.

  • 0–17 år: 8 (4)
  • 0–17 år med flytteønsker: 3 (2)
  • 18–49 år: 91 (76)
  • 18–49 år med flytteønsker: 28 (15)

De tre i gruppen 0–17 år med flytteønske har alle blitt fulgt opp av kommunene. For gruppen 18–49 år er det konkrete flytteplaner for 14 av 28 personer.

– Det er bekymringsfullt at barn og unge voksne fortsatt plasseres på sykehjem mot sin vilje i velferdslandet Norge, og at andelen unge voksne økte kraftig fra 2020 til 2021. Dette er spesielt alvorlig for dem det gjelder, sier Skar.

Politisk forbud vedtatt i Stortinget

LHL skriver i en pressemelding at «i 1998 henstilte Stortingets sosialkomité til regjeringen å fremme forslag til tiltak slik at alle unge funksjonshemmede som ønsket å flytte ut av sykehjem fikk det innen 2005, og at ikke nye ufrivillige unge skulle komme til».

I fjor vedtok Stortinget i prinsippet et forbud mot å plassere barn og unge voksne på sykehjem mot sin vilje.

HOD jobber fortsatt med å følge opp nasjonalforsamlingens anmodningsvedtak gjennom et lovutkast som skal på høring. Den varslede høringen er forsinket, opplyser HOD.

LHL Hjerneslag skriver i pressemeldingen at de forventer et tydelig løfte fra helseministeren om at det varslede lovforslaget har høy prioritet i departementet, og et tydelig signal på når det kommer.

Fakta
LHL Hjerneslag

Hvert år rammes rundt 12 000 personer i Norge av hjerneslag, og om lag 70 000 lever med gjennomgått slag.

LHL Hjerneslag ivaretar slagrammede, personer med annen ervervet hjerneskade og pårørendes interesser, tilbyr fellesskap med andre som er i samme situasjon og gir medlemmer tilbud som kan bidra til en enklere hverdag og et bedre liv.

Kilde: LHL Hjerneslag

Tittelen endret fra "100 unge voksne" - "til 30 unge voksne" klokken 16.40. Noen korrigeringer i inngangsteksten.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse