fbpx Det finnes faglige retningslinjer i hjemmesykepleien Hopp til hovedinnhold

Det finnes faglige retningslinjer i hjemmesykepleien

Bildet viser en hjemmesykepleier på besøk hos en pasient

Problemet er bare at retningslinjene ikke alltid er godt nok implementert.

I et debattinnlegg i Sykepleien 7. mai 2023 skriver Karoline Stray og Jonas Debesay at sykepleiere i hjemmesykepleien har et stort behov for oppdaterte faglige retningslinjer og kunnskapsoppsummeringer innenfor sitt fagfelt.

Som et svar på dette foreslår forfatterne at det opprettes «såkalte brobyggerstillinger med doktorgradsstipendiater». At det kan være en god idé å opprette delte stillinger mellom helsetjenesten og akademia, er ikke noe vi ønsker å argumentere imot. Det vi stiller spørsmålstegn ved, er virkelighetsbeskrivelsen til Stray og Debasay.

Sunn fornuft er ikke nok

Slik vi oppfatter forfatterne, mener de at sykepleiere står mer eller mindre uten faglige retningslinjer eller oppdaterte kunnskapsoppsummeringer, og at det eneste de har til rådighet i møte med komplekse pasientsituasjoner, er sin egen sunne fornuft.

Sunn fornuft vil alltid være viktig for å yte god sykepleie, og god sykepleie skal, der det er mulig, alltid ta utgangspunkt i hva pasienten ønsker. Men sunn fornuft holder ikke som kunnskapsgrunnlag, og heldigvis har de aller fleste norske sykepleiere tilgang til VAR Healthcare, som tidligere het PPS.

Et verktøy i stadig utvikling

VAR er en digital kunnskapsbase som brukes i utdanning av helsefagarbeidere og sykepleiere. Ikke minst er basen tilgjengelig i nesten alle norske kommuner og helseforetak. Kjernen i VAR er kunnskapsbaserte praktiske prosedyrer med tilhørende kunnskapsstoff som oppdateres kontinuerlig.

Utviklingen av VAR følger anerkjente prinsipper for kunnskapsbaserte retningslinjer (AGREE II), og VAR bruker teknologi for å gi praktisk og lett tilgjengelig tilgang til innholdet. På den måten kan sykepleiere og andre som utøver sykepleie, utøve kunnskapsbasert praksis.

Å jobbe i hjemmesykepleien er utfordrende

I VAR er det per dags dato 478 prosedyrer. Det betyr at vi dekker store deler av det en sykepleier i hjemmesykepleien møter i arbeidshverdagen. Samtidig er vi i stadig utvikling, og nytt innhold publiseres jevnlig.

Mange norske kommuner arbeider godt og systematisk med å sikre kunnskapsbasert praksis i sykepleietjenesten, både ved bruk av VAR, men også på andre måter. Samtidig er det viktig å anerkjenne at å jobbe i hjemmesykepleien er utfordrende, og at implementering av VAR og andre systemer ikke alltid er like godt gjennomført. Da er det ikke alltid like lett for den enkelte sykepleier å vite hva man skal gjøre.

Ikke nødvendig å finne opp hjulet på nytt

Som henholdsvis sykepleier med mange års fartstid i kommunehelsetjenesten og redaksjonssjef i VAR tror vi det er stort behov for ressurser til implementering av de gode systemene som allerede finnes. I stedet for å finne opp hjulet på nytt tror vi en brobyggerstilling heller bør sette søkelys på å implementere oppdatert kunnskap og digitale løsninger i praksis.

Det er behov for mer forskning om hvordan sykepleiere kan arbeide kunnskapsbasert. VAR kan være et godt startpunkt for slik forskning. Slik forskning kan være et viktig oppdrag for brobyggerstillinger og -stipendiater. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse