fbpx Private aktører gir viktige bidrag til helsetjenesten Hopp til hovedinnhold

Private aktører gir viktige bidrag til helsetjenesten

Bildet viser en sykepleier i hjemmetjenesten som hjelper en pasient på med jakken

Utviklingen av sykepleie skal selvfølgelig ikke overlates til kommersielle aktører, men private aktører gir viktige bidrag. Å mene noe annet er ganske oppsiktsvekkende.

I et nytt debattinnlegg publisert 15. mai 2023 svarer Stray og Debesay på vårt innlegg publisert 11. mai. Debatten handler om kunnskapsstøtte til sykepleiere i hjemmetjenesten. Vi er enige med Stray og Debesay om mye, ikke minst i at det er stort behov for kompetente sykepleiere i hjemmetjenesten. Sykepleiere med mastergrad i avansert klinisk sykepleie er særlig egnet.

Dette er vi enige om

Som vi skrev i vårt første svar, er vi enige om at det er behov for delte stillinger mellom utdanningsinstitusjonene og kommunehelsetjenesten. Disse kan være med på å utvikle kunnskap til nytte for tjenesten – herunder hvordan man kan implementere kunnskap i den praktiske hverdagen – og som verktøy til å støtte i overgangene mellom ulike tjenestenivåer.

I sitt opprinnelige innlegg spør Stray og Debesay: «Men hva gjør sykepleierne når det verken finnes faglige retningslinjer eller oppdaterte kunnskapsoppsummeringer på en problemstilling de står overfor i den kliniske hverdagen?». Vår første reaksjon var at dette ikke stemmer. Det finnes faktisk veldig mange gode retningslinjer og tilhørende kunnskapsoppsummeringer for sykepleietjenesten. VAR har begge deler.

Vi trenger bedre implementering av VAR

Da Sykepleien delte artikkelen på Facebook, kommenterte flere sykepleiere: De kjente seg ikke igjen i virkelighetsbeskrivelsen, for de har jo VAR. Samtidig ser vi at det ikke nødvendigvis finnes retningslinjer for alt i VAR eller tilsvarende databaser. Vi publiserer nytt innhold jevnlig, og i dag inneholder VAR 478 kunnskapsbaserte prosedyrer. De dekker som sagt ganske store deler av det en sykepleier i hjemmesykepleien møter i hverdagen.

I vårt første debattinnlegg antyder vi ikke at «man kan utøve kunnskapsbasert praksis så lenge man har VARs oppslagsverk tilgjengelig», slik Stray og Debesay hevder. Vårt poeng er at det er stort behov for bedre implementering og utnyttelse av VAR og andre kunnskapsbaserte retningslinjer som allerede finnes. Uten god implementering blir det ingen kunnskapsbasert praksis.

Dette er kjernen i vår uenighet

I sitt siste debattinnlegg kommer Stray og Debesay etter hvert til det vi opplever som kjernen i vår uenighet. Kan en aktør som VAR bidra i den norske helsetjenesten? Debattinnlegget til Stray og Debesay har følgende som overskrift: «Utvikling av sykepleie kan ikke overlates til kommersielle aktører».

Vi mener selvfølgelig ikke at utviklingen av sykepleie skal overlates til kommersielle aktører, men vi mener at forlag og andre seriøse, private aktører gir viktige bidrag til helsetjenesten. Vi vil faktisk si at det i dag er ganske oppsiktsvekkende å mene noe annet.

En viktig avklaring først: VAR utvikler ikke kunnskap, men VAR gjør kunnskap anvendbar for klinikeren. Kunnskapen som ligger i VAR, har vi fra systematiske søk i forsknings- og faglitteraturen, fra de til enhver tid gjeldende norske lover og retningslinjer – ikke minst også fra alle de kliniske ekspertene som enten jobber i VAR eller samarbeider med oss for å utvikle praktisk og brukbart innhold.

Å samarbeide med VAR kan sammenlignes med å skrive lærebok

Siden oppstarten for mer enn 20 år siden har hundrevis av dyktige norske og utenlandske sykepleiere og andre fageksperter bidratt til den høye kvaliteten som VAR presenterer. I VAR samler vi praktisk erfaringskunnskap fra ulike land og ulike kliniske kontekster.

Det gjør VAR til et unikt verktøy som tilgjengeliggjør ulike kunnskapstyper i et system. Å samarbeide med VAR kan sammenlignes med å skrive en lærebok. Forskjellen er at VAR er digital. Vi har aldri hørt at noen mener det er uheldig at det er forlagene som utgir lærebøker, ei heller at det gjør kunnskapen lite tilgjengelig å skrive en lærebok.

Hva skal sykepleieren gjøre når fru Hansen er svimmel?

VAR er mer enn bare innholdet. Vi har avansert bruk av teknologi for å gjøre innholdet lett tilgjengelig. Et viktig eksempel er VARs søkemotor og bruk av ICNP/SNOMED CT. Her kan man for eksempel søke på svimmelhet, og så vil det komme opp en rekke forslag til prosedyrer som kan være relevante.

På denne måten er VAR mye mer enn et oppslagsverk. Vi gir kunnskaps-, prosess- og beslutningsstøtte tilrettelagt for en hektisk hverdag. Det kan være særlig nyttig i hjemmesykepleien, i møte med pasienter med sammensatte lidelser og komplekse behov. For hva skal sykepleieren gjøre når gamle fru Hansen plutselig er svimmel?

NSF var eier først

De aller fleste i VAR er sykepleiere. De er med på å lage et helt unikt produkt som tilrettelegger for kunnskapsbasert sykepleie både i Norge og i utlandet. Norsk Sykepleierforbund (NSF), som var eier de første ti årene, la grunnlaget for suksessen med VAR. I 2012 ble VAR solgt for å sikre levedyktigheten.

Kjøperen er en solid eier som har mulighet til å investere i kontinuerlig teknologisk og innholdsmessig videreutvikling. Norske helsemyndigheter ser i stadig større grad behov for at næringsliv og helsetjenesten skal samarbeide om utvikling av tjenesten. Se for eksempel stortingsmeldingen «Helsenæringen – sammen om verdiskaping og bedre tjenester».

Klinikerne kan bruke tid på pasientene

Som sagt utvikler ikke VAR kunnskap. Det gjøres i offentlig og privat praksis, av universiteter og høgskoler. Vi tar rett og slett avstand fra kommentaren om at vi ønsker å ta monopol på kunnskapsstandardisering i sykepleiefaget. Målet vårt er å bidra til en stolt og faglig sterk sykepleietjeneste til beste for pasientene.

Å lage og oppdatere VAR er krevende, og VAR har utviklet spesialkompetanse på både innhold og teknologi gjennom mer enn 20 år. Fordi vi er gode til det vi gjør, kan klinikerne bruke sin dyrebare tid på pasientene. Et eksempel på en slik kliniker er Mona Kristiansen. Hun uttrykte sin mening på Facebook da Stray og Debesays første innlegg ble delt. Hun ble med på å skrive vårt forrige svar, og hun støtter også VAR i dette svaret. Alt dette er vi stolte av – både vi som jobber i VAR, og vi som bruker VAR.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse